Внесено Черновецьким

Внесено ЧерновецькимДо № 7813 від 12.07.2005 р.,

внесений народним депутатом України

Л.Черновецьким

ВИСНОВОК

на проект Закону «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні протягом 2001–2004 років»

Законопроектом пропонується реабілітувати 19 жертв політичних репресій в України та застосувати до них норми Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні” щодо компенсацій та пільг репресованим. Не зважаючи на те, що поданий проект спрямований на захист прав і свобод людини і громадянина, вбачаємо за доцільне висловити до нього ряд суттєвих зауважень та пропозицій.

Так, законопроект підготовлено з суттєвим порушенням правил і прийомів законодавчої техніки. Адже закон повинен: містити норми права – загальнообов’язкові правила поведінки; регулювати найбільш типові, масові відносини, а за часом дії – бути постійним чи строково – визначеним; не може бути персоніфікованим, оскільки адресується до усіх чи до невизначено великого кола суб’єктів.

Проте, цей законопроект не відповідає жодній з наведених характеристик, що знецінює соціальне призначення закону, зменшує повагу до цього закону в суспільстві. До того ж за формою цей документ більш нагадує проект постанови Верховної Ради України, а не проект Закону.

Крім того, у преамбулі проекту стверджується, що особи, на яких передбачено розповсюдити цей закон, діяли в межах необхідної оборони. Натомість, такий висновок може зробити тільки уповноважений щодо цього суд і при цьому на підставі вивчених і розглянутих матеріалів кримінальної справи в установленому законом порядку.

Законопроект також не встановлює власне механізму проведення реабілітації засуджених 19-ти осіб, більш того, забороняє розгляд цього питання будь-якими судами. Прийняття Верховною Радою України такої норми означає пряме втручання органу законодавчої влади в компетенцію судової влади, органів дізнання, слідства та прокуратури, що є порушенням частини 2 статті 6, а також частини 2 статті 19 Конституції України, якими встановлено, що органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Стаття 124 Конституції України передбачає, що правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. На порушення цих вимог законопроектом передбачається фактичне скасування Верховною Радою України вироку суду по конкретній кримінальній справі щодо притягнення до кримінальної відповідальності визначеного кола осіб, який набрав законної сили.

До того ж Кримінальним кодексом України встановлено порядок зняття і погашення судимості, а Кримінально-процесуальним кодексом України –порядок розгляду справ за нововиявленими обставинами, яких і треба дотримуватися.

Реалізація ж цього законопроекту передбачає виплату грошових компенсацій та надання пільг, які спричинять суттєві витрати з Державного бюджету України, що відповідно до вимог пункту 2 статті 6.2.7. Регламенту Верховної Ради України потребує проведення фінансово-економічного обґрунтування цього законопроекту та надання пропозицій щодо покриття згаданих витрат.

Узагальнюючий висновок:

За результатами розгляду в першому читанні законопроект «Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні протягом 2001–2004 років» пропонуємо відхилити.

Керівник Головного управління А. Мацюк

Зав.від.: В. Третьякова

М. Хавронюк

Вик.: Ю. Матєров,

М. Лубська

You may also like...