Як домогтися правди в судах? Ідеї від Міністерства юстиції

Міністерство юстиції взялося забезпечувати громадянам доступ до справедливого правосуддя і оголосило ледве не хрестовий похід на усіх безчесних та корумпованих суддів України.

Практично ініціатива була реалізована у вигляді помпезної інформаційно-роз‘яснювальної рубрики на сайті Міністерства юстиції, в якій громадянам заходилися пояснювати, як звернутися до суду, що робити якщо не влаштовує судове рішення, як його оскаржити, чому рішення суду не виконується. І головне — як притягнути суддю до відповідальності у разі незаконних дій цього слуги Феміди. Спеціально для таких випадків в рубриці розміщено зразок заяви до Міністерства юстиції щодо неправомірних дій суддів та інформаційне роз‘яснення щодо повноважень міністра юстиції з питань ініціювання дисциплінарної відповідальності суддів.

А фактично війна була оголошена ледве не всій судовій системі України. Адже у Мін‘юсті прекрасно усвідомлюють масштаби проблеми. Зокрема, у березні 2009 року, під час парламентських слухань, присвячених проблемам судочинства в Україні, Микола Оніщук повідомив результати соцдослідження, які засвідчили: система судочинства користується найменшою довірою серед усіх державних органів – лише 10% громадян довіряють судам, більше 70% респондентів заперечують саму можливість законно добитися правди в судах, більшість опитаних впевнена, що рішення суду можна купити за гроші. Не є оптимістичними і міжнародні рейтинги нашої судової системи.

Так, за даними Всесвітнього економічного форуму Україна знаходиться на 99 місці зі 125 країн за показником незалежності судової системи. У рейтингу якості судової системи Україна займає місце нижче середнього у порівнянні з аналогічними державами, що перебувають у процесі переходу до ринкової економіки.

У контексті такої статистики ініціатива Мін‘юсту звучить начебто вчасно й обнадійливо. Проте, жоден суддя чомусь не втратив сну ні від заяв міністра юстиції, ні від останніх стратегічних ініціатив Мін‘юсту.

Знаєте чому? Тому що єдині повноваження Міністерства юстиції у галузі правосуддя – це право міністра юстиції на ініціювання дисциплінарної відповідальності судді. При цьому, щороку міністр юстиції ініціює не більше двох-трьох десятків таких подань. З яких, у свою чергу, задовольняються, у кращому випадку, одиниці.

Втім, якщо абстрагуватися від реалій, сама по собі мін‘юстівська ідея допомогти пересічному громадянинові розібратися у своїх правах та знайти правду в судах заслуговує підтримки. УНІАН звернувся до міністерства за роз‘ясненнями останніх ініціатив. Отже:

Як виникла ідея щодо запровадження на офіційному сайті Міністерства юстиції рубрики «Доступ до правосуддя»?

Значна кількість громадян викладають у своїх скаргах інформацію, що стосується суті розгляду справи судом. Тобто вони не згодні з рішенням суду і вважають його незаконним. Також до міністерства надходять звернення, в яких громадяни просять міністра посприяти у розгляді судової справи чи взяти справу під особистий контроль, порушити кримінальні справи чи здійснити контроль за їх розслідуванням.

Отже, із скарг вбачається необізнаність більшості громадян зі структурою судової системи України, з питаннями звернення до суду, оскарження або виконання судових рішень, а також щодо дисциплінарної відповідальності суддів.

Враховуючи велику кількість таких звернень, а також з метою реалізації принципу доступності правосуддя та забезпечення справедливого судочинства в Україні відповідно до європейських стандартів, на офіційному сайті Міністерства юстиції запроваджено нову рубрику — «Доступ до правосуддя».

Ця рубрика надасть можливість всім бажаючим ознайомитись із судовою системою України та отримати іншу інформаційну допомогу з питань звернення до суду, оскарження або виконання судових рішень, а також щодо дисциплінарної відповідальності суддів.

Крім того, у рубриці розміщено інформаційне роз’яснення щодо повноважень міністра юстиції з питань ініціювання дисциплінарної відповідальності суддів, довідники «Путівник по судовій системі: Судова система України у запитаннях та відповідях», «Як ознайомитися із судовим рішенням?», фільм «Знайомство з судом». Довідники та фільм розміщено за підтримки проекту «Україна: Верховенство права» Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Які підстави для ініціювання міністром юстиції питання про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарної відповідальності?

Підставами для ініціювання питання про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку є:

— порушення суддями законодавства при розгляді судових справ;

— вимог, що ставляться до судді (щодо заборони належати до політичних партій та профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої);

— невиконання суддею своїх обов`язків, визначених статтею 6 Закону України «Про статус суддів» (при здійсненні правосуддя дотримувати Конституції та законів України, забезпечувати повний, всебічний та об`єктивний розгляд судових справ з дотриманням встановлених законом строків; додержувати службової дисципліни та розпорядку роботи суду; не розголошувати відомості, що становлять державну, службову, комерційну та банківську таємницю, таємницю нарадчої кімнати, відомості про особисте життя громадян та інші відомості, про які вони дізналися під час розгляду справи в судовому засіданні, для забезпечення нерозголошення яких було прийнято рішення про закрите судове засідання; не допускати вчинків та будь-яких дій, що порочать звання судді і можуть викликати сумнів у його об`єктивності, неупередженості та незалежності).

Який механізм ініціювання Міністерством юстиції питання про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності?

Відповідно до статті 97 Закону „Про судоустрій України» міністру юстиції надано право ініціювати питання про дисциплінарну відповідальність судді.

Механізм такого ініціювання містить в собі обов’язкове встановлення достатніх підстав для дисциплінарної відповідальності судді та внесення до відповідної кваліфікаційної комісії суддів подання щодо ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність судді.

Зокрема, до Міністерства юстиції України надходять численні звернення громадян, листи підприємств, установ, організацій, в яких вони просять міністра ініціювати таке питання перед відповідною кваліфікаційною комісією суддів. У своїх зверненнях громадяни скаржаться на зволікання суддями з розглядом судових справ, довготривале, з порушенням процесуальних строків надіслання учасникам судового процесу копій судових рішень, безпідставні відмови суддями у прийнятті позовів, порушення правил підвідомчості справи суду, втручання в господарську діяльність підприємств, неетичної поведінки судді тощо.

Однак, у міністра відсутні повноваження здійснювати перевірку інформації, наведену у скарзі. Відповідно до Закону «Про судоустрій України» таким правом наділені відповідні ради суддів, які є органами суддівського самоврядування і здійснюють контроль за організацією діяльності судів. У зв`язку з цим міністр або його заступники направляють такі скарги до органів суддівського самоврядування для здійснення відповідної перевірки.

За результатами проведеної перевірки за наявності підстав міністр юстиції звертається до відповідної кваліфікаційної комісії суддів з поданням про ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність судді.

Крім того, згідно з положеннями Закону України «Про статус суддів», про наявність ознак дисциплінарного проступку у діях судді може свідчити скасування як незаконних або необґрунтованих рішень, постановлених цим суддею, якщо при цьому було допущено навмисне порушення закону чи несумлінність, що потягло за собою істотні наслідки.

Отже, якщо судове рішення було оскаржено і скасовано вищестоячим судом з причин порушення суддею законодавства, яке потягло істотні наслідки, є сенс звертатись з відповідною скаргою до Міністерства юстиції. До скарги необхідно додавати копії таких рішень для здійснення відповідного аналізу і вирішення питання про можливість ініціювання дисциплінарної відповідальності судді. При цьому необхідно вказувати, які саме наслідки заподіяно і додавати документи, що підтверджують такі наслідки.

Центр суддівських студій 

Читайте также: