КАК НАРДЕП МИРИМСКИЙ ГРЫЗ ГРАНИТ НАУКИ

Народный депутат Григорий Омельченко адресовал обращение на имя президента Леонида Кучмы, в котором просит безотлагательно лишить своего коллегу Льва Миримского не только диплома о высшем образовании, но и украинского гражданства, а также содействовать быстрейшему завершению уголовного дела по факту подделки Миримским диплома, которое безрезультатно «расследуется» вот уже три года.

«УК» с удовольствием предоставит трибуну г-ну Миримскому, дабы все узнали его точку зрения на проблемы повышения образовательного уровня и смену гражданства народными избранниками.

Текст депутатского обращения Григория Омельченко на имя Президента Леонида Кучмы.

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

ОМЕЛЬЧЕНКО

ГРИГОРІЙ ОМЕЛЯНОВИЧ

“8” січня 2003 року

Президенту України

Кучмі Л.Д.

Д Е П У Т А Т С Ь К Е З В Е Р Н Е Н Н Я

Про забезпечення об’єктивного розслідування кримінальної справи

і притягнення до відповідальності народного депутата України Миримського Лева Юлійовича за підроблення і використання завідомо підробленого диплома про вищу освіту та проведення перевірки обставин отримання ним громадянства Держави Ізраїль і внесення Комісії при Президентові України з питань громадянства подання про припинення громадянства України Миримському Л.Ю.

Пане Президенте!

Згідно зі ст. 19 Закону “Про статус народного депутата України”, я отримав документальні докази, які засвідчують те, що народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією Миримський Лев Юлійович шляхом психологічного тиску, погроз і залякування примусив ректора Сімферопольського філіалу Московського університету менеджменту і комерції Мозгового А.П. незаконно видати йому диплом про вищу освіту і закінчення цього вузу.

Як засвідчив Мозговий А.П., він на вимогу Миримського Л.Ю., побоюючись його погроз, таємно, без відповідної реєстрації особисто виписав залікову книжку на ім’я Миримського Л.Ю. і від імені викладачів робив відмітки про здачу ним екзаменів та заліків (яких Миримський Л.Ю. ніколи не здавав) і розписувався за них. Експерти підтвердили, що записи в заліковій книжці на ім’я Миримського Л.Ю. про здачу екзаменів і заліків були здійснені Мозговим А.П., а не викладачами філіалу. Викладачі пояснили, що Миримський Л.Ю. на їхніх заняттях ніколи не був, екзаменів і заліків у нього вони не приймали і у його заліковій книжці не розписувалися. Документів на вступ до вузу Миримський Л.Ю. не подавав, вступних і випускних іспитів не складав, студентом зазначеного вузу не був.

У першій половині 1995 року Миримський Л.Ю., зловживаючи статусом народного депутата України, члена Комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, прибувши до вузу, наказав ректору Мозговому А.П. негайно видати йому диплом про вищу освіту. Боячись погроз Миримського Л.Ю., ректор Мозговий А.П. віддав наказ своєму заступнику з навчальної роботи Кочергіній Л.В. виписати диплом. 10 травня 1995 року (випускні екзамени були в червні) Кочергіна Л.В. виписала на ім’я Миримського Лева Юлійовича диплом АИ-ПМ № 950304 про закінчення Сімферопольського філіалу Московського університету менеджменту і комерції за спеціальністю економіка (фінанси, банківська справа).

Цей диплом Миримський Л.Ю. неодноразово використовував при складенні офіційних документів (власноручно написаних заявах, автобіографіях, заявах, поданих до окружної виборчої комісії під час виборів народних депутатів України, при вступі до Української Академії державного управління при Президентові України, яку закінчив в 2001 році, отримавши диплом магістра державного управління, та особисто заповнених листках з обліку кадрів), вказуючи в них, що він закінчив 1995 року Сімферопольський філіал Московського університету менеджменту і комерції і має вищу освіту.

12 грудня 2002 року прокурор м. Сімферополя направив до місцевого суду Київського району подання про визнання недійсним диплома АИ-ПМ № 950304 від 10 травня 1995 року, виданого Сімферопольським філіалом Московського університету менеджменту і комерції на ім’я Миримського Лева Юлійовича.

Досудовим слідством повністю підтверджені вищезазначені обставини підроблення і використання Миримським Л.Ю. завідомо підробленого диплома АИ-ПМ №950304 про закінчення Сімферопольського філіалу Московського університету менеджменту і комерції.

Незважаючи на наявність достатніх доказів (про що відомо Генеральному прокурору України Піскуну С.М.), які вказують на вчинення народним депутатом України Миримським Л.Ю. злочину, передбаченого ст.358 КК України (підроблення документів і використання підроблених документів) Генеральний прокурор України Піскун С.М. до цього часу не вніс до Верховної Ради України подання про надання згоди на притягнення Миримського Л.Ю. до кримінальної відповідальності.

Згідно з отриманими мною офіційними документами МВС Держави Ізраїль Миримський Лев Юлійович набув громадянство Ізраїлю. 7 жовтня 2002 року відділом у справах населення МВС Ізраїлю в м.Тель-Авів-центр йому було видано ізраїльське посвідчення особи за № 309885010, яке легалізовано консульським відділом посольства України в Ізраїлі 11 жовтня 2002 року за № 513/6052-02. Як громадянин Ізраїлю Миримський Л.Ю. був зареєстрований в бюро реєстрації населення за адресою: 78728, м. Ашкелон, вул. Алеф Бет, буд. 8, кв. 5.

Згідно зі ст. 54 Консульського Статуту України консульська легалізація встановлює і засвідчує справжність записів у цих документах і актах та відповідність їх законам держави перебування.

Конституцією України встановлено, що в Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом (ст. 4).

Відповідно до ст.19 Закону України “Про громадянство” громадянство України втрачається: якщо громадянин України після досягнення ним повноліття добровільно набув громадянства іншої держави. Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважаються всі випадки, коли громадянин України за своїм вільним волевиявленням, вираженим у формі письмового клопотання, набув громадянства іншої держави або якщо він добровільно отримав документ, що підтверджує наявність набуття ним іноземного громадянства.

Миримський Л.Ю. добровільно набув громадянство Держави Ізраїль і добровільно отримав ізраїльське посвідчення особи, яке підтверджує набуття ним громадянства Ізраїлю.

22 вересня 2002 року Миримський Л.Ю. взяв участь у виборах до Верховної Ради Автономної Республіки Крим. 23 вересня 2002 року окружна виборча комісія прийняла рішення про обрання Миримського Л.Ю. депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим і видала йому тимчасове посвідчення депутата.

Згідно з Конституцією України (ст. 76) і Конституцією Автономної Республіки Крим (ст.23) народним депутатом України і депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим може бути тільки громадянин України. Громадяни інших держав не можуть бути народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатами місцевих рад.

Повноваження народного депутата України припиняються достроково, зокрема, у разі припинення його громадянства України (ст.81 Конституції України).

ГУ МВС України в Автономній Республіці Крим, прокуратура Автономної Республіки Крим і МВС України мають документи, які засвідчують, що Миримський Л.Ю. набув громадянство Ізраїлю. Незважаючи на це, керівництво МВС України на порушення Закону України “Про громадянство” і Указу Президента України “Питання організації виконання Закону України “Про громадянство України” №215/2001 від 27 березня 2001 року не подало Комісії при Президентові України з питань громадянства подання про втрату громадянства України Миримським Л.Ю.

Мною отримана інформація про те, що Миримський Л.Ю. і політичні сили, які його підтримують в парламенті і Адміністрації Президента України, будуть домагатися закриття кримінальної справи і ліквідації запису про консульську легалізацію документів щодо набуття ним громадянства Ізраїлю. Все це буде робитися для того, щоб обрати Миримського Л.Ю. Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим і використати його на майбутніх президентських виборах для активної підтримки одного з кандидатів у Президенти України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 16, 17, 19 Закону “Про статус народного депутата України”, як представник Українського народу в парламенті та державної влади прошу Вас дати доручення Генеральному прокурору і Міністру внутрішніх справ України:

невідкладно розглянути питання про внесення до Верховної Ради України подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Миримського Лева Юлійовича;

внести до суду подання про визнання недійсним диплома магістра Української Академії державного управління при Президентові України на ім’я Миримського Лева Юлійовича;

перевірити обставини отримання Миримським Л.Ю. громадянства Держави Ізраїль. За результатами перевірки (у разі збереження Миримським Л.Ю. громадянства Ізраїлю) внести Комісії при Президентові України з питань громадянства подання про втрату громадянства України Миримським Л.Ю.;

притягнути до дисциплінарної відповідальності посадових осіб ГУ МВС України в Автономній Республіці Крим і прокуратури Автономної Республіки Крим, які неналежним чином виконували свої службові обов’язки при розслідувані впродовж майже трьох років (!) кримінальної справи № 205167, порушеної ще 9 березня 2000 року за фактом підробки диплома АИ-ПМ №950304 від 10 травня 1995 року, виданого Сімферопольським філіалом Московського університету менеджменту і комерції на ім’я Миримського Лева Юлійовича, що призвело до навмисного затягування досудового слідства і незавершення його до цього часу.

Про результати розгляду депутатського звернення та прийняті рішення прошу повідомити мене.

Додаток: ксерокопії документів та матеріали, які підтверджують підроблення та використання Миримським Л.Ю. диплома про вищу освіту і отримання ним громадянства Ізраїлю, всього на 9 аркушах.

Довідково: оригінал посвідченої у встановленому законом порядку копії документів про набуття Миримським Л.Ю. громадянства Ізраїлю знаходиться в Україні.

З повагою

народний депутат України,

заступник голови Комітету

Верховної Ради України з

питань боротьби з організованою

злочинністю і корупцією Григорій Омельченко

Читайте также: