Земляків Луценка послали… В Мінтранс

Перевізники Рівного звернулися з листами до Генпрокуратури, МВС та СБУ з проханням провести перевірку діяльності Головатотрансінспекції. Посадові особи якої перевищують свої службові повноваження – порушують правила проведення перевірок, незаконно розглядають справи про порушення законодавства про автомобільний транспорт та накладають фінансові санкції на суб’єкти підприємницької діяльності. Щодо звернення перевізників Рівненщини до Генпрокуратури з цього приводу «УК» вже писала. Редакцію «України кримінальної» зацікавило те, яким чином відреагувало на це звернення МВС України. Міністерству внутрішніх справ України

Звернення

Президент України, представники Кабінету Міністрів України постійно з телеекранів телевізорів та шпальт газет заявляють про прозорість влади, виключну діяльність в правовому полі, підтримку малого та середнього бізнесу. На превеликий жаль, ці заяви залишаються лише словами, які не відповідають реальному стану справ в нашій державі.

Існує близько десяти контролюючих органів, які уповноважені здійснювати контроль за дотриманням законодавства, під час здійснення нами господарської діяльності по наданню послуг з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування. Закон зобов’язує нас виконувати всі правила, що встановлені для здійснення цього виду господарської діяльності, а контролюючі органи ретельно слідкують за дотриманням нами цих правил. Але представники контролюючих органів в свою чергу мають діяти виключно в межах встановлених Законом. Адже за недотримання вимог Закони настає кримінальна відповідальність за службові злочини. А відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. На цей час в Україні діє ігноруючи вимоги Конституції та Законів України, грубо порушуючи права підприємців –Головавтотрансінспекція.

Відповідно до статті 70 Закону України «Про автомобільний транспорт» протоколи про порушення законодавства про автомобільний транспорт, складаються посадовою особою територіального органу центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту, а розглядає його керівник цього територіального органу та за наявності підстав ухвалює постанову про застосування до перевізника фінансових санкцій. Таким чином, розглядати справи та застосовувати фінансові санкції про порушення законодавства про автомобільний транспорт крім територіального органу центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту, не уповноважений Законом жодний орган виконавчої влади.

Всупереч вимог, встановлених частиною першою статті 70 Закону України «Про автомобільний транспорт», справи про порушення законодавства про автомобільний транспорт на даний час розглядає та застосовує фінансові санкції до суб’єктів підприємницької діяльності – Головна державна інспекція на автомобільному транспорті.

Діяльність Головавтотрансінспекції щодо розгляду справ про порушення законодавства про автомобільний транспорт та застосовування фінансових санкцій до суб’єктів підприємницької діяльності є незаконною, оскільки Закон України „Про автомобільний транспорт” не надає таких повноважень цьому урядовому органу державного управління на автомобільному транспорті.

Крім цього, хотілося б зазначити, що фінансові санкції передбачені Законом України «Про автомобільний транспорт» у відповідності до Господарського кодексу України є адміністративно-господарськими санкціями. Так відповідно до статті 239 цього ж кодексу, органи державної влади та місцевого самоврядування відповідно до своїх повноважень та у порядку, встановленому законом, можуть застосовувати до суб’єктів господарювання адміністративно-господарські санкції. Також згідно ч. 4 ст. 217 Господарського кодексу України адміністративно-господарські санкції застосовуються уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування. Відповідно ж до постанови Кабінету Міністрів України № 1190 від 08.092004 року Головавтотрансінспекція є урядовим органом державного управління, а не територіальним органом центрального органу виконавчої влади в галузі транспорту. Головавтотрансінспекція є органом державної влади і в своїй діяльності має керуватися вимогами статті 19 Конституції України, відповідно до якої: «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». Крім цього ст.. 6 Конституції України визначає, що органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України.

Таким чином, Головавтотрансінспекція своїми діями, а саме ухваленням постанов про застосування до перевізників фінансових санкцій, порушила вимоги статті 6 та 19 Конституції України, ч. 4 ст. 217 Господарського кодексу України, перевищивши надані їй законом повноваження.

Такі дії посадових осіб Головавтотрансінспекції можна кваліфікувати як перевищення службових повноважень, які заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян. За такі дії передбачена кримінальна відповідальність.

В зв’язку з наведеним вище,

ПРОСИМО:

1. Провести перевірку діяльності Головатотрансінспекції та її територіальних підрозділів щодо перевищення службових повноважень її посадових осіб, в зв’язку з порушенням правил проведення перевірок та незаконним розглядом справ про порушення законодавства про автомобільний транспорт та накладенням фінансових санкцій до суб’єктів підприємницької діяльності.

Відповідь просимо надати в строки передбачені статтею 97 Кримінально-процесуального кодексу України та за адресою ГО «Спілка водіїв»: 33028, м. Рівне, вул. Короленка, 6 офіс 4. На конверті зазначити: «Для перевізників м. Рівне».

Перевізники м.Рівне (підписи)»

Відповідь, яку відправили посадовці міністра Ю.Луценка на лист його земляків, що містить прохання провести перевірку діяльності з ознаками злочину, відкриває нову сторінку в розвитку кримінально-процесуального законодавства. Відтепер порушенням та розслідуванням кримінальних справ має займатись Міністерство транспорту та зв’язку України!

За такою логікою, наступним кроком правоохоронців буде ліквідація самого Міністерства внутрішніх справ України.

Такі висновки можна зробити, ознайомившись з листом Департаменту документального забезпечення та режиму МВС України, в якому начальник цього відомства М.В.Ковадло зазначає, що направляє лист з повідомленням про злочин на розгляд Мінтрансу.

Пан Ковадло посилається на статтю 7 Закону України «Про звернення громадян», в якій зазначається: «Якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об’єднаннями громадян або посадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п’яти днів пересилається ними за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення».

Таким чином, напрошується висновок, що М.В.Ковадло, направивши лист, який містить інформацію з проханням провести перевірку діяльності, що містить ознаки злочину, за належністю до Мінтрансу, певно вважає, що розгляд такого листа не входить до компетенції міліції. Виникає питання: якими законами керувався посадовець МВС, приймаючи таке рішення? Адже стаття 10 Закону України «Про міліцію» визначає, що міліція відповідно до своїх завдань зобов’язана:

2) виявляти, запобігати, припиняти та розкривати злочини, вживати з цією метою оперативно-розшукових та профілактичних заходів, передбачених чинним законодавством;

3) приймати і реєструвати заяви й повідомлення про злочини та адміністративні правопорушення, своєчасно приймати по них рішення.

Ну що тут поробиш? Навколо лише проФФесіонали…

Президент України видає укази про ліквідацію ДАІ, хоча це повноваження Верховної Ради. Головавтотрансінспекція розглядає справи про порушення законодавства про автомобільний транспорт та накладає фінансові санкції на суб’єктів підприємницької діяльності, не маючи на це законних повноважень. Посадовці МВС України не виконують своїх повноважень, ігноруючи звернення громадян.

Певно, для деяких посадових осіб в Україні і Закон – не Закон.

Володимир Абросімов, спеціально для «УК»

You may also like...