Псевдоврач Слюсарчук утверждает, что он не Слюсарчук

По иронии судьбы, в Международный день числа Пи состоялось первое полноценное судебное заседание по рассмотрению уголовного производства по обвинению Андрея Слюсарчука, известного как Доктор Пи, в целой серии преступлений (укр.).

 На два пiдготовчi засiдання пiдсудний прибував нестриженим-неголеним, та цього разу у дверях спецавтомобiля з’явилася фiгура у костюмi та пальто класичного крою, обличчя виголене, зачiска акуратна.

Слюсарчук виходити вiдмовився, вимагаючи, щоби забрали людей бiля входу в суд. Конвоїр вiдповiв, що не має права нiкого забирати, а на пропозицiю Слюсарчука почекати, коли всi розiйдуться, мовив: «Вони тебе все одно дочекаються. Виходь».

Перед початком засiдання Слюсарчук попросив кави. Один з конвоїрiв принiс її в паперовiй скляночцi з кавомата. Присутнiх у залi псевдолiкар запевнив: «Я доведу, що я не винний!» У вiдповiдь один iз потерiплих запитав: «А може, вам ще й орден треба дати?» Пiдсудний парирував: «Можливо. Ви ще теж будете вiдповiдати».

Фото Ярослава СТАНЧАКА

Фото Ярослава СТАНЧАКА

Оголошувати обставини злочинiв, iнкримiнованих Доктору Пi, прокурору довелося впродовж двох годин.

Згiдно з обвинувальним висновком, Андрiй Слюсарчук народився в пологовому будинку в Житомирi, мати вiд нього вiдмовилася, i дитину передали в iнтернат. Вiн неодноразово проходив лiкування в психiатричних закладах, тож з дитинства виявляв зацiкавлення психiатричною тематикою.

У старшом вiцi вдавав iз себе лiкаря. До медичного навчального закладу вiн не вступив. Але пiд час навчання в ПТУ створив у себе та оточення уявлення про свої унiкальнi здiбностi.

…Олександр Лозовий помер, не приходячи до тями, пiсля двох операцiй. Оперував аферист Слюсарчук, який у своїх хворобливих фантазiях вирiшив, що вiн — «видатний нейрохiрург». Асистентом шахрая-псевдолiкаря пiд час операцiї на головному мозку була гiнеколог-акушер Лариса Притуляк.

Як «оперував», вбиваючи людей, псевдолiкар Слюсарчук

Згодом вiн звернувся до невстановлених осiб вiд яких отримав дипломи про медичну освiту i впродовж 2005 — 2011 рокiв почав видавати себе за лiкаря. Слюсарчук використовував дублiкат диплома про нiбито закiнчення в Росiї унiверситету iменi Пирогова, диплом кандидата медичних наук та доктора медичних наук, виданi в академiї iменi Сеченова, диплом про перепiдготовку за спецiальнiстю практична психологiя у Санкт-Петербурзькому державному медунiверситетi.

На пiдставi цих пiдроблених документiв Слюсарчуковi вдалося з 2005 по 2011 рiк працевлаштуватися вiсiм разiв! Мiсця працi — iнститути, республiканська лiкарня, медакадемiя i навiть посада радника вiце-прем’єр-мiнiстра Турчинова. А у 2010 роцi Мiнiстерство освiти пiд керiвництвом Дмитра Табачника на пiдставi згаданих документiв незаконно видає Слюсарчуковi атестат вже українського професора. За цими фактами Слюсарчуковi iнкримiнують використання пiдроблених документiв та шахрайство, адже за кожним мiсцем роботи вiн отримував зарплатню.

По-справжньому страхiтливi дiяння Доктора Пi — незаконна лiкувальна дiяльнiсть, заподiяння тяжких тiлесних ушкоджень та тяжких тiлесних ушкоджень, що призвели до смертi.

У справi шахрая, який упродовж 20 рокiв, видаючи себе за «великого лiкаря», доводив до калiцтва та смертей людей, дурив громадськiсть, двох Президентiв України та використовував у своїх цiлях вiдомих людей, з’являються все новi i новi факти. Цi факти цинiчнi. 

Псевдолiкар Слюсарчук («професор Пi») поховав свою маму… живою

Заподiяння важких тiлесних ушкоджень йому iнкримiнують у таких випадках:

У червнi 2006 року в Бродiвському районi вiн зробив трепанацiю черепа чоловiковi, якого вдарили по головi. Хворий помер того ж дня.

У червнi 2008 року в Чортковi Тернопiльської областi Слюсарчук оперує дiвчинку, яка впала з велосипеда й отримала важку травму голови. Наступного дня вона помирає.

До Чорткова Доктор Пi повернувся у серпнi 2008-го. Слюсарчук зробив лiкувально-дiагностичну пункцiю головного мозку чоловiковi, який отруївся в каналiзацiї. За кiлька днiв пiсля цього пацiєнт помер.

У двох випадках Доктора Пi звинувачують у тому, що його втручання призвело до смертi пацiєнтiв.

Серпень 2008-го. У Славутi Слюсарчук видаляє пухлину мiсцевому чоловiковi. Пiсля операцiї людина, яка, зi слiв рiдних, прийшла до лiкарнi своїми ногами, опиняється на кладовищi.

У сiчнi 2010 року Слюсарчук приїхав до Кременця Тернопiльської областi лiкувати хлопчика, який отримав травму голови. За два днi пiсля останнього втручання Доктора Пi дитина померла.

Є в справi i чотири випадки лiкування без операцiй. Слюсарчук ставив дiагнози, з яких один виявився неправильним, а ще один взагалi неiснуючим у медицинi, i брав з родичiв пацiєнтiв
величезнi суми на придбання дорогих препаратiв i не тiльки. Наприклад, вiд матерi хлопця, якого вiн взявся лiкувати вiд епiлепсiї, отримав вiсiм тисяч євро, айфон вартiстю сiм тисяч гривень та стетоскоп за тисячу гривень.

Слюсарчук заявив: «Винним себе не визнаю за всiма звинуваченнями. Цивiльнi позови заперечую. Вважаю, що вони менi виннi, а не я їм!»

I далi: «Я не визнаю себе за ту особу, за яку мене iдентифiкують. Я не та особа. Нi в якому Житомирi я не народився i нi в яких iнтернатах не перебував. Крiм iменi та прiзвища з тiєю особою мене нiщо не пов’язує».

Ставлячи питання до присутнiх на засiданнi трьох потерпiлих, Доктор Пi сипав медичними термiнами i наполягав на правильностi призначеного ним лiкування.

Пiсля допиту свiдкiв суддя оголосив перерву до 10 години 30 хвилин 25 березня.

Виходячи iз зали суду, Доктор Пi намагався керувати конвоїрами, вишикувати їх так, щоб кремезнi хлопцi прикрили його вiд об’єктивiв камер.

  До речi

Андрiй Слюсарчук, вiдомий як Доктор Пi, у перервi засiдання пробував переконати присутнiх, що судовий процес проти нього замовила Партiя регiонiв. «Я багато критикував її (Партiї регiонiв) дiяльнiсть», — сказав Слюсарчук.

Утiм знайти будь-якi слiди цiєї критики у пресi чи в iнтернетi неможливо. Зате всi пам’ятають, що Доктор Пi був неабияк обласкавлений правлячою партiєю: мiнiстр освiти i «регiонал» Дмитро Табачник незаконно зробив його «професором», а Президент-«регiонал» нагородив пройдисвiта Державною премiєю у розмiрi 150 тисяч гривень.

 

Автор: Вiктор ДУДАР, Експрес онлайн 

 

Читайте также: