Кому угодил Василий Мельничук, загнав «паровоз» в долговую яму?

Недавний прогноз «УК» – «Укрзалізницю» погубят дилетанты – увы, сбывается. В наше распоряжение попал ряд документов, свидетельствующих о тотальном разбазаривании активов железных дорог Украины. Перейдем к перечню убытков, уже выявленных в ведомстве главы «Укрзалізниці» Василия Мельничука, руководящего стратегической отраслью неполных пол-года (с 29 декабря 2007 года). По нашим сведениям, служебные документы, выдержки из которых мы цитируем, готовились для представления премьер-министру Ю.Тимошенко. Достигли ли они адресата и какова была реакция Юлии Владимировны – нам неизвестно.

«Суть встановлених порушень…

1. Тендерним комітетом Укрзалізниці з питань закупівлі товарно-матеріальних цінностей всупереч чинному законодавству прийняте рішення про підвищення ціни закупівлі паливатамастильних матеріалів по угодах, заключних з ТОВ «Інноваційні технології 2005», ТОВ «Цукрове виробниче об’єднання», ТОВ «Стіл Рейл», ТОВ НВК «Полюс», з ТОВ «Дпіпронафторесурс», з ТОВ «Торговий дім «Слов’янська група», з ТОВ «Торгівельний дім «Нафтопостач». Внаслідок цього станом на 01.05.2008р. вже нанесено збитків «Укрзалізниці» в сумі 124793,1 тис.грн., та ще буде нанесено збиткыв на суму 168738,77 тис.грн. Всього 293531,9 тис.грн.

2. При перевірці ДП «Укрзалізничпостач» встановлено пріоритетність розрахунків за договорами, укладеними протягом чотирьох місяців 2008 року. Це, зокрема, стосується договорів, укладених з ЗАТ «Західно-Український Консорціум», ТОВ «Нафтогаз — Інвест», ТОВ «Інноваційні технології — 2005», ТОВ «Цукрове виробниче об’єднання». Вказане створює передумови для застосування до підприємства штрафних санкцій з боку таких кредиторів, як ТОВ «ВІК-Ойл» (в суд подано позовну заяву на 900 тис.грн.).

3. За період з 01.01.2008 по 31.03.2008 застосування Укрзалізницею договірних тарифних ставок і коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики залізниць України призвело до надання додаткових знижок окремим експедиторським компаніям, і як наслідок — недоотримання Укрзалізницею за перший квартал 2008 року доходів на суму 91653,5 тис.грн. В т. ч.: по ЗАТ «Інтертранс» — 76674,9 тис.грн., по ТОВ «Укр- ТОК» — 8807,2 тис.грн., по ПП «Транссервіс» — 2231,2 тис.грн.; ПІ «Екстес-Транспорт (Україна)» — 3940,3 тис.грн.

5. Внаслідок бездіяльності керівництва Укрзалізниці не врегульоване питання стягнення в судовому порядку з ЗАТ «Інтертранс» 112076,3 тис.грн. за надані Укрзалізницею послуги з транзитних перевезень вантажів за 2007 рік (борг за даними бух.обліку станом на 01.05.2008р), що може призвести до значних матеріальних збитків Укрзалізниці. Комерційне підприємство фактично тривалий час користується державними коштами Укрзалізниці, а натомість мало б сплачувати щомісячно авансові платежі Укрзалізниці в розмірі близько 41,0 млн.грн. Можливе нанесення збитків Укрзалізниці в сумі 112076,3 тис.грн.

6. Порушено вимоги чинного законодавства у частині розпорядження державним майном (орендні відносини), внаслідок чого:

1. Укрзалізницею не отримано доходів на суму 426.13 тис.грн.;

2. Укрзалізницею понесене безпідставних витрат на суму 594.82 тис.грн.;

3. Не перераховано до бюджету 79,579 тис.грн.

(Усього: 2100,53 тис.грн.)

7. З порушенням ст.97 Кодексу законів про працю України проведено безпідставні виплати надбавок за виконання особливо завдання працівникам Головного управління майнових та контролю обслуговування пасажирів на вокзалах і в поїздах на суму 47,247 тис.грн.

ДП «Укрзалізничпостач»:

1. Укладання договорів про закупівлю матеріальних цінностей з порушенням вимог Закону України «Про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти» на суму 663 632, 15 грн.;

2. Реалізація залізницям України матеріальних цінностей, ціна яких була неправомірно завищена внаслідок включення до неї вартості робіт, що фактично ДП «Укрзалізничпостач» не проводились (вказані дії мають ознаки злочину, передбаченого ст. 225 Кримінального кодексу України «Обман покупців та замовників») на суму 442,827 тис.грн.;

3. В порушення пп. 3.6. п. 3. наказу МТЗУ від 25.02.2005 № 58 щодо скорочення адміністративних видатків має місце перевиконання фінансового плану по «адміністративним витратам» на суму 513,0 тис.грн.;

4. Відрахування до резерву сумнівних боргів 460,0 тис. грн. списання «безнадійних боргів» у сумі 1 367,0 тис. грн., що не було передбачено фінансовим планом Підприємства на 1 квартал 2008 та призвело до штучного зменшення розміру отриманого Підприємством чистого прибутку на суму 1827,0 тис.грн.;

5. В порушення вимог ч. 1 ст. 75 Господарського кодексу України податок на прибуток було сплачено на суму меншу, ніж була запланована. Таким чином у 1 кварталі 2008 року підприємством не виконано планове зобов’язання щодо сплати поточних податків та обов’язкових платежів до державного бюджету на суму 1 119,0 тис.грн.;

6. Недостатній контроль Підприємства за виконанням контрагентами умов укладених договорів, неналежний рівень формування рознарядок на поставку, незастосування до контрагентів передбачених договором штрафних санкцій призвели до:

— недоотримання доходів у вигляді штрафів за несвоєчасне виконання умов договорів на суму 4 005,585 тис.грн.;

— безпідставного завищення загальної вартості договорів на суму 12132,624 тис.грн.; — безпідставного завищення вартості вже поставленого товару на суму 282,158 тис.грн.

7. Безпідставне, не передбачене умовами укладених договорів, авансування грошових коштів приватних комерційних структур на суму 48,928 тис.грн.

8. Порушено вимоги чинного законодавства у частині розпорядження державним майном (орендні відносини), внаслідок чого:

1. Підприємством не отримано доходу на суму 129,74 тис.грн.

2. Не перераховано до бюджету 335,634 тис.грн.

(Усього: 465,37 тис.грн.)»

К вышеизложенному остается добавить, что В.Мельничук является ставленником народного депутата Украины Николая Ковзеля (фракция БЮТ), фактического владельца крупнейшей экспедиторской фирмы ЗАО «Интертранс», упомянутой в материалах служебной проверки. И это все, если не многое, объясняет. Как объясняет и кадровое бессилие министра транспорта Иосифа Винского, публично грозившего В.Мельничуку снятием с должности, но так и не реализовавшего свое намерение.

Напомним, что 12 мая нынешнего года И.Винский прямо заявил о своем намерении «рассмотреть вопрос об увольнении генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзалізниця» Василия Мельничука. В интервью газете «Дело» министр заявил, что финплан «Укрзалізниці» на текущий год предусматривает получение прибыли в размере 2,5 миллиарда гривен, и предприятие имеет все возможности для того, чтобы этот план реализовать. Но, «к сожалению, сегодняшнее руководство «Укрзалізниці» недостаточно настойчиво реализует необходимые мероприятия. Поэтому я принял решение рассмотреть вопрос соответствия своей должности нынешнего руководителя «Укрзалізниці», — сказал Винский. Этот вопрос по заверениям экс-социалиста «будет рассмотрен после консультаций с премьер-министром Юлией Тимошенко».

Но «разглядывание» вопроса «затянулось», что и прогнозировала «УК». «Патрон» («поводырь», «крыша» — как угодно!) В.Мельничука депутат фракции БЮТ Н.Ковзель, один из основных спонсоров этой партии, торопится выжать максимум выгоды от пребывания «своего» человека во главе «Укрзалізниці». Сегодня, когда политическая фортуна отвернулась от БЮТ, искать замену профнепригодному, но угодливому Мельничуку у руководства БЮТа нет никакого желания. И резона – если подходить к этому – кадровому — вопросу не с государственнических позиций, а сугубо с меркантильных.

На фоне этого «крысятничества» в государственных масштабах, понятное дело, не до реформаторства в отрасли. Об этом также писала «УК», цитируя недавнюю пресс-конференцию Анатолия Чубинского, заместителя директора «Укрзалізниці» в 2006-2008 годах. По его убеждению, новое руководство «Укрзалізниці» заблокировало все реформаторские программы, призванные оздоровить железные дороги. В частности, отметена сама возможность привлечения в отрасль частных инвестиций – например, для закупки тех же вагонов. Сюда же можно отнести искусственное блокирование процесса модернизации чрезмерно устаревшего подвижного состава. Прием прост: в приказном порядке еще в 2007 году отменены практически все лизинговые программы восстановления парка вагонов и локомотивов. И это при том, что собственных средств для этой жизненноважной для стратегической безопасности предприятия «Укрзалізниця» не имеет.

Чубинский также продемонстрировал журналистам письменное указание В.Мельничука с требованием к лизингодателям сократить процентные ставки. А если те не пожелают выполнить ультиматум В.Мельничука – то и вовсе разорвать договора! Что такое лизинг для железных дорог Украины сегодня – можно прочесть здесь.

Как результат: государство – нас с вами – опять «обнесут» на сотни миллионов гривен. А долговой «задел» нынешние скоты у власти щедро оставят будущим поколениям. И, как всегда в Украине, безнаказанно.

Георгий Киквидзе, «УК»

Читайте также: