Поради адвоката: Як захистити свої права під час обшуку

обыск

Кримінальне провадження неможливо уявити без проведення слідчих дій. Однією з найпроблемніших є процедура обшуку.

Вже із початку цього року я брав участь в якості адвоката у трьох обшуках, котрі проводили на території Кременецького району. Із них по одному обшуку ми не допустили до його проведення, а у двох інших випадках написали ґрунтовні зауваження на процедуру проведення обшуків.

Передбачити візит до вашої оселі правоохоронців вкрай складно. У своїй діяльності правоохоронці керуються одними із основних принципів криміналістики – таємності та раптовості. Тому обшук – це вкрай раптова та неочікувана подія для осіб, у яких він проводиться. Але не для правоохоронців.

Для правоохоронців обшук – це не просто слідча дія, а заздалегідь спланований, добре підготовлений комплекс оперативно-розшукових, слідчих та організаційних дій з чітко продуманим алгоритмом та тактичними прийомами, який проводиться з метою отримання доказів та відшукування осіб в кримінальному процесі.

На практиці організацію і проведення обшуку майже ніколи не доручають недосвідченому слідчому, який здійснюватиме обшук вперше в житті. Натомість, більшість громадян та підприємств, зазвичай, стикаються із обшуком вперше і, відповідно, розгублюються, хвилюються і допускають безліч необачних помилок, які в подальшому досить складно усунути або виправити.

Найефективнішим способом захисту під час обшуку – є завчасна належна підготовка обшукуваних осіб (керівників та інших працівників підприємств, до яких можуть прийти з обшуком) та залучення кваліфікованого адвоката. Але з моменту появи у вашому приміщенні правоохоронців з ухвалою про обшук і до моменту прибуття адвоката, також потрібен час, впродовж якого необхідно правильно і ефективно захищатись від можливих неправомірних дій правоохоронців. На практиці, саме у цей період часу, тобто, до прибуття адвоката, на обшукуваних осіб здійснюється найбільший психологічний тиск.

Чи можна не допустити правоохоронців до проведення обшуку

Допущення правоохоронців до обшуку – це досить складне питання практики. Згідно чинного законодавства України, обшук – це одна з небагатьох слідчих дій, яка може бути проведена правоохоронцями примусово, без згоди і навіть взагалі без участі осіб, які володіють чи користуються обшукуваним приміщенням, автомобілем тощо. Обшук проводиться на підставі ухвали суду, яка виноситься слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим прокурором, або за клопотанням самого прокурора.

Таким чином, правоохоронці, які прибули на обшук, зазвичай вже мають дозвіл і погодження на його проведення від відповідних органів – суду та прокуратури.  Це якраз один з тих випадків, коли правоохоронці мають законне право застосувати силу та фізичний примус при проведенні слідчої дії.

На практиці, до початку проведення обшуку, слідчі і оперативні працівники вже готові до активної протидії з боку власників та охоронців обшукуваних приміщень. В такій ситуації нерозумний активний спротив та фізичне перешкоджання правоохоронцям у проведенні обшуку лише «грає на руку» силовикам, оскільки вони можуть «виставити за двері» або затримати усіх, хто їм фізично заважає проводити слідчу дію, при цьому абсолютно законно застосувавши силу.

Після цього, правоохоронці на власний розсуд проведуть обшук та оформлять відповідні документи без жодного контролю і зауважень з боку володільців обшукуваного приміщення, що значно ускладнить подальший захист порушених прав, повернення вилученого майна та оскарження незаконних дій правоохоронців у подальшому.

Тому, я НЕ РЕКОМЕНДУЮ здійснювати зухвалий фізичний супротив і перешкоджання силовикам при проведенні обшуку. Це не зупинить обшук, але може позбавити вас можливості ефективно захищати свої права під час його проведення та може призвести до притягнення вас до юридичної відповідальності за незаконний спротив правоохоронцям.

В жодному разі не можна «складати руки» і відпускати процес обшуку  напризволяще. Необхідно одразу довести слідчому, що ви не маєте наміру перешкоджати законним діям правоохоронців, Але ви є достатньо підготовленою людиною і маєте намір контролювати законність кожної дії і кожного руху слідчого, фіксувати факти порушень законодавства, оскаржувати незаконні дії, добиватись притягнення винних осіб до відповідальності.

З чого починається обшук

Звісно, найбільше запитань виникає у власника об’єкта обшуку та понятих, адже проведення такої слідчої дії безпосередньо зачіпає їхні права та інтереси. Тому власникам слід ретельно стежити за дотриманням усіх вимог.

Відповідно до п.2 ч.7 ст.223 КПК процедура обшуку житла чи іншого володіння особи, обшук самої особи повинні відбуватися за обов’язкової участі не менш ніж двох осіб (понятих). Причому, учасникам процесу обов’язково мають роз’яснити їхні права та обов’язки.

Також має бути забезпечена присутність особи, в якої проводять обшук, або повнолітнього члена сім’ї. У протоколі обов’язково записується заява цієї особи щодо виконаних слідчих дій, вручається копія цього документа.

Для проведення обшуку необхідна ухвала слідчого судді. Вона дає право проникнути в житло чи інше володіння особи один раз. Тобто якщо слідчий або прокурор залишили приміщення, де проводиться обшук, то зайти назад і продовжити його на підставі цієї самої ухвали вони не мають права.

При цьому ухвала має відповідати вимогам, які висуваються до судового рішення. Власнику пред’являється її оригінал і надається копія.

Відповідно до ч.4 ст.223 КПК слідчі дії заборонено проводити з 22:00 до 6:00. Винятком є невідкладність, зумовлена можливістю втрати важливих для кримінального провадження доказів або втечі підозрюваного.

Перед проведенням слідчої (розшукової) дії особам, які беруть у ній участь, роз’яснюються їхні права та обов’язки, а також відповідальність, установлена законом.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці. При цьому прокурор або слідчий мають подбати про безпеку речей та цінностей в обшуканому приміщенні чи об’єкті.

Коли проводиться відеозйомка

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов’язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

Причому незастосування технічного засобу фіксування, якщо воно є обов’язковим, тягне за собою фактичну недійсність процесуальних дій та отриманого результату, за винятком випадку, коли сторона не заперечує проти визнання таких дій та результату чинними.

У матеріалах кримінального провадження зберігаються оригінали технічних носіїв інформації, а резервні копії зберігаються окремо (ч.3 ст.107 КПК).

Також потрібно пам’ятати, що одночасно з проведенням правоохоронцями відеозйомки громадяни для захисту своїх прав або повного та всебічного дослідження можуть робити свій запис, який також долучається до протоколу.

Хто повинен підписувати протокол

Відповідно до ч.1 ст.106 КПК слідчий або прокурор, які проводять відповідну процесуальну дію, складають протокол. Робиться це під час слідчої дії або безпосередньо після її закінчення.

Додатки до протоколів повинні бути належним чином виготовлені, упаковані з метою надійного збереження, а також засвідчені підписом слідчого, прокурора, спеціаліста, інших осіб, які брали участь у виготовленні та/або вилученні такого додатка.

Усі зауваження та доповнення мають бути обов’язково внесені в протокол. Перед тим як підписувати протокол обшуку, його надають особам, в яких проводився обшук, для ознайомлення.

Якщо громадянин відмовляється підписувати документ, цей факт фіксується у протоколі із зазначенням причини. Якщо така відмова виходить від власника об’єкта огляду, це посвідчується підписом законного представника цієї особи, а за його відсутності — понятими.

Які додатки у протоколі можуть бути наявні:

  • спеціально виготовлена копія, зразок об’єкта, речі чи документа;
  • письмове пояснення спеціаліста, який брав участь у проведенні обшуку;
  • стенограми, аудіо-, відеозаписи обшуку;
  • фототаблиця, схема, зліпок, носій комп’ютерної інформації та інший матеріал, який пояснює зміст

Позитивні та негативні наслідки

Незаконне проведення обшуку має тягнути за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.130 Кримінального кодексу. При цьому особи, які постраждали від такої слідчої дії, мають право згідно зі ст.56 Конституції вимагати відшкодування збитків.

Відеозапис обшуку дає такі результати:

  • дотримання законодавства;
  • довший час обшуку;
  • залучення адвокатів.

Отже, від запровадження обов’язкової відеофіксації обшуку гарантує Вам об’єктивність проведення слідчої дії. Це захищає учасників процесу та забезпечує дотримання законності. До того ж дає певні переваги для криміналістів у разі зникнення чогось із місця обшуку.

Що ще важливо знати

Зовсім недавно, в Україні набули чинності норми КПК, згідно яких учасникам обшуку надано право користуватись правовою допомогою адвоката на будь-якому етапі проведення обшуку. Такі зміни було внесено до тексту частин 1 та 3 статті 236 КПК України. Зокрема, сьогодні у КПК вказано наступне:

–       “Незалежно від стадії цієї слідчої дії (обшуку, – прим. автора) слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов’язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу” (ч. 1 ст. 236 КПК);

–       “Слідчий, прокурор не має права заборонити учасникам обшуку користуватися правовою допомогою адвоката або представника. Слідчий, прокурор зобов’язаний допустити такого адвоката або представника до обшуку на будь-якому етапі його проведення” (ч. 3 ст. 236 КПК).

Раніше право на правову допомогу під час обшуку було лише у підозрюваних (обвинувачених) у скоєнні злочину, а зараз на допомогу адвоката під час обшуку має право розраховувати значно більше коло осіб.

Рекомендую завжди користуватись цим правом та вимагати допомоги професійного адвоката одразу ж після повідомлення вам про обшук та перед його початком, адже якщо ви не підозрюваний і не обвинувачений, то слідчий не зобов’язаний сам надавати вам це право, – право на адвоката у цьому випадку надається лише за вашою вимогою.

Сподіваюсь, що ці поради допоможуть вам мінімізувати втрати під час обшуку та ефективно оскаржувати усі порушення з допомогою адвоката.

Автор: Віталій Сідоров, адвокат; Кременець.City

You may also like...