Що таке «автоцивілка»: особливості страхування

Що може бути причиною відмови страхової компанії у виплаті страхового відшкодування? Який сьогодні обов’язковий ліміт відповідальності страховика за шкоду, заподіяну майну потерпілих? Що таке франшиза? Чи є льготи для окремих категорій громадян України? Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності здійснюється з метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров’ю та/або майну потерпілих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди та захисту майнових інтересів страхувальників. Законом, в першу чергу, захищаються інтереси потерпілих в дорожньо-транспортних пригодах. При пожrодженні майна (наприклад – автомобіля) та нанесенні шкоди життю, здоров’ю потерпілого майнова шкода відшкодовуеться страховою компаніею страхувальника. Потерпілі отримують відшкодування шкоди, а страхувальник не несе додаткових матеріальних витрат щодо відшкодування шкоди. За все платить страхова компанія.

Поліс починає „працювати” при настанні страхового випадку. Страховим випадком є подія, внаслідок якої заподіяна шкода третім особам під час дорожньо-транспортної пригоди. Яка сталася за участю забезпеченого транспортного засобу (який вказано у полісі) і внаслідок якої настає цивільно-правова відповідальність особи, відповідальність якої застрахована за договором.

Скільки ж платить страхова компанія? Максимальна сума, яку може сплатити страхова компанія, назвається лімітом відповідальності. Обов’язковий ліміт відповідальності страховика – це грошова сума, в межах якої страховик зобов’язаний провести виплату страхового відшкодування відповідно до умов договору страхування.

Сьогодні обов’язковий ліміт відповідальності страховика за шкоду, заподіяну майну потерпілих, становить 25 500 гривень на одного потерпілого.

У разі, коли загальний розмір шкоди за одним страховим випадком перевищує п’ятикратний ліміт відповідальності страховика, відшкодування кожному потерпілому пропорційно зменшується. Тобто, якщо в одному ДТП нанесена шкода 5 автомобілям, то страхова компанія повинна відшкодувати шкоду кожному з 5 автомобвлів у розмірі до 25 500 гривень. Загальна максимальна сума виплат у такому випадку складає 127 500 гривень. В разі участі в ДТП більш як 5 автомобілів, то у такому випадку максимальна сума виплат страхового відшкодування вираховуется таким чином: 127 500 ділиться на кількость автомобілів, які стали участниками ДТП (більш 5).

Обов’язковий ліміт відповідальності страховика за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю потерпілих, становить 51 000 гривень на одного потерпілого. При нанесенні шкоди життю та здоров’ю потерпілих відшкодування шкоди проводитьс кожному потерпілому, незалежно від іх кількості.

Зазначені страхові відшкодування виплачуються по кожному страховому випадку, що настав протягом періоду дії відповідного договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності в межах ліміту відповідальності страховика. З урахуванням умов, зазначених у пункті 19.1 статті 19 цього Закону. Тобто у разі, коли виплачена сума відшкодування за чиним договором перевищила сумарний ліміт відповідальності страховика (76 500 гривень, який складається з 25 500 за шкоду майну та 51 000 за шкоду життя та здоров’ю), дія договору може бути припинена в односторонньому порядку з ініціативи страховика. У цьому випадку страховик зобов’язаний письмово повідомити страхувальника протягом 24 годин. Договір вважається дійсним протягом 10 календарних днів з дня надіслання повідомлення щодо припинення договору.

Франшиза – це сума збитків , яка не відшкодовуеться страховою компанією відповідно до договору страхування. Франшиза може встановлюватся у конкретних відсотків від страхової суми (максимальної страхової виплаті) або у конкретної суми.

Розмір франшизи при відшкодуванні шкоди, заподіяної майну потерпілих, встановлюється при укладанні договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності. І не може перевищувати 2 відсотки від ліміту відповідальності страховика, в межах якого відшкодовується збиток, заподіяний майну потерпілих.

Страхове відшкодування завжди зменшується на суму франшизи, розрахованої цими правилами.

Франшиза може встановлюватися лиша за шкоду, заподіяною майну потерпілому. Максимальна сума франшизи за договорами страхування цівільно-правової відповідальності власників транспортних засобів станове 2 відсоткі від 25 500 гривень та становить 510 гривень. У разі нанесення шкоди майну потерпілому, наприклад, у розмірі 10 510 гривень, то страхова компанія сплатить потерпілому 10 000 гривень, а 510 гривень повинен сплатити потерпілому страхувальник, який винен у нанесенні шкоди.

Франшиза при відшкодуванні шкоди, заподіяної життю та/або здоров’ю потерпілих, не застосовується.

Особливості страхування цивільно-правової відповідальності окремих категорій громадян України:

1. – Учасники бойових дій,

– інваліди війни, що визначені законом,

– інваліди I групи, які особисто керують належними їм транспортними

засобами, а також особи, що керують транспортним засобом, належним

інваліду I групи, у його присутності,

– звільняються від обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності на території України. Відшкодування збитків від дорожньо-транспортної пригоди, винуватцями якої є зазначені особи, проводить МТСБУ у порядку, визначеному Законом.

2. За умови страхування не більше одного транспортного засобу з робочим об’ємом двигуна до 2500 куб.см включно розміри страхових платежів за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів:

– учасників війни, що визначені законом,

– інвалідів II групи,

– осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,

віднесених до I та II категорій,

– пенсіонерів-громадян України, які особисто керують такими транспортними засобами,

– становлять 50 відсотків розміру базового платежу з урахуванням коригуючих коефіцієнтів, наведених у цьому Законі.

Страхувальник має право вибору страховика для укладення договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності.

Страховик не може відмовити будь-якому страхувальнику в укладенні договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності на умовах, зазначених у пункті 15.3 статті 15 цього Закону, тобто по 3 типу договору.

Нав’язування послуг окремих страховиків органами державної влади та управління при укладанні договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів забороняється.

Забороняється укладання договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності в місцях проведення реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів та оформлення дозвільних документів, у місцях контролю наявності страхових полісів, крім пунктів пропуску через державний кордон України.

При укладенні договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності страхувальник зобов’язаний повідомити страховика про всі діючі договори обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, укладені з іншими страховиками. А також, за вимогою страховика, надати інформацію про всі відомі обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику. Тут мається на увазі факти участі у минулому у скоенні ДТП (де був винуватий), використання автомобіля у якості таксі та інша інформація.

Хочу звернути увагу , що не надання інформації страховій компанії у подальшому може бути причиною відмови страхової компанії у виплаті страхового відшкодування. Укладення договору страхування має бути взаємоповажним як з боку страхувальника, так і з боку страховика.

У разі втрати страхового поліса страховик зобов’язаний протягом семи календарних днів безкоштовно видати дублікат цього поліса на підставі заяви страхувальника. У разі втрати дубліката умови його повторної видачі визначаються договором.

Дія договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності може бути достроково припинена з ініціативи страхувальника:

1. за письмовою вимогою страхувальника. Про що він зобов’язаний повідомити страховика не пізніше ніж за 30 днів до дати припинення дії договору страхування та надати оригінал поліса страховику;

2. у разі виходу транспортного засобу з володіння страхувальника проти його волі або знищення транспортного засобу;

3. з інших підстав, передбачених законом або договором.

У разі дострокового припинення договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності страховик, за умови відсутності виплат страхового відшкодування за цим договором, повертає страхувальнику частку страхового платежу. Яка обчислюється пропорційно періоду страхування, що залишився до закінчення терміну дії договору. З утриманням, у передбачених законом випадках, понесених витрат на ведення справи. Але не більше 20 відсотків цієї частки. Після чого вилучає страховий поліс та анулює його.

Дострокове припинення договору страхування з ініціативи страховика:

1. У разі, коли виплачена сума відшкодування за чиним договором перевищила сумарний ліміт відповідальності страховика (76 500 гривень), дія договору може бути припинена в односторонньому порядку з ініціативи страховика.

У цьому випадку страховик зобов’язаний письмово повідомити страхувальника протягом 24 годин. Договір вважається дійсним протягом 10 календарних днів з дня надіслання повідомлення щодо припинення договору.

2. Якщо забезпечений транспортний засіб відчужується, і власник не подав заяву про припинення договору страхування, договір припиняється з дня відчуження такого транспортного засобу.

При відчудженні автомобіля, відповідальність за керування якого була застрахована, та придбанні іншого автомобіля необхідно звернутись до страхової компанії для переоформлення поліса на новий автомобіль.

Забороняється експлуатація транспортного засобу на території України без поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, чинного на території України. Або поліса (сертифіката) обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, укладеного в іншій країні, з уповноваженою організацією з страхування цивільно-правової відповідальності. З якої МТСБУ уклало угоду про взаємне визнання договорів такого страхування.

Стосовно транспортних засобів, які не беруть участі в дорожньому русі, укладання договору страхування є необов’язковим.

Договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності має бути укладений протягом трьох робочих днів з дня державної реєстрації транспортного засобу.

Контроль за наявністю чинних договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів під час їх експлуатації на дорожній мережі України здійснюється підрозділами Державтоінспекції МВС України. А при перетинанні державного кордону України – органами Державної прикордонної служби України.

У разі експлуатації транспортного засобу на території України без наявності чинного поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності, водій такого транспортного засобу несе відповідальність, встановлену законом.

За відсутнісь поліса обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів настає адміністративна відповідальність за статтею 126.3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У виді шрафу у розмірі від 7 грн. 50 коп. до 17 гривень. Право накладання штрафу надано працівникам Державної автомобільної інспекції, які мають спеціальні звання.

Ігор Грушка, генеральний директор Асистантської компанії «Реверс»

You may also like...