ПОКОНЧИЛ С СОБОЙ ГЛАВА “УКБ” ЮРИЙ ЛЯХ

Как стало известно “УК” из достоверных источников, сегодня в 7.15 утра покончил жизнь самоубийством руководитель “Украинского кредитного банка” Юрий Лях. Смерть наступила от ножевого ранения, нанесенного в облась шеи.На месте происшествия была обнаружена предсмертная записка, в которой Юрий Лях просил в своей смерти никого не винить.Справка “УК”:

ЗАТ “Український кредитний банк” був заснований 30 жовтня 1992 року як акціонерне товариство закритого типу (реєстраційний номер 127).

Відповідно до наявної у Банку ліцензії НБУ №16 та дозволу НБУ Банк має право здійснювати переважну більшість операцій, що притаманні універсальним банкам. Банк має дозволи Міністерства фінансів України на здійснення діяльності з випуску та обігу цінних паперів та здійснення діяльності як депозитарію інвестиційного фонду або інвестиційної компанії, а також “Дозвіл Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку на ведення реєстру власників іменних цінних паперів”.

Банк є членом Асоціації комерційних банків України, одним із засновників Української міжбанківської валютної біржі, генеральним членом Українського Клірингового Дому. Банк – член Міжнародної платіжної системи VISA International та Mastercard International, маркетинг – агент по розповсюдженню кредитних карток компанії American Express Services Europe Limited, член міжнародної асоціації міжбанківських телекомунікацій S.W.I.F.T., міжнародної дилінгово- інформаційної мережі REUTERS, Першої Фондової Торгової Системи та Міжрегіонального Фондового Союзу.

Український кредитний банк має розгалуджену мережу кореспондентських рахунків у першокласних банках США, Австрії, Великобританії, Німеччини, Швейцарії та в інших країнах світу.

Банк має вертикальну структуру управління на чолі з Головою Правління, підзвітним Спостережній Раді акціонерів, яку формують акціонери Банку. Оперативне управління здійснюється Правлінням Банку.

Протягом усіх років своєї діяльності у своїй роботі Банк дотримувався таких принципів:

індивідуальний підхід до кожного клієнта;

висока професійна кваліфікація персоналу Банку;

гнучка цінова політика;

бездоганність іміджу.

Центральний офіс Банку розташований у Києві. Банк має філію у Львові.

У жовтні 2004 року ЗАТ “Український кредитний банк” відзначив 12 річницю свого існування. За ці роки Банк зумів зарекомендувати себе надійним і стабільним партнером для багатьох підприємств, фірм, організацій та громадян. Відносини зі своїми клієнтами Український кредитний банк будує на принципах взаємної поваги, довіри, докладаючи сили та старання для того, щоб співробітництво було довгостроковим та плідним.

Український кредитний банк пропонує широкий спектр послуг і є універсальним фінансовим інститутом. Основними видами банківських послуг банку є:

відкриття та обслуговування рахунків резидентів та нерезидентів у національній та іноземній валютах;

касове обслуговування клієнтів;

здійснення розрахункових операцій з використанням документарних акредитивів;

міжнародні розрахунки у будь-якій валюті – документарні акредитиви, гарантії, інкасо, грошові перекази;

розміщення тимчасово вільних грошових коштів юридичних та фізичних осіб на депозит у національній та іноземній валютах, а також трастові операціїї по управлінню цінностями;

кредитування торгово-промислової діяльності клієнтів;

проектне фінансування за рахунок міжнародних кредитних ліній;

здійснення операцій з цінними паперами та векселями;

конверсійні операції для проведення розрахунків клієнтів за міжнародними контрактами;

надання консультацій клієнтам щодо фінансового планування та управління інвестиційним портфелем;

емісія платіжних карток Міжнародної системи VISA International та MASTERCARD International;

обслуговування платіжних карток Міжнародної системи VISA International та MASTERCARD International ;

випуск та обслуговування платіжних карток для видачі заробітної плати.

Стратегічна мета Банку полягає в сприянні економічному розвитку своїх клієнтів, дотримуючись при цьому оптимального балансу інтересів клієнта, акціонерів та самого Банку.

Головним напрямком діяльності Українського кредитного банку є надання якісного набору послуг корпоративним клієнтам та кредитування підприємств різноманітних секторів економіки, пріоритетними серед яких є:

Паливно – енергетичний комплекс;

Торгівля та посередництво;

Лісове та сільське господарство.

“УК”

You may also like...