Оцінка збитків від російської агресії для фінансової компенсації

Photo: ua.depositphotos.com / sarymsakov

Одне з найбільш нагальних питань для повоєнної відбудови – це компенсація людям та підприємствам втрачених активів. Як визначити суму такої компенсації? У цій статті VoxUkraine відповідають на це питання для кількох типів активів.

14 листопада 2022 року Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй ухвалила резолюцію (документ A/ES-11/L.6) «Забезпечення засобів правового захисту та репарацій у зв’язку з агресією проти України». Ця резолюція чітко визнала необхідність створення «міжнародного механізму відшкодування шкоди, збитків або травм, що виникли внаслідок міжнародно-протиправних дій Російської Федерації». 

17 лютого 2023 року уряд Нідерландів схвалив рішення про створення в Гаазі міжнародної організації – Реєстру збитків, завданих Україні російською агресією. Реєстр має стати першим компонентом всеохоплюючого механізму репарацій, покликаного забезпечити виплату Російською Федерацією повного фінансового відшкодування за завдану війною шкоду.

У цій статті ми зосереджуємося на тому, як найкраще визначити розмір фінансової компенсації для різних типів позивачів, чиї активи та компанії зазнали шкоди, знищення або експропріації  (яка дуже поширена на окупованих територіях) через війну, і яка має бути прозорою, послідовною і справедливою. Хоча ми досить детально обговорюємо питання оцінки, стаття також призначена для професіоналів у різних галузях, які займаються або цікавляться процесом визначення фінансового відшкодування. Попри фокус на поточному російському вторгненні в Україну, багато з того, що ми обговорюємо щодо оцінки задля отримання компенсації, загалом також стосується інших конфліктів.

У наступних розділах статті ми обговоримо:

 1. Застосування Фундаментального принципу фінансової компенсації, що стосується оцінки активів і бізнесу для фінансового відшкодування;
 2. Використання Міжнародних стандартів оцінки (International Valuation Standards, IVS) і методологій для узгодженого визначення вартості фінансового відшкодування власникам активів і компаній;

III. Вимоги до доказової документації про пошкодження, знищення або експропріацію внаслідок війни;

 1. Розширення обсягу компенсації, включно з оцінкою всіх компонентів вартості активів і підприємств, які прямо чи опосередковано постраждали від війни;
 2. Встановлення узгоджених дат і часових рамок оцінки, застосовних до процесу оцінки для всіх відповідних компонентів вартості активів і підприємств;
 3. Рекомендації щодо того, як оперативно просуватися вперед для прискорення компенсаційного процесу.
 4. Фундаментальний принцип фінансової компенсації

Фундаментальний принцип фінансової компенсації полягає в тому, що позивачі мають право на таку суму грошей, яка забезпечить їм таке саме становище, в якому вони перебували б, якби не зазнали шкоди, за яку наразі отримують компенсацію або репарації.

Для того, щоб будь-який міжнародний механізм компенсації (на кшталт передбаченого ООН для України) вважався справедливим і законним, фінансова оцінка активів і підприємств, що висувають вимоги щодо компенсації, має виглядати розумною та виправданою.

Незалежно від того, які правові механізми чи методи застосовуються для отримання фінансового відшкодування – як передбачено Організацією Об’єднаних Націй, чи через інші встановлені юридичні можливості – фінансова оцінка активів і компаній має бути прозорою, послідовною, незалежною та відповідати визнаним на міжнародному рівні стандартам оцінки. Справедлива фінансова компенсація має базуватися на так само справедливій оцінці, яка не надає переваги жодній стороні спору. Фінансова оцінка має бути прийнятною для міжнародних інстанцій, а не лише для національних органів країни, де розташовані активи та підприємства.

Міжнародні стандарти оцінки

Міжнародні стандарти оцінки (International Valuation Standards – IVS 2022), оприлюднені Радою міжнародних стандартів оцінки (IVSC), давно застосовуються в усьому світі для визначення вартості активів і компаній в рамках безлічі судових рішень щодо компенсацій. Дотримання Стандартів оцінки, викладених у IVS 2022, забезпечить розумність та обґрунтованість фінансової вартості, що підтверджує вимоги про компенсацію, а також узгодженість та прозорість у суверенних юрисдикціях.

Хоча IVS прямо не торкаються теми оцінки завданою війною шкоди з метою фінансової компенсації, поточні методології визначення вартості мають безпосереднє застосування й охоче застосовуються. Обставини кожного окремого випадку компенсації визначатимуть, яка «основа вартості» IVS найбільш застосовна, як описано нижче.

Базова вартість для компенсації

Існує три загальні категорії, які слід розглянути:

 • Пошкодження та знищення активів і підприємств
 • Експропріація активів і підприємств
 • Економічний збиток, завданий активам і підприємствам

Доречна базова вартість, яку слід застосовувати для визначення розміру фінансової компенсації, залежить від конкретного випадку. Наприклад, якщо експропрійовано прибуткові активи або цілу компанію, ринкова вартість може бути найбільш прийнятною базовою вартістю в процесі визначення компенсації. Для визначення компенсації щодо пошкоджених або знищених активів (будівлі, інфраструктура, машини чи обладнання) найбільш доречною базовою вартістю може бути вартість відновлення. Нижче ми обговорюємо обидві базові вартості.

Ринкова вартість

Ринкова вартість, як визначено в IVS 2022, враховує вплив економічних обставин, що склалися, на вартість активів і бізнесу. Сюди відносяться такі наслідки війни, як інфляція, рецесія, підвищений ризик і вищі відсоткові ставки, пошкоджена та зруйнована громадська інфраструктура, негативний вплив на ланцюги поставок і ланцюжки доданої вартості тощо.

Ринкова вартість нерідко є найбільш прийнятною базовою вартістю для визначення вартості активів або компанії до початку війни. Визначення ринкової вартості до початку війни встановлює еталонну або базову вартість постраждалих активів або підприємств до того, як вони зазнали пошкодження, знищення або експропріації.

Вартість відновлення

Вартість відновлення є особливо корисним базисом оцінки компенсації за пошкодження та знищення активів, оскільки охоплює всі витрати, які мають бути понесені для заміни втраченої корисності активу сучасним активом з аналогічною корисністю. Це не включає фізичний чи інший знос активу на дату пошкодження чи знищення, оскільки активи не можуть бути відновлені з амортизацією.

Наприклад, у випадку зруйнованого дев’ятиповерхового житлового будинку «середньої цінової категорії» загальна відновна вартість включатиме всі витрати, необхідні для реконструкції цього будинку до того самого розміру, конфігурації, функціональності та класу активів на дату реконструкції. Сюди можуть входити витрати на підготовку (включно з витратами, наприклад, на проектування й отримання дозволів), знесення, видалення сміття, розмінування, витрати на забезпечення тимчасового захисту, видалення небезпечних або забруднюючих матеріалів, екологічну реабілітацію, витрати на тимчасову оренду, наслідки коливань обмінного курсу й інфляції під час періоду знесення/планування/реконструкції, та всі необхідні податки.

У деяких випадках відновлення може бути неможливим або нездійсненним через руйнацію цілого міста чи села. У такому разі сума компенсації має бути достатньою для придбання нерухомості з аналогічною корисністю, але в іншому місці. Повна компенсація включатиме довоєнну ринкову вартість знищеного майна, а також витрати на відновлення, пов’язані з переїздом і проміжними витратами на проживання між датою знищення та датою отримання відшкодування.

Для машин і обладнання повна вартість заміни включатиме такі додаткові витрати, як транспортування, страхування та встановлення. Для землі повна компенсація включатиме розмінування, відновлення довкілля з метою видалення небезпечних предметів або мінімізації наслідків різних типів забруднення, а також втрати родючості у випадку сільськогосподарських земель.

У випадку об’єктів громадської інфраструктури на кшталт енерго-, водо-, теплопостачання, транспортних послуг, а також об’єктів соціального сектору (школи, лікарні) компенсація має ґрунтуватися на вартості відновлення, щоб забезпечити ту саму корисність, що й на дату відбудови.

Стосовно прибуткового бізнесу або активу, складовими фінансової компенсації мають бути як втрачена вартість активу, так і визначені неотримані бізнесом або власниками активів доходи чи прибуток через пошкодження, знищення або експропріацію. Цей принцип часто називають припущенням «якби не» – вартість або прибуток, які були б отримані власником активу чи бізнесу, «якби не» фізичні чи економічні збитки, знищення чи експропріація активу чи бізнесу.

Економічні збитки

У деяких випадках бізнес втрачає дохід і прибуток навіть за відсутності пошкоджень, руйнації чи експропріації активів підприємства. Подібна ситуація може виникнути через вплив війни на звичну операційну діяльність. Наприклад, в Україні через війну заблокована більша частина морської торгівлі, яка здійснювалася через чорноморські та азовські порти. Внаслідок цього торгівлю було втрачено або частково перенаправлено на сухопутні маршрути, що потягло за собою значні додаткові витрати та втрату доходів і прибутку. В такому разі економічні збитки розраховуються як різниця між умовами без війни та тими, які виникли внаслідок війни.

Серед інших принципів та процедур, що мають стосунок до проведення оцінки задля фінансової компенсації – проблема джерел даних та підготовка документації, які достатньою мірою відповідатимуть суворим стандартам доказів.

Фіксація збитків від війни

Ідентифікація та опис активу або підприємства загострює увагу на оцінці та допомагає обґрунтувати висновок про оцінку. Незважаючи на те, що в зоні бойових дій складно ідентифікувати та фіксувати експропрійовані, пошкоджені або знищені активи та підприємства, подання вимоги про компенсацію вимагає документального підтвердження експропріації або доказів, які кількісно визначають ступінь збитку чи фактичного знищення активів чи підприємств, що формує основу позову щодо фінансової компенсації. Необхідно показати, що пошкодження або руйнування є безпосереднім наслідком конфлікту, а не просто стверджувати щось без достатніх підстав.

Документування збитків для висунення вимог щодо компенсації збитків від війни потребує більше, ніж просто фотографії. Інтегрована, динамічно інтерактивна Національна кадастрова система для нерухомого майна (землі та поліпшень) є цінним технічним активом для підтримки позовів про відшкодування збитків. Це особливо актуально, коли збитки поширені й різноманітні, і коли справа вимагає оцінки «до» та «після». Кадастрові системи допомагають забезпечити прозорість процесу.

Компоненти компенсації

Повне відшкодування вимагає кількісного визначення кожної фінансової складової збитків. Вартість повернення пошкодженого або знищеного активу до початкового («якби не») стану (відновлення) є частиною загальної суми компенсації. Додатковою складовою є компенсація неотриманого доходу. Наприклад, об’єкт комерційної оренди може зазнати значних фізичних пошкоджень. Майно також, найімовірніше, постраждає від значного зниження прибутку від нерухомості через пошкодження та, як наслідок, втрати корисності. Власник майна також може понести значні грошові витрати на проведення необхідного аварійного ремонту. Це негативно впливає як на вартість будівлі, так і на вартість бізнесу. У такому разі вимога фінансової компенсації може включати повну вартість відновлення фізичного активу (вартість повернення активу до стану його корисності та вартості «якби-не»), плюс втрата доходу від бізнесу, плюс вартість аварійного ремонту та інші понесені проміжні витрати протягом періоду від дати заподіяної шкоди до дати отримання компенсації.

У якийсь момент необхідно окреслити «простір» компенсації для оцінки фінансового відшкодування. Можна, наприклад, оцінити економічні збитки, завдані цілій галузі в країні, як-от індустрія гостинності чи морська торгівля, кількісно визначити втрати прибутковості та вартості бізнесу, а також недоотримані урядом податкові надходження. Визначення компенсаційного простору у вузькому чи широкому сенсі є вельми важливим питанням для визначення повної відповідальності щодо відшкодування.

Оцінка активів, що не приносять доходу

У разі пошкодження активів таких як житлові будинки, оцінювач має визначити, чи є економічно доцільним виправити пошкодження, щоб будівля повернулася до свого «якби не» чи «оновленого» стану, чи  пошкоджений актив потрібно повністю замінити. Наприклад, будівля може мати пошкоджений дах, і хоча власник може віддавати перевагу заміні всього даху, компенсація може бути обмежена вартістю ремонту даху.

Якщо будівлю можна відремонтувати, повна компенсація включатиме витрати на ремонт плюс витрати, понесені на утримання будівлі протягом проміжного періоду від дати пошкодження до дати отримання фінансової компенсації. Цей останній компонент може бути суттєвим, оскільки час, що минув від дати пошкодження активу до дати отримання фінансової компенсації, може бути досить тривалим.

В окремих випадках, коли будівлю неможливо капітально відремонтувати, щоб відновити втрачену корисність, визначити фінансову компенсацію видається більш складним. Наприклад, якщо зруйновано  багатоквартирний будинок, чи може власник або власники (ОСББ) відбудувати його на тому самому місці? Під час війни нерідко знищуються цілі райони чи навіть міста, тож відновлення будівель та інфраструктури може тривати роками. У такому разі повна компенсація може базуватися на ринковій вартості втраченого майна безпосередньо перед початком війни плюс витрати, понесені власниками на проживання в іншому місці в період між його знищенням та отриманням фінансової компенсації.

Час, необхідний для ремонту або заміни багатоквартирного будинку, в якому мешкає власник, також охоплює час, необхідний для ремонту або заміни громадської інфраструктури, необхідної для підтримки використання будівлі. Будівля може перебувати у приватній власності, але інфраструктура для комунальних послуг чи доступу до транспорту найчастіше належить уряду чи комунальним підприємствам. Час відновлення інфраструктури може перевищувати час відновлення будівлі. Будь-які негативні фінансові чи економічні наслідки такої ситуації також мають бути включені до повної компенсації.

Слід розглянути можливість створення варіантів компенсації, за яких, наприклад, приватний власник однієї квартири в будинку, зруйнованому під час війни, може вибрати компенсацію у вигляді одноразової виплати на основі повної компенсації витрат на вартість відновлення знищеного майна на дату отримання компенсації та, можливо, включно з проміжними витратами, понесеними власником майна у період між датою знищення та датою отримання компенсації.

Щодо інших матеріальних активів (автомобілі або інші форми рухомого майна) компенсація може ґрунтуватися на відновлювальній вартості на дату реконструкції або заміни або ринкової вартості активів до дати пошкодження, знищення чи експропріації залежно від конкретного випадку, включно з проміжними витратами.

Оцінка активів і підприємств, що приносять прибуток

За дотримання стандартів і процедур IVS 2022 нескладно надійно й обґрунтовано визначити ринкову вартість бізнесу або активу, що генерує дохід (іноді його називають CGU (Cash Generating Unit) на кшталт комерційної офісної будівлі. Для визначення ринкової вартості оцінювач застосовуватиме або підхід оцінки бізнесу, або підхід оцінки активів.

Фінансова оцінка може ґрунтуватися на частковій або повній втраті потоку доходів від бізнесу або активу (чи групи активів), що приносить дохід, внаслідок пошкодження, знищення, експропріації або тимчасової втрати доходу. Активи чи підприємства, розташовані на анексованій чи окупованій території, можуть вважатися фактично експропрійованими.

Оцінка активів і підприємств, які приносять дохід, повинна включати не лише втрачену вигоду, а й вартість відновлення активів. Тут також застосовні ті самі міркування, що обговорювалися вище щодо вартості та термінів відновлення активів чи відповідної інфраструктури.

Дати проведення оцінки

Існують різні дати оцінки, і конкретні події необхідно визначити та узгодити до процесу оцінки. Вони варіюватимуться залежно від активів і підприємств у кожному конкретному випадку. Ці дати та події викладені нижче.

 1. Дата, коли сталося пошкодження, знищення чи експропріація. Ця дата є особливо актуальною для збору інформації на підтримку позову про відшкодування збитків, пов’язаних із війною.
 2. Дата подання вимоги про відшкодування збитків. Ця дата може бути значно пізнішою за подію пошкодження. Залежно від часу, який минув між подією та позовом, вартість активів та бізнесу може суттєво змінитися, а також можуть виникнути інші витрати, понесені в цей період.
 3. Вимога повної компенсації включає відшкодування витрат на відновлення активу чи бізнесу до тієї самої вартості та корисності, що й на початкову дату оцінки, а також будь-які документально підтверджені витрати, понесені власником активу чи бізнесу в інтервалі між датою події та датою отримання компенсації. Сюди можуть, наприклад, входити витрати на тимчасовий ремонт майна, яке займає власник, або витрати, понесені у зв’язку з втратою доступу до майна, що займає власник. Однак оцінювачу нерідко буває складно визначити ці витрати через труднощі зі складанням достатніх документальних доказів вартості або збитків. Отже, компенсація та оцінка, що її підтверджує, ймовірно, можуть включати лише вартість відновлення, як описано вище.
 4. Дата отримання фінансової компенсації. Між датою присудження компенсації та датою її одержання може пройти значний проміжок часу. Чим довше цей період, тим більша сукупна втрата вартості активів чи бізнесу і тим більше знецінюється сама фінансова винагорода. Тому необхідно узгодити формулу для оновлення суми компенсації з дати присудження компенсації до дати отримання компенсації з урахуванням інфляції чи коливання курсу валюти.

Рекомендації

З огляду на складність та масштаб втрати майна та доходів внаслідок російського вторгнення в Україну, необхідно невідкладно докласти скоординованих зусиль на міжнародному рівні, щоб уникнути потенційної роботи зацікавлених сторін над суперечливими цілями чи просто гаяння часу.

 1. Щоб уникнути відчуття «конфлікту інтересів», будь-який компенсаційний механізм повинен забезпечувати те, щоб збір і перевірка підтверджуючої інформації, а також оцінки для визначення фінансової компенсації проводилися або перевірялися незалежними експертами, які не діють на користь якоїсь зі сторін. Хоча зрозуміло, що різні міністерства національного уряду, міжнародні установи, приватні компанії та інші стейкхолдери розроблятимуть свої оцінки збитків, малоймовірно, що розрізнені зусилля узгоджуватимуться зі стандартами незалежності, послідовності та професійної ретельності, необхідними для того, щоб рішення щодо фінансової компенсації виглядали справедливими та виправданими. У будь-якій компенсаційній комісії потрібна координація та закріплення відповідальності.
 2. Для забезпечення узгодженості методології та підходу слід компенсаційна комісія ООН, а також оцінювачі, які працюватимуть для цієї комісії та для міжнародних судів, мають прийняти та дотримуватися IVS 2022 як базового стандарту. Зміни або відступи від нього можуть знадобитися в окремих випадках.
 3. Обсяг потенційної компенсації має бути встановлений ex ante для будь-якого процесу оцінки. Важливо чітко визначити, які прямі чи опосередковані наслідки, що негативно впливають на вартість або дохід, входитимуть до компетенції процесу оцінки та компенсаційного органу.
 4. Рішення на основі штучного інтелекту (ШІ) необхідні для всього процесу оцінки та компенсації, від початкової ідентифікації та фіксації позовів до оцінки та компенсації. Такі технології, як супутникові зображення, кадастрові системи, алгоритми масової оцінки та оцифрування претензій, мають бути включені в процеси оцінки та компенсації, щоб забезпечити послідовність, надійність і, що найважливіше, своєчасність компенсації. Масштаби та складність проблеми вимагають наявності центрального координуючого органу з міжнародним статусом.

Викликом для окремих осіб та компаній в Україні, а також для українського уряду, буде дотримання суворих міжнародних доказових стандартів для документування збитків, руйнувань та експропріації активів і компаній. В Україні немає Національного кадастру (для нерухомості, не лише землі) розробленого за міжнародними стандартами. Хоча публічна й приватна інформація існує в різних формах та в різних місцях, сьогодні немає механізму для консолідації такої інформації між класами активів, містами чи регіонами. Загалом існуючі джерела інформації часто несумісні, неповні, неактуальні чи неточні. Ми настійно рекомендуємо українському уряду сконцентруватися на цьому питанні й очолити розробку міжнародно прийнятного кадастру нерухомості та відповідних інформаційних систем.

Організація Об’єднаних Націй чітко заявила про необхідність того, щоб відповідальні за «міжнародно-протиправні діяння», забезпечили відшкодування. Наразі міжнародне співтовариство зобов’язане вжити невідкладних заходів, яких вимагає ситуація. Час, якщо його буде змарновано, лише посилить втрати та особисті страждання тих, хто став жертвою протиправних дій. Сподіваємося, що ця стаття сприятиме таким зусиллям.

Автори: Пол Томас, президент IRE Ukraine LLC; Людмила Сімонова, президент IRE (Ukraine) LLC та партнер «Томас & Симонова»

Джерело: VoxUkraine

You may also like...