Иди и цели! Спецразрешение для целителя — за несколько тысяч гривен

Получить документ Министерства здравоохранения, который официально позволяет обманывать людей, можно всего за месяц. При условии, конечно, что вы заплатите нужную сумму.

 Я не буду переконувати вас, що до знахарок чи так званих цiлителiв ходити не варто. Нi. Звертатися до них чи нi — особиста справа кожного. У цiй статтi я розкрию просту схему, як перша-лiпша людина з вулицi може отримати дозвiл Мiнохорони здоров’я України на медичну практику, прикрiпити на дверях табличку "цiлитель" i заробляти тисячi на чужiй бiдi.

Дочитавши статтю до кiнця, ви зрозумiєте, що теж можете пiти в маси "зцiлювати i лiкувати". I заробляти, заробляти, заробляти…

У нашiй країнi уже давно збагнули, що бiзнес цей ой який прибутковий. Тому держава в особi певних людей вирiшила не пропустити можливостi й собi мати з цього зиск. Ну а так званi цiлителi здобули "дах" i впевненiсть у завтрашньому днi.

Аби практикувати як цiлитель, потрiбен спецiальний дозвiл Комiтету з питань народної та нетрадицiйної медицини Мiнiстерства охорони здоров’я України. Без нього — нiкуди. Як же отримати такий дозвiл?

Cпробуємо показати це на прикладi "цiлительки Свiтлани". У її рекламi, що рясно публiкується в газетах, сказано: "Свiтлана — наша надiя на майбутнє. За допомогою старовинних ритуалiв здiйснює обряди: на удачу в бiзнесi, при потребi ставить захист вiд конкурентiв; нейтралiзує в датi народженнi негативнi цифри; виготовляє iменнi талiсмани; позбавляє "вiночка безшлюбностi" в будь-кому вiцi".

Як у Мiнiстерствi охорони здоров’я перевiряли цi здiбностi? Невже нашi медики справдi видали Свiтланi дозвiл на зняття "вiночка безшлюбностi"? Людинi зi здоровим глуздом важко в таке повiрити. I правильно. Адже у Спецiальному дозволi МОЗу, виданому Лимар Свiтланi Леонiдiвнi (цiлительцi Свiтланi) зазначено зовсiм iнше…

Цитуємо: "Спецiальний дозвiл, виданий Лимар Свiтланi Леонiдiвнi, пiдтверджує вiдповiднiсть квалiфiкацiйним вимогам для провадження медичної дiяльностi в народнiй — нетрадицiйнiй медицинi методом бiоенергоiнформотерапiї. Пiд контролем лiкаря терапевта".

Але головний пункт у цьому дозволi — четвертий. I в ньому чорним по бiлому зазначено, що Лимар Свiтлана Леонiдiвна володiє здiбностями у лiкуваннi лише… захворювань органiв дихальної системи (!).

Пiдписаний цей спецдозвiл Тетяною Гарник — головою Комiтету з питань народної i нетрадицiйної медицини, який пiдпорядковується МОЗ України. А виданий вiн вiдповiдно до атестацiйно-експертного висновку приватного навчального закладу з гучною назвою — Київський медичний унiверситет Української асоцiацiї народної медицини.

Отож, отримавши дозвiл вiд пiдпорядкованого мiнiстерству комiтету Свiтлана Леонiдiвна мала б лiкувати органи дихання — бронхiти, тонзилiти, пневмонiї. Принаймнi так вказано в офiцiйному документi. Можливо, цей пункт просто не вписали до рекламного тексту, аби не перевантажувати клiєнта? Щоб перевiрити, як воно насправдi, я йду на прийом до панi Свiтлани.

Двi тисячi — i все буде добре

Щойно ви переступаєте порiг примiщення, в якому приймає Свiтлана, до вас пiдходить чоловiк. Називається Юрiєм, помiчником цiлительки, i починає свою завчену промову. Вiн розповiдає, що Свiтлана Леонiдiвна має спецiальний дозвiл Мiнiстерства охорони здоров’я (це, очевидно, має справити на вiдвiдувача величезне враження), повiдомляє про сотнi зцiлених i пропонує прочитати їхнi листи-подяки, каже, як слiд поводитись на прийомi. Не забуває помiчник Юрiй i про грошi. "Ви прийшли вперше, тож консультацiя безплатна. Якщо Свiтлана Леонiдiвна матиме сили допомогти вам, то вона скаже, скiльки це коштуватиме", — пояснює чоловiк.

Людей, якi чекають на прийом до цiлительки в приймальнi, — троє. Двi старшi жiнки, одна з виплаканими очима, iнша дуже багато вбрана, а ще молода дiвчина з фотокарткою.

Заходжу в кабiнет до панi Свiтлани. Бачу за столом жiнку старшого вiку в чорному одязi, з масивним золотим ланцюжком на шиї.

"Хто знає, що ви тут?" — перше питання цiлительки. Потiм — довга промова про те, що сорок днiв заборонено розповiдати будь-кому про цей вiзит. Жiнка пояснює, як це жахливо — стати жертвою зурочень.

Тодi цiлителька бере дешеву колоду карт Таро i просить витягнути десять. Ясна рiч, випадають лише поганi карти. Та жодна з них не говорить про хвороби органiв дихання! Цiлителька розповiдає про заздрiсникiв, вiночок безшлюбностi, бездiтнiсть i безнадiйнiсть мого випадку…

Почувши таке, хочеться пiти i кинутися пiд машину. Але, психологiчно пригнiтивши клiєнта, панi Свiтлана врештi дає шанс. "Ваш випадок складний, але я зможу вам допомогти. Доведеться ходити до мене пiвроку. Я проведу певнi обряди, виготовлю обереги, заговоренi молитвами. I тодi все буде добре", — пильно дивлячись в очi, каже менi Свiтлана Леонiдiвна.

Називає й цiну: усе коштуватиме менi "лише" 2300 гривень. Аби в моїй головi не встиг запрацювати здоровий глузд, жiнка дає на роздуми тiльки три днi. Мовляв, порча дуже задавнена, через три днi доведеться бiльше молитися. Тож, якщо я не принесу грошей вчасно, її робота буде дорожчою.

"Я зрозумiла, — зiтхаю я i згадую про те, iз чим прийшла. — У мене є ще iнша проблема. Менi допiкає гостре дифузне запалення слизової оболонки трахiобронхiального дерева, — кажу я цiлительцi, якiй Мiнiстерство охорони здоров’я України дало дозвiл на лiкування захворювань органiв дихальної системи. — Гострий бронхiт", — доповнюю свої слова пiсля паузи, що зависла в кабiнетi.

"Я проведу всi потрiбнi обряди, — каже нарештi Свiтлана Леонiдiвна. — Ви купите в нас амулети, i все минеться. Iнколи лiкарi розводять руками, а я вилiковую".

Написавши менi на аркушi паперу число, щое настане через три днi, речi, якi наступного разу я маю взяти зi собою на прийом, i пiдкресливши суму, яку слiд принести, цiлителька скерувала мене до помiчника. Проводжаючи мене до дверей, вiн ще мiнiмум тричi наголосив, як йому мене шкода, як менi пощастило, що я прийшла. Попросив не забути про грошi та найголовнiше — нiкому не говорити, де була! Про мiй бронхiт, зрозумiло, анi слова…

Отже, ми переконалися, спецiальний дозвiл, який видає Комiтет iз питань народної i нетрадицiйної медицини при МОЗ, не має й крихти спiльного з тим, чим насправдi займаються люди, що "проводять медичну дiяльнiсть у народнiй i нетрадицiйнiй медицинi". Зате дозволяє отримувати чималi грошi з наївних.

Тут стають ворожками

А як отримати спецiальний дозвiл, що дає можливiсть "зцiлювати" людей за тисячi гривень?

"Порядок отримання спецiального дозволу з народної i нетрадицiйної медицини встановлений наказом МОЗУ вiд 10.08.2000р. №195 "Про надання спецiального дозволу на медичну дiяльнiсть у галузi народної i нетрадицiйної медицини", — повiдомили "Експресу" в Мiнiстерствi охорони здоров’я України. — Пiдставою для видачi спецдозволу є атестацiйно-експертний висновок, що пiдтверджує цiлительськi здiбностi особи".

Атестацiйно-експертний висновок, на пiдставi якого комiтет благословляє на заробiток усiх цiлителiв, отримати можна лише у двох навчальних закладах. Це приватний Київський медичний унiверситет Української асоцiацiї народної медицини та державний Iнститут неврологiї, психiатрiї та наркологiї НАМНУ, що в мiстi Харковi.

Питаєте, чому самi цi навчальнi заклади i коли проводили конкурси, аби визначити тих, хто оцiнюватиме здiбностi народних цiлителiв? Нам теж це цiкаво. Бо в поясненнi мiнiстерства годi щось зрозумiти: "З метою визначення установ з проведення атестацiї та експертизи в галузi народної i нетрадицiйної медицини були створенi комiсiї МОЗ України, за результатами
роботи яких оформлювали акти, що i були пiдставою для визначення таких установ".

Найбiльш популярний серед цiлителiв — приватний унiверситет у Києвi. Хоча вiн є при Асоцiацiї народної медицини, останньої давно вже не iснує. За словами працiвникiв унiверситету, всi обов’язки асоцiацiї перебрав на себе Комiтет з питань народної i нетрадицiйної медицини. Очолює його така собi Тетяна Гарник. Вона, за дивним збiгом обставин, керує також i кафедрою фiтотерапiї у приватному Київському медунiверситетi.

Дива зцiлення

То як атестують майбутнiх цiлителiв?

Аби отримати позитивний висновок, їм треба скласти два iспити. Перший — з основ медичних знань (теоретичний курс). Другий — iз професiйної придатностi. Останнiй — це демонстрацiя практичних навичок.

Як має проходити цей iспит, офiцiйно регламентовано вiдповiдним наказом МОЗ (№195 вiд 10.08.2000 р.) "Про порядок проведення атестацiї та експертизи цiлительських здiбностей осiб, що виявили бажання займатись медичною дiяльнiстю в галузi народної i нетрадицiйної медицини". Тож експерименти над хворими, на котрих майбутнi цiлителi демонструють свої
здiбностi, вiдбуваються не в кабiнетi пiд час iспиту, а, як нам повiдомили в мiнiстерствi, у "клiнiчних базах". Де саме цi бази — нам не сказали.

Майбутнiй цiлитель своє тестове лiкування проводить начебто пiд наглядом лiкаря, котрий, притiм, упродовж трьох тижнiв має вести журнал облiкудiагностичних або лiкувальних процедур. У ньому слiд записати дiагноз, обсяг лiкувальних процедур, спостереження за динамiкою стану хворого та висновок лiкаря щодо ефективностi проведеного лiкування.

"Результат вважається позитивним, якщо дiагностичний або лiкувальний ефект спостерiгається не менш як у 80 вiдсоткiв хворих", — сказано в наказi №195 МОЗ України. Летальних випадкiв, переконують в унiверситетi, ще не було.

Це, як ви розумiєте, — теорiя. А на практицi все зовсiм по-iншому…

Три тижнi, i ви — цiлитель

Метод бiоенергоiнформотерапiї, яким лiкують цiлителi, опанувати може кожен.

На сайтi Київського медунiверситету є короткий опис курсу (а саме за ним навчається бiльшiсть наших так званих цiлителiв). Там, зокрема, зазначено, що вiн "протягом 36 годин допоможе сформувати лiкарю фiлософський свiтогляд, здобути знання iз загальної та приватної бiоенергетики, оволодiти методами дiагностики та лiкування хвороб".

Отже, усi знання — за 36 годин! За менш нiж двi доби вас нiбито навчать "методiв дiагностики та лiкування хвороб". Що ж тодi студенти медичних унiверситетiв роками роблять у вишах та бiблiотеках?

Я, як людина недовiрлива, вирiшила перевiрити, як ретельно пiдбирають претендентiв на навчання в цьому унiверситетi. Можливо, це додатковий курс тiльки для тих, хто вже здобув диплом медика, таке собi пiдвищення квалiфiкацiї? Розмову подаю дослiвно:

— Добрий день! Це Київський медичний унiверситет?

— Так.

— Я хочу займатися медичною практикою. Що для цього потрiбно?

— А в якiй саме галузi ви бажаєте працювати?

— Менi здається, я можу передбачати майбутнє.

— А у вас є медична освiта?

— У мене мама — лiкар.

— Тодi вам потрiбно буде пройти курси "Основи медичних знань", якi тривають три тижнi i коштують 1200 гривень, та курси
бiоенергоiнформотерапiї, якi тривають шiсть днiв i коштують 1600 гривень. Пiсля цього буде експертиза, вартiсть якої 500 гривень, i отримаєте спецiальний дозвiл МОЗ.

— Якi документи вiд мене потрiбнi?

— Паспорт. Ну й грошi.

— Ого. I все?

— Оце вам i "ого". То я вас записую?

— А якщо я не складу iспитiв чи ще щось не так пiде?

— Не хвилюйтеся. Я вас записую на травень. Берiть грошi та приїжджайте. Потiм матимете дозвiл i будете зцiлювати людей.

…Я обiцяла, що не переконуватиму вас не ходити до "цiлителiв" i "знахарiв". I не робитиму цього. Просто тепер ви точно знаєте, як ними стають у нашiй країнi. Усе ще хочете вiддати їм важко заробленi грошi?

Автор: Оля ПIЛIЩУК, Експрес-онлайн

Читайте также: