КИЕВСКИЙ МЭР ПОПАЛ НА МИЛЛИОН?

Столичный «голова» Александр Омельченко, как известно, любит пенсионеров. И пенсионеры любят и электорально поддерживают Александра Александровича. Но Омельченко любит не всех. И не каждый ветеран-пенсионер готов отдать свой голос за столичного мэра. Более того, некоторые даже готовы судиться за невнимание к ним и их проблемам. Как, например, Александр Богатырев, инвалид войны 1-й группы, который на протяжении восьми лет пытался на законном основании пробиться к городскому голове Омельченко со своим насущным вопросом, но в результате с сердечным приступом был вывезен из мэрской приемной. После чего Богатырев подал в суд на мэра. Слушание начнется 18 ноября в Шевченковском райсуде Киева. Ниже – комментарий представителя истца в суде и текст искового заявления. Богатырев Алексей Александрович, инвалид войны 1-й группы с 1944 года, с 1995 года по настоящее время неоднократно обращался к мэру Киева Омельченко А.А. с просьбой решить его квартирный вопрос. Постоянные отказы в его законных требованиях на основании ст.1, п. 18 ст.13 закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты» вынудили Богатырева А.А. обратиться к руководителю международного правозащитного проекта «Черный список» правозащитнику Эдуарду Багирову с просьбой организовать и провести пресс-конференцию с целью доведения сложившейся ситуации до общественности и председателя Киевской городской государственной администрации.

4 сентября 2003 года в помещении информационного агентства УНИАН пресс-конференция была проведена. После этой Богатырева пригласили на личный прием к Омельченко А.А. 01.10.2003 г., в Международный день людей пожилого возраста. Однако Омельченко отказался от встречи, тем самым вынудив Богатырева обратиться с иском в Шевченковский районный суд г.Киева за защитой своих нарушенных прав, а также с просьбой возмещения морального ущерба за систематические многолетние унижения и оскорбления чести и человеческого достоинства инвалида войны и гражданина Украины.

Представителем в Шевченковском суде г.Киева будет выступать правозащитник Эдуард Багиров ­– председатель правления МОО «Международная Лига защиты прав граждан Украины», руководитель международного правозащитного проекта «Черный список».

Шевченковский районный суд в г.Киеве принял к производству иск и назначил рассмотрение на 18 ноября 2003 года в 14:15.

До Шевченківського районного суду м.Києва

Позивач:

Громадянин України

Богатирьов Олексій Олександрович,

мешкаю за адресою: 01054, м.Київ,

вул.Дмитрівська, буд.19-Б, кв.10

(тел.219-2953)

Відповідач:

Голова Київської міської державної адміністрації

п.Омельченко Олександр Олександрович

Адреса: 01044, м.Київ, вул..Хрещатик, 36

(тел.234-8142, 221-2286)

Позовна заява

про захист права на звернення громадянина України

та відшкодування моральної шкоди

Я, громадянин України Богатирьов Олексій Олександрович, інвалід Великої Вітчизняної війни І-ї групи та особа, яка має особливі заслуги перед Україною, на протязі кількох останніх років надсилав письмові звернення на адресу відповідача з проханням щодо мого особистого прийому. Такі звернення я надіслав, зокрема – 21.04.2002 року, 07.05.2002 року, 24.02.2003 року, 26.04.2003 року, 03.07.2003 року, 18.08.2003 року.

Як громадянин України та особа, яка має особливі заслуги перед Україною, я маю права, визначені Законом України “Про звернення громадян” (від 02.10.1996 р., № 393/96-ВР, із подальшими змінами) (далі – Закон).

Згідно статті 1 Закону, я як громадянин України маю право звернутися до органів державної влади, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов»язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Згідно статті 7 Закону, звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов»язковому прийняттю та розгляду.

Згідно статті 15 Закону, керівники та посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, до повноважень яких належить розгляд заяв (клопотань), зобов»язані об»єктивно і вчасно розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного законодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду заяв (клопотань). Заяви (клопотання) інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядаються першими керівниками державних органів, органів місцевого самоврядування, особисто. Відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) в обов»язковому порядку дається тим органом, який отримав ці заяви і до компетенції якого входить вирішення порушених у заявах (клопотаннях) питань, за підписом керівника або особи, яка виконує його обов»язки. Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у заяві (клопотанні), доводиться до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови, а також із роз»ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

Згідно статті 18 Закону, як громадянин України, я маю право: особисто викласти аргументи особі, що перевіряла заяву чи скаргу, та брати участь у перевірці поданої скарги чи заяви; бути присутнім при розгляді заяви чи скарги; одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги; вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень.

Згідно статті 19 Закону, керівники органів державної влади і місцевого самоврядування, в межах своїх повноважень зобов»язані на прохання громадянина запрошувати його на засідання відповідного органу, що розглядає його заяву чи скаргу; письмово повідомляти громадянина про результати перевірки заяви чи скарги і суть прийнятого рішення.

Згідно статті 20 Закону, звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

Згідно статті 22 Закону, керівники органів державної влади, місцевого самоврядування, зобов»язані проводити особистий прийом громадян.

Згідно статті 25 Закону, громадянину на його вимогу і в порядку, встановленому чинним законодавством, можуть бути відшкодовані моральні збитки, завдані неправомірними діями або рішеннями органу чи посадової особи при розгляді скарги. Розмір відшкодування моральних (немайнових) збитків у грошовому виразі визначається судом.

Не зважаючи на те, що вказаними вище статтями Закону чітко визначені мої права, всі вони були порушені відповідачем. На свої численні звернення від 21.04.2002 року, 07.05.2002 року, 24.02.2003 року, 26.04.2003 року, 03.07.2003 року, 18.08.2003 року, я не був особисто прийнятий відповідачем, отримував відписки за підписом начальником відділу Т.М.Левицької на прийом 21.05.2003 р., 04.06.2003 р., 16.07.2003 р. з заступником голови КМДА Голицею М.М., що є порушенням ст.15 Закону. Тільки на останнє моє звернення до відповідача (серпень 2003 р.) з проханням про прийняття мене на особистому прийомі, я отримав лист від 01.09.2003 р. за № 0/4-Б-1258/14(Б-2995/2), де мене запрошували на особистий прийом до відповідача на 01.10.2003 року на дев»яту годину ранку, кімната №115. Цей день – 01.10.2003 р. є міжнародним днем людей похилого віку, який відзначається у всьому цивілізованому світі. Я гадав, що саме в цей день відповідач прийме мене та вирішить питання, які були предметом моїх численних попередніх письмових звернень.

Але, прийшовши 01.10.2003 року на особистий прийом до відповідача за адресою, яка була вказана у листі від 01.10.03 р., я отримав від працівника приймальні КМДА відмову в моєму особистому прийомі відповідачем.

В той же день, від особистої образи, під впливом стресу, який я отримав у зв»язку з відмовою відповідача в моєму особистому прийомі, зі мною стався серцевий напад, та мої рідні відвезли мене до дому, оскільки я постійно потребую у постійній сторонній допомозі, в тому числі медичній (довідка Сер.КИЕ-1 № 517631).

Виходячи з вказаних вище фактів численних порушень моїх законних прав громадянина України, інваліда Великої Вітчизняної війни І-ї групи, на підставі ст.ст.15,18-20, 22, 25 Закону України “Про звернення громадян”,

п р о ш у :

1. Постановити рішення, яким зобов»язати відповідача — Голову Київської міської державної адміністрації п.Омельченко Олександра Олександровича:

— прийняти мене на особистому прийомі;

— розглянути мої письмові звернення та прийняти обґрунтоване рішення по їх суті.

2. Постановити рішення, яким стягнути з відповідача — Голови Київської міської державної адміністрації п.Омельченко Олександра Олександровича на мою користь грошові кошти у розмірі 1 000 000 (один мільйон) гривень у відшкодування завданих мені відповідачем моральних збитків його бездіяльністю при розгляді моїх письмових звернень.

3. Стягнути з відповідача судові витрати.

Додаток:

1) Копія посвідчення інваліда війни 1-ї групи № 453164.

2) Копія листа ГУ Пенсійного фонду України в м.Києві від 22.05.03 № 10/10427.

3) Копія довідки Сер.КИЕ-1 № 517631 Міністерства охорони здоров»я України.

4) Копії та оригінали повідомлень про отримання листів відповідачем від 24.02.03 р., 26.04.03 р., 03.07.03 р., 18.08.03 р.

5) Копія та оригінал заяв до відповідача з проханням прийняти особисто від 24.02.2003 р., 26.04.2003р.

6) Копія відповідей з відділу з питань звернень громадян КМДА від 21.05.2003 р., 04.06.2003 р., 16.07.2003 р., 01.10.2003 р.

Від сплати державного мита звільнений на підставі ч.1 п.18) ст.4 Декрету КМУ “Про державне мито”.

“08” жовтня 2003 р.

Підпис: О.О.Богатирьов

Читайте также: