Беспроцентный кредит как петля на шее

«Деньги без справки о доходах, без залога, оформляем в течение 15 минут» — объявления такого содержания можно увидеть на каждом шагу. Привлекательная предложение быстро получить ссуды, не заставляя свое имущество и без кучи официальных справок, соблазняет многих. Особенно, если человек попал в затруднительное положение (укр.).

Хтось захворiв у родинi, хтось за кордон зiбрався, а комусь просто потрiбнi грошi, щоб хабара дати якомусь чиновниковi. Зарплата зазвичай у конвертах, тож банк кредиту не дасть. От i стають у пригодi подiбнi оголошення. I тi, хто їх дає, чудово про це знають. Але такi привабливi пропозицiї часто виявляються банальним «викачуванням» грошей з людини, яка їх дуже потребує.

«Я хотiв придбати однокiмнатну квартиру для доньки, яка вийшла замiж, — розповiдає свою iсторiю пан Григорiй з

Прикарпаття. — Натрапив на оголошення. Зiдзвонився з представником в Iвано-Франкiвську. Працiвниця запевнила, що 150 тисяч гривень я отримаю наступного ж дня пiсля пiдписання договору. Навiть рахунок у банку для цього спецiально вiдкрив. Вона сказала, що насамперед треба сплатити страхову суму — 5400 гривень. Трiшки повагавшись, таки пiшов у банк i внiс цю суму на вказаний рахунок. Того ж дня повернувся з квитанцiєю про сплату i вже, укладаючи договiр, раптом дiзнався, що маю справу не з банкiвською установою…»

Стоп! Як же так? А все просто. Ви уважно читаєте такi оголошення? А те, що написано дрiбним шрифтом? Так, великими буквами набранi слова «ГРОШI» та «КРЕДИТ». Але над словом «КРЕДИТ» дрiбнюсiньким шрифтом написано «краще, нiж». Тож слiд читати: «Краще, нiж кредит». А збоку також дрiбним шрифтом «договiр адмiнiстрування».

Усе правильно, кредити має право видавати банк з вiдповiдною лiцензiєю i вiдповiдальнiстю. Нi, нiчого незаконного в дiяльностi i цих органiзацiй, на перший погляд, також нема.

Але, як кажуть, диявол ховається у нюансах. Адже, пiсля того, як клiєнт сплатив так званий страховий внесок, з гачка вiн уже навряд чи зiрветься. Погодьтесь, 5400 гривень — сума начебто варта того, щоб спробувати продовжити гру.

Втiм, уважне прочитання документiв, якi вам нададуть на пiдпис, засвiдчує, що грошi, якi вам пропонують сплатити як «страховий платiж», — це насправдi не «страховий платiж», а звичайнiсiнька оплата, добровiльно здiйснена вами за… консультацiйнi послуги. Люди також ставлять свiй пiдпис i на вiдповiдному документi пiд назвою «Акт про наданi послуги», а це означає, що щонайменше цi грошi («страховий платiж») вони втратять безповоротно.

Вiдповiдний договiр про надання таких консультацiйних та роз’яснювальних послуг пан Григорiй i уклав 17 сiчня з таким собi приватним пiдприємством «Арх Буд Експертиза» з юридичною адресою у Харковi.

Далi справа доходить до укладання ще одного договору — так званого договору адмiнiстрування.

Того ж 17 сiчня 2013 року наш герой укладає договiр з аналогічним номером з підприємством, що теж називається «Архбудекспертиза». Але вже не ПП, а ТзОВ. Себто людина насправді, навіть не підозрюючи цього, має справу з двома абсолютно різними підприємствами.

Так ось, за цим другим договором людина доручає вiд її iменi i за її рахунок вчинити «певнi дiї, спрямованi на надання безвiдсоткової позики на умовах дiяльностi Програми «Б.А.Н.К. Платинум».

Згiдно з цим договором, людина зобов’язується не пiзнiше як 15 числа щомiсяця сплачувати «загальний платiж», до якого входять: »…платiж до Фонду Учасникiв, за рахунок якого Товариство надає вiдповiднi суми у безвiдсоткову позику, та платiж за Юридичний супровiд за Програмою «Б.А.Н.К. Платинум».

Згiдно з додатком 1 до договору, платiж до фонду — 833 гривнi, юрсупровiд — 630 гривень. I так щомiсяця! Себто, людина звернулась, щоб отримати кредит, гроші, а натомість підписала договір, яким зобов’язалася сама слачувати гроші!

До речi, для тих, хто гадає, нiбито в разi отримання позики не треба буде майно заставляти, у договорi чiтко зазначено, що учасник зобов’язується укласти з товариством договiр застави (iпотеки) майна та/або договiр поруки та пiдписати iншi необхiднi документи з метою забезпечення виконання своїх платiжних зобов’язань.

До речі, слово «Б.А.Н.К» — це лише словесний фокус, до банку згадана організація не має жодного стосунку.

Придивiться, мiж буквами — крапочки, отже, це не слово «банк», а буква «б», крапка, буква «а», крапка і т.д.

Ось що розповiдає пан Григорiй, який пiсля пiдписання цього другого договору чекав, що з дня на день отримає кредит: «Дзвоню кожного дня до цiєї панi Олi (представник фірми, — Ред.) i кожного дня чую одне i те ж: «Ваш договiр ще не активований, коли активують, вам прийде смс».

Пiд активацiєю слiд розумiти повiдомлення про те, що договiр зареєстрований у центральному офiсi. Не дочекавшись омрiяних смс i кредиту, обурений чоловiк вирiшує розiрвати договiр. А у статтi 8 додатку №2 до договору з ТзОВ «Архбудекспертиза» зазначено, що для його розiрвання в односторонньому порядку до моменту його реєстрацiї треба надiслати письмову заяву з намiром розiрвати договiр та проханням повернути сплачений вступний платiж.

Документи слiд надiслати рекомендованим листом чи кур’єром, i вони мають бути зареєстрованi в центральному офiсi.

У додатку зазначено, i коли настає момент реєстрацiї договору — «в день надходження на рахунок товариства вступного платежу».

Пам’ятаєте? Представник фiрми вимагала сплатити цей платiж ще до пiдписання договору. Заплатив — значить, зареєстрували. I все, до побачення, нiяких розiрвань в односторонньому порядку i повернень вступного платежу. Це зазначено у статтi 8 додатку. Зокрема, якщо захотiв розiрвати угоду пiсля реєстрацiї — вступний платiж не повертають, а якщо товариство захотiло розiрвати договiр через те, що не платиш загальний платiж, — вступний i платiж за юридичне обслуговування не повертають.

Отже, заявив наш герой представниковi про намiр розiрвати договiр, зiбрав документи та вiдiслав до Харкова. I того ж дня отримав смс про те, що його договiр зареєстрований. А ще через деякий час — смс про те, що договiр розiрваний на пiдставi листа. Однак за поверненням 5400 гривень представник спрямувала до центрального

офiсу. Там, дiзнавшись, чого хоче чоловiк, просто перестали вiдповiдати на його дзвiнки.

А якщо клiєнт захотiв через суд доводити щось?

Позивається з ТзОВ «Архбудекспертиза», щоб воно таки повернуло платiж? Пред’являє квитанцiю? А йому: «Який платiж? Та ти ж платив ПП «Арх Буд Експертиза», он i печатка їхня. Претензiя не до нас, ми ТзОВ». Тягне до суду ПП, а йому: «Ось договiр про iнформацiйнi, консультацiйнi та роз’яснювальнi послуги, ось акт виконаних робiт i твiй пiдпис на ньому. Все чесно».

А якби ішов далі, чи отримав би, зрештою, чоловік позику? Дуже сумнівно!

У додатку №2 розписанi умови Програми «Б.А.Н.К. Платинум». Саме там i зазначено, що «Б.А.Н.К. Платинум» — це

програма, що базується на залученнi учасникiв, мета яких — отримання безвiдсоткової позики. Фонд учасникiв — це сума платежiв, сплачених учасниками, якi витрачають на їх користь i перебувають на спецiальному рахунку товариства. А рiшення про те, нададуть вам позику чи нi, приймають на «Заходi з розподiлу Фонду Учасникiв». У статтi 3 додатку клiєнта одразу попереджають:

«У випадку несвоєчасної сплати Загального платежу Учасник втрачає право участi у Заходi з розподiлу Фонду Учасникiв». А платити тi загальнi платежi учасник повинен до моменту «остаточного проведення розрахунку з Товариством». Коли ж цей чудовий момент настане — не вказано.

А тепер подивiмося, як вiдбувається «Захiд з розподiлу Фонду Учасникiв». А вiдбувається вiн таким чином, що перевагу в отриманнi позики вiддають тим, хто має найбiльшу кiлькiсть сплачених загальних платежiв. Якщо таких двоє, то перевага за тим, хто ранiше уклав договiр. Причому анi слова про те, чи вiдомо учасникам заходу, скiльки платежiв є в iнших. Якщо просто, то грошима «скидаються всi», а позику отримує лишень дехто.

Тож перспектива вносити до фонду грошi доти, доки не назбирається сума позики, яку ви хотiли отримати, або доки терпець не урветься, вимальовується цiлком реальна. Так би мовити, складав не вдома в панчоху, а у фонд. Усе б нiчого, але ж своїй панчосi ви не платите 5400 гривень вступного платежу i щомiсяця за «юридичний супровiд» 630 гривень. А тi 630 гривень — це 76% від 833 гривень — щомiсячного платежу до фонду учасникiв.

Отже, якщо виконувати беззастережно такий договір, за яким ви маєте отримати, до прикладу, 100 тисяч гривень кредиду, то за це вам доведеться авансом заплатити… 176 тисяч гривень. А чи отримаєте назад хоча б сто тисяч?

Отримаєте, якщо знайдете тих, хто вам їх дасть.

А ви кажете, безвiдсоткова позика.

Автор: Вiктор ДУДАР, Експрес онлайн

 

Читайте также: