МВД в 2009-м: официальная статистика. Луценко освоил жанр «показухи»

Читая «обыгранные» специалистами скупые цифры из милицейской статистики, уже с первых строк начинаешь сомневаться: неужели в нашем государстве настолько все благополучно? Разве не прошлый год «отметился» поднявшим голову криминалитетом, заказными убийствами, всплеском разбойных нападений, ограблений? А ведь мы только начали забывать о кровавых 90-х… «УК» обратилась к экспертам с просьбой дать реальную оценку криминальной ситуации в государстве. 

«УК» традиционно не разглашает фамилии своих конфидентов – экспертов, кстати – работников центрального аппарата МВД.

На днях на официальном сайте МВД Украины размещен аналитический материал, подготовленный Департаментом общественных связей и международной деятельности с громким названием «За результатами роботи міліції минулого року спостерігалася стійка тенденція до поліпшення криміногенної обстановки в державі».

Читая «обыгранные» специалистами скупые цифры из милицейской статистики, уже с первых строк начинаешь сомневаться: неужели в нашем государстве настолько все благополучно? Разве не прошлый год «отметился» поднявшим голову криминалитетом, заказными убийствами, всплеском разбойных нападений, ограблений? А ведь мы только начали забывать о кровавых 90-х… Перечитайте, наконец, «УК» за прошлый год, чтобы убедиться в правоте написанного.

Внимательно ознакомившись с опубликованным отчетом МВД, «УК» обратилась к экспертам с просьбой дать реальную оценку криминальной ситуации в государстве.

Экспертное заключение и оценки – поразили. Публикуем полностью языком оригинала без редакционной правки.

Д О В І Д К А
про стан злочинності в Україні станом за 12 місяців 2009 року

На офіційному сайті МВС України розміщено інформацію за результатами роботи міністерства у 2009 році, згідно з якою протягом минулого року нібито спостерігалася стійка тенденція до поліпшення криміногенної ситуації у державі.

Її вивчення, з одночасним аналізом офіційної статистики, свідчить що подана інформація не відображає реальної ситуації щодо стану злочинності у державі, а висновки щодо стійкої тенденції до поліпшення криміногенної ситуації у державі, є надто оптимістичними. Основний обсяг зазначеної інформації становить статистика за 2009 рік, без порівняння з 2008 роком, що взагалі не дає можливості зробити жодних висновків щодо наявних тенденцій.

У порівнянні з показниками 2008 року наведено статистичні дані лише за одиничними напрямками, а саме: щодо зменшення кількості умисних убивств, умисних тяжких тілесних ушкоджень, злочинів, вчинених неповнолітніми та за їх участю, зґвалтувань та випадків незаконного заволодіння транспортними засобами. Також окремо відзначено суттєве зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, травмованих та загиблих внаслідок ДТП.

Наведені у відриві від загальної картини стану злочинності, ці показники самі по собі дійсно створюють певне оптимістичне враження від результатів роботи органів внутрішніх справ.

Але поглиблений аналіз реального стану речей навіть за деякими наведеними напрямками, свідчить про те, що інформацію на сайті МВС подано однобічно і необ’єктивно.

Дійсно у минулому році зафіксовано зниження на 8,5% кількості умисних убивств, на 18,1% – умисних тяжких тілесних ушкоджень, у тому числі на 31,5% таких, що спричинили смерть потерпілого. Але при цьому, у порівнянні з 2008 роком, на 19,0% збільшилась кількість умисних убивств з використанням вогнепальної зброї, а кількість убивств з використанням вибухівки зросла у 3,3 рази, тобто понад 300%. Число умисних тяжких тілесних ушкоджень, вчинених з використанням вогнепальної зброї у звітному періоді також стрімко збільшилось – на 44,4%.

Таким чином вбачається, що основна увага правоохоронців була зосереджена на попередженні та викритті злочинів названих категорій, вчинених на побутовому грунті, а не вчиненим на замовлення та загально небезпечним способом. Крім того, не слід забувати, що продовжують залишатися нерозкритими майже 7 тис. умисних убивств, вчинених у минулі роки, з яких протягом 2009 року було розкрито лише 158, що набагато менше, ніж у 2008 році.

Викликає певних сумнів надана інформація, що зменшення на 28% кількості ДТП з потерпілими та на 31% – осіб, які загинули внаслідок дорожньо-транспортних пригод. Так, згідно щоденних зведень чергової частини МВС України, кількість загиблих у ДТП протягом 2009 року щодобово складала від 10 до 20 осіб. При такій ситуації прості математичні підрахунки дають підстави сумніватися у тому, що наведене число загиблих у ДТП – 2462 реально відповідає дійсності. Крім того, залишаються нерозкритими майже 8,5тис. нерозкритих ДТП з смертельними наслідками минулих років, з яких протягом року розкрито лише 340, що практично у 1,5 рази менше, ніж позаторік.

Таким чином, достатніх підстав для твердження про наявність тенденції до поліпшення криміногенної ситуації у державі, навіть щодо цих напрямків роботи ОВС, не вбачається.

Навпаки, вивчення офіційної статистики щодо кількісних показників та структури злочинності на території України за 12 місяців року, що минув, свідчить про те, що правоохоронними органами не подолано тенденцію до зростання злочинних проявів у державі.

Так, станом на 1 січня 2010 року зареєстровано 2.907.335 заяв та повідомлень про злочини, або на 1,1% більше, ніж за аналогічний період 2008 року. За результатами розгляду цих заяв у більшості випадків (по 2.175.041 заявах) прийнято рішення про відмову у порушенні кримінальних справ.

І все ж за 12 місяців 2009 року було зареєстровано 434.678 злочинів, що на 13,1% більше, ніж за 12 місяців 2008 року. При цьому динаміка зростання кількості особливо тяжких злочинів склала +1,5%, тяжких +14,8%, злочинів середньої тяжкості +21,4%. Наведена статистика красномовно свідчить про відчутне зростання масштабів злочинності і не дає жодних підстав для заяв про покращання криміногенної ситуації у державі.

Про недостатність заходів, що вживалися правоохоронцями у протидії злочинності, а також про зростання зухвалості злочинних проявів свідчить і та обставина, що протягом 2009 року на 4,8% зросло число злочинів, вчинених у громадських місцях, на 4,9% збільшилась їх кількість, вчинених особами, що перебували у стані алкогольного сп’яніння, та на 7,0% – особами, які раніше вчиняли злочини. На 31,8% більше, ніж у 2008 році, вчинено злочинів з використанням вогнепальної зброї та на 21,7% – з використанням вибухових речовин.

Не організовано належним чином роботу щодо розкриття злочинів. Внаслідок цього відсоток розкриття, який у 2008 році становив 71,4%, знизився за результатами минулого року до 64,3%. Загалом залишились нерозкритими понад 2 млн. нерозкритих злочинів минулих років, у т.ч. майже 7 тис. умисних вбивств, понад 17 тис. умисних тяжких тілесних ушкоджень, понад 1,5 тис. зґвалтувань, майже 1,4 млн. крадіжок, понад 200 тис. грабежів, майже 18 тис. розбійних нападів, 67 тис. шахрайств, понад 8 тис. ДТП з смертельними наслідками та понад 20 тис. фактів фальшивомонетництва.

У структурі злочинності (серед злочинів загально-кримінальної спрямованості) переважають злочини корисливо-насильницької спрямованості.

Так, станом на 1 січня п.р. (у порівнянні з 2008 роком) кількість крадіжок зросла на 58,9%, у тому числі з квартир – на 34,4%. Число грабежів збільшилось на 2,5%, розбійних нападів – на 2,4%, шахрайств – на 22,5%, випадків незаконного позбавлення волі або викрадення людей – на 21,1%.

Тривожними є також статистичні дані щодо осіб, які постаждали від злочинів. Загальна кількість потерпілих за 12 місяців 2009 року, у порівнянні з 2008 роком, збільшилась з 214.848 до 265.982 (+23,8%).

Зокрема на 27,7% більше вчинено злочинів відносно працівників засобів масової інформації, на 42,6% більше – стосовно лікарів, на 36,0% – відносно пенсіонерів, на 13,0% – відносно іноземців. Різко зросла кількість потерпілих працівників пошти – у 2 рази, у т.ч. числі листонош – у 2,6 разів, тобто понад 100%. Протягом 2009 року загинуло від злочинів 6590 осіб.

Продовжує збільшуватись число злочинних посягань щодо банківських установ. Кількість злочинних проявів на цьому напрямку за останні п’ять років зросла більш ніж у дев’ять разів.

Особливе занепокоєння викликає кількість розбійних нападів на банківські установи, яка за вказаний період збільшилась з 9 до 80 нападів.

Географія злочинності.

Якщо за результатами 10 місяців 2009 року ще залишались окремі області, де відзначалося зменшення рівня злочинності, то як у грудні минулого року, так і станом на 1 січня п.р. збільшення масштабів злочинності зафіксовано у всіх, без винятку, регіонах держави. Особливо значне зростання зафіксовано у м. Києві (+36,6%), Кіровоградській (+33,6%), Чернігівській (+25,0%), Дніпропетровській (+24,3%), Рівненській (+20,3%), Сумській (+17,8%), Черкаській (+18,7%) областях та в Автономній Республіці Крим (+15,7%).

В умовах кризи збільшується також кількість ряду категорій злочинів економічної спрямованості. На підтвердження цього можна навести статдані МВС України, згідно з якими, за результатами 2009 року на 1,5% збільшилась кількість випадків фіктивного підприємництва, на 9,2% – заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, у т.ч. – на 34,1% в особливо великих розмірах, на 14,3% – злочинів, пов’язаних з незаконним використанням бюджетних коштів, на 2,3% – злочинів у сфері високих інформаційних технологій.

А кількість зареєстрованих злочинів, пов’язаних з невиплатою заробітної плати, пенсії, стипендії, тощо, у 2009 році, у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року, зросла на 57,5%.

Протягом звітного періоду виявлено 379 організованих груп і злочинних організацій (далі – ОГ і ЗО), що на 0,3% більше, ніж у 2008 році. Найбільше їх число зафіксовано у Донецькій та Дніпропетровській – по 36, Луганській – 28, Одеській – 25, Запорізькій – 24, Харківській – 22, Полтавській – 20, та у м. Києві – 18.

З цього числа – 237 загальнокримінальної спрямованості (0%), 142 – економічної спрямованості (+0,7%), 30 – з корумпованими зв’язками (+80%), 18 – з міжнародними зв’язками (+0%), 8 – сформованих на етнічній основі (у 2 рази більше).

Слід відзначити, що основний масив серед виявлених (274) ОГ і ЗО становлять ті, що діяли до 1-го року, і 74 – до 2-х років. При цьому виявлено лише 2 ОГ і ЗО, що діяли понад 6 років.

Така статистика дає певні підстави вважати, що зусилля правоохоронців переважно були спрямовані на виявлення та знешкодження щойно створених нестійких злочинних угруповань.

От «УК»: понятно каждому, что для отчета МВД из официальных статистических данных были выдернуты и обыграны лишь те цифры, которые выгодны министру Луценко: умение манипулировать данными – пагубная и общепризнанная привычка окружения министра. Увы, есть и другая статистика. А она рисует совсем другую картинку, написанную совсем другими красками и в других цветах. Продолжение следует.

«УК»

 

You may also like...