Внесено Шкілем

Внесено ШкілемДо № 7813-1 від 08.09.05 р.,

внесеного народним депутатом України

А.Шкілем

В И С Н О В О К

на проект Закону України “Про відновлення прав осіб, які зазнали політичних репресій”

(реєстраційний № 7813-1)

Законопроектом передбачається реабілітація осіб, що притягувалися до адміністративної та кримінальної відповідальності за участь у акціях протесту, що відбувалися в Україні в період 1995-2004 рр., встановлення їх відповідних компенсацій і пільг.

Головне науково-експертне управління щодо поданого законопроекту висловлює такі зауваження:

1. Викликає сумнів сама постановка питання про реабілітацію осіб, які притягувалися до адміністративної чи кримінальної відповідальності за участь у акціях протесту. Як відомо, деякі особи притягувалися до адміністративної і кримінальної відповідальності не за факт участі у акціях протесту, а за конкретні дії, які підпадали під відповідні статті кримінального чи адміністративного законодавства України (у акціях протесту брали участь тисячі людей, а притягнуті до відповідальності лише одиниці чи десятки).

2. Проектові бракує чіткості у визначенні базових термінів, зокрема, таких, як “відновлення прав” і “реабілітація”.

3. Законопроект містить положення про грошові виплати репресованим, однак, в супровідних матеріалах відсутнє передбачуване законодавством в таких випадках фінансово-економічне обґрунтування, не вказані джерела покриття витрат, пов‘язаних із наданням компенсацій і пільг потерпілим від політичних репресій.

Крім того, при існуванні спеціального Закону «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» вбачається недоцільним приймати окремі закони по тій чи іншій категорії осіб, які можуть бути кваліфіковані як жертви політичних репресій.

Вважаємо, що розширити коло осіб, що підпадають під дію згаданого вище чинного Закону, і надати їм відповідний статус можна шляхом внесення змін та доповнень до Закону «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», врахувавши при цьому висловлені зауваження.

Керівник Головного науково-

експертного управління А.Мацюк

Зав.від: В.Третьякова

Вик: О.Шуба

М.Лубська

You may also like...