«Автодор»: воруют все и всё. На сотни миллионов!

Як же хазяйнує «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України»? Чи виправдовує вона сподівання, пов’язані з її створенням? На це відповіла перевірка її фінансово-господарської діяльності.

 

Проведена на виконання розпорядження Кабміну від 23.06.2005 № 216-р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Як свідчать матеріали перевірки, на фоні збільшення впродовж 2003–2004 років обсягу реалізації робіт у 2,5 раза (у тому числі виконаних власними силами – у 1,7 раза), стан технічного оснащення Компанії залишається незадовільним.

Так, у 2004 році рівень зносу основних фондів у порівнянні з 2003 роком збільшився (станом на 01.01.2005 він досягнув 56 %). Значна зношеність техніки є причиною її простоїв на ремонт, що призводить до збільшення витрат облавтодорів. Гостро постала проблема відсутності технологічного транспорту нового покоління, який виконував би роботи з поточного утримання доріг.

Здавалося б, за цих умов потрібно було вжити якихось радикальних заходів. На жаль, поряд зі значним рівнем зношеності та недостатністю технологічного обладнання, частина нових машин і механізмів, призначених для виконання робіт з реконструкції та капітального ремонту, не використовується. Для прикладу: завантаження основних фондів ДП «Луганський облавтодор» становило 52 %, внаслідок чого недовиконано робіт розрахунково на 20 млн гривень.

Не дивно, що впродовж 2004 року 25 одиниць машин і механізмів балансовою вартістю близько 16 млн грн., придбаних облавтодорами за бюджетні кошти, у виробничому процесі не використовувалися (простоювали або передавалися в оренду).

Не зайво згадати і про те, що через відсутність необхідних обсягів робіт виробничі потужності більшості асфальтобетонних заводів, бітумних баз та гранітних кар’єрів були завантажені лише на 10–30 %.

ФІНАНСИ

Якщо вірити даним статистичної звітності та публічним заявам (через ЗМІ) керівництва Компанії, то вона є прибутковим, рентабельним і ліквідним підприємством. Стверджується: за 2004 рік її прибуток в порівнянні з 2003 роком зріс втричі і становив майже 3 млн грн. Та чи це так?

Проведені у регіонах ревізійні дії прибутковість Компанії документально не підтвердили. В ряді облавтодорів, в порушення вимог Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», до фінансової та статистичної звітності внесено неправдиві дані, а реальним фінансовим результатом роботи Компанії є не прибуток, а збиток на суму 81,1 млн гривень.

Основним же фактором, що зумовив викривлення результатів фінансово-господарської діяльності Компанії, було порушення 9 облавтодорами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» в частині заниження операційних витрат.

Серед причин викривлення звітності, зокрема, – безпідставне врахування у складі незавершеного будівництва вартості робіт з аерофотозйомок альтернативної дороги Київ–Одеса, що обійшлося у 45,8 млн грн. Вказані роботи проведено на замовлення Укравтодору, а зазначену суму віднесено до складу витрат 4 облавтодорів (Миколаївського, Кіровоградського, Одеського та Черкаського).

Стикнулися перевіряючі і з такими собі фінансовими «фата морганами» (міражами): так, 4 облавтодорами (Запорізьким, Дніпропетровським, Київським та Донецьким) у валюті балансу за 2004 рік враховано нереальні активи на загальну суму 21,7 млн грн., значна частина яких була внесена до статутного фонду Компанії при її утворенні. У складі нереальних активів враховано: дебіторську заборгованість на суму 15,2 млн грн., термін позовної давності щодо якої минув; прострочені векселі на 5,5 млн грн.; грошові кошти, розміщені у вже ліквідованому АКБ «Україна», – 0,7 млн грн. тощо.

Вголос про це не прийнято говорити, але в душі ревізори не вельми полюбляють мати справу з так званим незавершеним виробництвом. Скажімо, Одеським облавтодором в порушення п. 23 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» в складі статті «Незавершене виробництво» станом на 01.01.2005 відображено витрати на страхування будівельно-монтажних робіт в сумі 9,9 млн грн., що призвело до заниження операційних витрат на вказану суму. А у Запорізькому та Полтавському облавтодорах безпідставно враховано у складі незавершеного виробництва та витрат майбутніх періодів 3,7 млн грн. внаслідок того, що наявний обсяг робіт не перекривав фактичні витрати (амортизація машин і механізмів, загальновиробничі та адміністративні витрати тощо).

Таким чином, є усі підстави зробити висновок, що реальний фінансовий результат роботи Компанії за 2004 рік викривлено: замість відображення у звітності збитків на суму 81,1 млн грн. внесено дані про одержання прибутку на суму майже 3 млн грн. Питається: кому і для чого потрібне це окозамилювання?

ПРИЧИНИ ЗБИТКОВОСТІ

На наш погляд, збитки Компанії обумовлені не лише незадовільними результатами її фінансово-господарської діяльності. Передумови збитковості були закладені ще на етапі її заснування. Зокрема, внаслідок непроведення незалежної оцінки майна, яке вносилося до статутного фонду підприємства, до складу активів увійшли борги за векселями та дебіторська заборгованість, а також непридатні для використання та неліквідні товарно-матеріальні цінності. В подальшому ці борги перейшли до категорії безнадійних. Ряд облавтодорів приховували в обліку дебіторську заборгованість замовників – регіональних служб автомобільних доріг, що призводило до недостовірності даного показника. Корінь зла також у недофінансуванні та неприйнятті замовниками виконаних робіт.

Так, фактично виконані роботи з ремонту і утримання доріг у зв’язку з відсутністю фінансування відображалися облавтодорами в складі незавершеного виробництва без віднесення їх на розрахунки із замовниками. Для прикладу: станом на 01.01.2005 в обліку Миколаївського облавтодору не відображено дебіторську заборгованість на загальну суму 3,9 млн грн., а Єланецьким райавтодором цієї області при виконанні у 2004 році робіт з поточного ремонту дороги Олександрівка – Кіровоград – Миколаїв на загальну суму 528,4 тис. грн. у бухгалтерському обліку відображено лише 160,4 тис. гривень.

Зазначені вище причини збитковості – лише квіточки у порівнянні з негативом, до якого призвели недотримання вимог чинного законодавства та невиважені, а інколи і просто недолугі управлінські рішення, які (і це підтверджено результатами перевірки) приймалися керівництвом Компанії та Укравтодору.

У низці таких рішень – проведення дослідження системи управління охороною праці в Компанії, виконання робіт з оцінки протипожежного стану та аерофотознімальних робіт місцевості окремих регіонів у 2004 році. Дивно, але при цьому мета виконання зазначених робіт не визначалася. Облавтодори уклали відповідні угоди з комерційними структурами на загальну суму 155 млн грн., а саме: з ДП «Укрінвопромінвест» (50 млн грн.), з ТОВ «Пронта-Сервіс» (55 млн грн.) і АТЗТ Авіакомпанія «ВІТАІР» (50 млн грн.).

Джерелом фінансування даних робіт були кошти, що надійшли від п’яти… залізниць (?!?): у вигляді поворотної безвідсоткової фінансової допомоги на загальну суму 105 млн грн. та безповоротної фінансової допомоги на суму 35,4 млн грн., а також від благодійного фонду «Будівельник Київщини» – 14,6 млн гривень.

Ми не випадково згадали про фінансові міражі Компанії: в ході перевірки фактичного місцезнаходження ДП «Укрінвопромінвест» та ТОВ «Пронта-Сервіс» не встановлено, що, м’яко кажучи, свідчить про сумнівний характер проведених з ними операцій.

Автор не ставить собі на меті деталізацію сумнівних фінансових оборудок, які здійснювались на підставі письмових вказівок службових осіб Компанії, Укравтодору та облавтодорів зі згаданими вище «Укрінвопромінвестом», «Пронта-Сервісом», «Вінсентом» (і звідки тільки ці «українські» назви?) та ін., що зайняло б не одну журнальну сторінку. Документи, в яких зафіксовані результати перевірки, знаходяться у розпорядженні відповідних органів. Слово за ними. Натомість є сенс хоча б коротко сказати про «комбінації», пов’язані з укладанням угод страхування, які не захищають економічні інтереси державних підприємств. З цієї причини тільки втрати Кіровоградського, Миколаївського, Одеського та Черкаського облавтодорів досягли загалом 3,6 млн гривень.

Для прикладу: у 2004 році Компанією було укладено із ЗАТ «Страхова компанія «Егіда», м. Київ, договори страхування на всю суму будівельно-монтажних робіт без урахування прийнятих на дату укладання угод актів виконаних робіт. Відповідно до умов цього договору, об’єктом страхування є майнові інтереси страхувальника, пов’язані з будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом будівель, споруд, інженерних мереж та технологічного обладнання автодороги Київ–Одеса. Однак страховим полісом до об’єкта страхування було віднесено вартість вже виконаних на дату укладання договору робіт.

Далі. Миколаївським облавтодором безпідставно застраховано раніше виконані роботи на суму 117,5 млн грн. Як результат – підприємству завдано збитків у зв’язку з незаконною сплатою страхового платежу в сумі 2,35 млн гривень.

Крім того, перевіркою, проведеною у філії цього облавтодору – «Миколаївській ДЕД», встановлено, що у серпні 2004 року в результаті стихійного лиха зазнали руйнування земляне полотно та нижній шар основи дорожнього «одягу», чим облавтодору завдано збитків на суму 63 тис. грн. Однак за наявності страхового випадку облавтодор не склав відповідний акт та не пред’явив страховій компанії до відшкодування завдані збитки, оскільки за умовами договору страхування розмір франшизи становить 3,7 млн грн. (1 % страхової суми), тобто до відшкодування могли бути пред’явлені збитки, що перевищували б зазначену суму. Як мовиться, коментар у таких випадках зайвий.

Необгрунтовані, або так звані «волюнтаристські» рішення керівництва Компанії щодо використання бюджетних коштів, передбачених на зміцнення матеріально-технічної бази її дочірніх підприємств, призводили до звичайнісінького марнотратства та гальмували розвиток дорожнього господарства.

Скажімо, придбана Рівненським облавтодором у 2003 році за кошти державного бюджету фреза «Крокус» вартістю 998 тис. грн. практично не використовується, оскільки обсяги робіт на тамтешніх автодорогах та їх склад не відповідають потужності і можливостям даного механізму.

Або таке. З трьох вантажівок, придбаних Севастопольським упрдором за рахунок коштів державного бюджету на суму 230 тис. грн., два автомобілі вартістю 177,7 тис грн. не використовувалися, а на підставі «вказівки зверху» були здані в оренду. Та й закуплені вказаним упрдором у 2003 році за рахунок бюджетних коштів машина для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів вартістю 1,2 млн грн. і каток для ущільнення покриттів при ремонті доріг майже не використовувалися: у 2004 році на них відпрацьовано відповідно 23,5 і 5,3 мотогодин.

Ще приклад. Аналіз майнового стану ДП «Харківський дорсервіс» вказує на значне оновлення основних засобів у 2004 році в порівнянні з попередніми роками (на загальну суму 1,5 млн грн.). Серед новопридбаних основних засобів – легковий транспорт (загальною вартістю 605 тис. грн.), який в подальшому було передано в оренду Компанії та службі автомобільних доріг у … Тернопільський області.

Відомо, що бюджетні кошти беруться не з власної кишені. Мабуть, саме тому керівництво Компанії розподіляє їх без урахування фінансових можливостей та реального стану матеріально-технічної бази регіональних облавтодорів, не контролює, у який спосіб (цільовий чи не цільовий) витрачаються державні гроші.

Так, фінансово стійкий Донецький облавтодор у 2004 році отримав з бюджету 996 тис. грн. на придбання обладнання, і в той же час за рахунок власних коштів придбав автомобіль Тойота «Lexus GX 470» вартістю 527 тис. грн. Мовляв: «Знай наших! І ми на «Лексусі»!»

Миколаївським облавтодором у 2003 році за рахунок бюджетних коштів, виділених на підготовчі роботи з реконструкції автодороги Київ–Одеса, здійснено подвійні виплати одним і тим же громадянам (як компенсацію за знесене житло та вилучені присадибні земельні ділянки – на суму 246,8 тис. грн., так і за придбання нового житла – 292,5 тис. грн.).

З виділених у 2004 році Дніпропетровському облавтодору коштів держбюджету на капітальні вкладення (будівництво асфальто-змішувального відділення) не за цільовим призначенням використано 250 тис. грн. Зазначені роботи у 2004 році облавтодором не виконувалися, оскільки вже були ним виконані у попередній період; фактично за вказані кошти було відшкодовано витрати незавершеного будівництва минулого року асфальтозмішувального відділення на базі філії «Новоселівська ДЕД».

Практично у кожному дочірньому підприємстві виявлено факти завищення вартості та обсягів виконаних робіт за рахунок бюджетних коштів. Загальна сума таких порушень становить 2,1 млн гривень.

Значними були втрати Компанії і у зв’язку з нераціональним використанням виробничих потужностей та запасів. Особливо відчутний негативний вплив на фінансові результати її діяльності мало придбання основних засобів, які в подальшому передавалися в оренду з порушеннями чинного законодавства – безоплатно або за мізерну плату, що призводило до відволікання обігових коштів та втрат облавтодорами фінансових ресурсів.

Так, за рахунок бюджетних коштів Рівненський облавтодор придбав у ТОВ «Автошлях» п’ять верстатів з обробки граніту загальною вартістю 1 млн грн., які не використовувалися, а були передані в оренду ТОВ «Селищанський гранітний кар’єр» зі сплатою щомісячно 4,35 тис. грн., тобто лише в розмірі відшкодування амортизаційних відрахувань.

Цим же облавтодором у 2003 році отриману за рахунок бюджетного фінансування дробарку КМД вартістю 1,2 млн грн. відразу було передано ТОВ «Селищанський гранітний кар’єр» на збереження і лише в грудні 2004 року укладено договір оренди, який забезпечує відшкодування лише амортизації (5,12 тис. грн. на місяць).

І подібних фактів – хоч греблю гати.

НЕМА «ПРОРОКА» У СВОЇЙ ВІТЧИЗНІ?..

Не без подиву і цілком вмотивованого обурення сприйняли перевіряючі той факт, що, за наявності в кожному дочірньому підприємстві Компанії власної юридичної служби, окремими облавтодорами укладалися угоди з іноземними компаніями на предмет надання юридичних послуг. Наприклад, Кіровоградським, Миколаївським, Одеським та Черкаським облавтодорами у червні 2004 року було укладено багатосторонній договір про надання юридичних послуг з фірмою Linkaters (розташована за адресою One Silk Street London EC2Y England), створеною та існуючою за законами Великої Британії. Згідно з додатком 1 до цього договору, сукупна сума гонорарів британцям становила 47 тис. доларів США. У серпні 2004 року зазначеними облавтодорами цю суму перераховано на рахунок Linkaters; у тому ж місяці на підставі актів про надані послуги її віднесено до складу інших витрат операційної діяльності. Оскільки зазначені акти не містять даних щодо змісту та обсягів наданих послуг, а звіту про використання перерахованих коштів до перевірки не надано, вказані витрати мають ознаки сумнівних операцій.

Невже і справді нема у наших юристів «клепки в голові», щоб витрачати валюту на іноземців?..

ФАКТІВ – БЕЗЛІЧ, ВИСНОВОК – ОДИН

У перевірці Компанії, окрім працівників нашої Служби, були задіяні й фахівці інших контролюючих структур. Їх спільними зусиллями виявлено безліч фактів недержавного, а інколи і просто кримінально забарвленого витрачання посадовцями Компанії та її дочірніх підприємств бюджетних коштів. Тому досить важко утриматися від спокуси розповісти для більшої переконливості й про інші неподобства. Але, думається, особливої потреби в цьому немає. Стан автомобільних доріг в Україні говорить сам за себе: він далекий від задовільного, і одна з головних причин цього – невміння, а у багатьох випадках елементарне небажання хазяйнувати по-справжньому.

Між тим автомобільні дороги – обличчя будь-якої держави. Україна ж має грандіозні транзитні можливості, тому зобов’язана день і ніч дбати про це своє «обличчя», щоб автодороги з предмету головного болю для уряду, органів державної влади і місцевого самоврядування на місцях перетворилися на надійне джерело доходів до казни, як цього давно домоглися у США, Німеччині, інших розвинених країнах. І що дуже важливо: бажаючи досягти цієї мети, не слід видавати бажане за дійсне, адже прибутковість Компанії сьогодні – і справді міф, а збитковість – на жаль, сумна реальність.

Справка

Відповідно до Указу Президента України від 08.11.2001 № 1056 «Про заходи щодо підвищення ефективності управління дорожнім господарством України» та постанови Кабміну від 28.02.2002 № 221 було утворене відкрите акціонерне товариство «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (далі – Компанія). Засновником та акціонером Компанії виступила Державна служба автомобільних доріг України (далі – Укравтодор). До складу Компанії входять 32 дочірні підприємства на правах юридичних осіб та 611 філій без права юридичної особи. Свою діяльність Компанія здійснює на підставі необхідних дозвільних документів: зокрема, ліцензії на виконання монтажних та ремонтно-будівельних робіт, у загальному обсязі яких понад 80 % становлять роботи, виконані за бюджетні кошти.

С.Кулівар, заступник начальника Управління контролю за використанням бюджетних коштів у сфері матеріального виробництва та послуг ГоловКРУ
 

Читайте также: