Милиционеры Луцка требуют объяснений от главы МВД

Как и при «старой» власти, милиционеры заправляют служебные автомобили за собственные деньги. А также приобретают канцелярские принадлежности, оргтехнику и даже мебель для служебных нужд. И даже ремонтируют за свои деньги служебные кабинеты. Откуда «изыскиваются» правоохранителями все эти средства – мы с вами все знаем. Открытое письмо сотрудников Луцкого горотдела милиции министру внутренних дел Юрию Луценко – знаковое. Бравые отчеты главы милицейского ведомства разительно расходятся с положением в подрахделениях органов внутренних дел на местах. Раньше это называлось очковтирательством и шапкозакидательством…

«Міністру внутрішніх справ України

Луценку Ю.В.

Копії:  Голові Волинської облдержадміністрації

Бондарю В.Н.;

Начальникові УМВС України у Волинській області

полковнику міліції Швидкому В.В.;

Начальникові Луцького МВ УМВС України у

Волинські й області полковнику міліції

Шкуропату М.І.

Шановний Юрій Віталійович!

Звертаються до Вас працівники Луцького МВ УМВС України у Волинській області за отриманням відповіді на ряд питань, які виникають у нас в зв’язку з нарахуванням та своєчасною виплатою грошового утримання атестованим та вільнонайманим працівникам Луцького МВ. На які, на жаль, начальник Фінансової частини Луцького МВ Петрук О. А. та начальник ФЕВ УМВС України у Волинській області Хімаков В.В. не можуть надати конкретної відповіді, мотивуючи обмеженням фінансування та відсутністю грошових коштів.

1. Згідно з Законодавством України, оклади повинні переглядатися на протязі року після зміни розміру мінімальної заробітної плати, яка на протязі останніх років неодноразово збільшувалася. Проте розмір наших окладів залишається стабільним (на рівні 95-125 гривень), та в порівнянні з мінімальною заробітною платою втричі менше. Якщо Держава має можливість піднімати мінімальну заробітну плату громадянам, то чому норми Закону не розповсюджуються на працівників міліції (атестованого та вільнонайманого складу), які також є громадянами України і зобов’язані не лише дотримуватися Законів України, але й вимагати та контролювати їх дотримання іншими? Чи виділялись грошові кошти на Волинську область, зокрема на місто Луцьк, для врегулювання розмірів окладів працівників міліції, приведення їх у відповідність до Законодавства?

2. Крім того, відповідно до статті 95 Кодексу законів про працю України та керуючись статтею 33 Закону Укра ни «Про оплату праці» заробітна плата підлягає індексації в установленому Законодавством порядку. Однак, з 1992 року жодного разу індексація в Луцькому МВ не нараховувалася та не виплачувалася, що з врахуванням зростання цін на продукти харчування, оплату комунальних платежів суттєво впливає на бюджети наших сімей. Чи передбачено нарахування та виплата нам індексації, якщо так, то з якого часу і коли вона буде проведена?

3. Законодавством України передбачено дотримання строків виплати грошового утримання, за порушення яких передбачається навіть кримінальна відповідальність. За встановленим порядком, виплата грошового утримання у нас проводилась 20-го числа кожного місяця. Але уже на протязі останніх років спостерігається постійна затримка виплат атестованим працівникам – до 10-ти днів, а вільнонайманим – виплата проводиться взагалі один раз на 1,5-2 м сяці, в той час коли виплата грошових утримань прац вникам УМВС України у Волинській області та інших міськрайвідділів проводиться своєчасно. Поясніть нам причини виникнення такої ситуації в Луцькому МВ?

4. Стаття 22 Закону України «Про міліцію» передбача, що оплата праці в надурочний та нічний час проводиться відповідно до вимог Законодавства, тобто в подвійному розмірі. Умови нашої роботи передбачають постійне залучення до виконання службових обов’язків в надурочний та нічний час, у вихідні та святкові дні. Однак, оплата праці, відповідно до Законодавства України, не проводиться. В середньому оплата за роботу в нічний час, під час добових чергувань становить 2-3 гривні на місяць, а у вихідні та святкові дні – взагалі не проводиться, що не відповідає вимогам Законодавства. Непоодинокі випадки, коли за розпорядженням керівництва, час роботи продовжується понад встановлені законодавством норми, але доплати за це не проводяться. Чи повинна проводитися така виплата, в яких розмірах та порядок її нарахування?

5. За специфікою нашої роботи майже всім працівникам Луцького МВ доводиться нести службу під час добових чергувань в складі слідчо-оперативних груп. За законодавством, після добового чергування надається два дні в дпочинку. В Луцькому МВ, нажаль, дані норми розповсюджуються лише на працівників чергової частини. Всім іншим працівникам, в кращому випадку, надається один день відпочинку, але не поодинокі випадки, коли після добових чергувань, без необхідного відпочинку, доводиться продовжувати виконувати свої безпосередні обов’язки. Чи правомірна дана ситуація? Яка тривалість відпочинку після добового чергування?

6. Громадяни України мають право на щорічну відпустку, яка оплачується в повному об’ємі. В зв’язку з погіршенням екологічного стану в державі, зокрема на Волині, Законодавством передбачена додаткова виплата, на час відпустки, на оздоровлення. Раніше дані виплати у нас проводилися регулярно, в 1999 році дані виплати проведені вибірково, а з 2000 року – взагалі припинені, як вільнонайманим, так і атестованим працівникам. При неодноразових зверненнях в фінансову частину Луцького МВ та в ФЕВ УМВС України  за роз’ясненням, ми отримали в дпов дь, що дані виплати для працівників міліції не передбачено та фінансово не підкріплено. Просимо роз’яснити нам та начальникам фінансових підрозділів, чи належать нам дані виплати. Якщо так, то які, в яких розмірах (як для атестованих та вільнонайманих працівників), та чи буде і коли проведені дані виплати?

7. Міністерством ВС України призначено відповідними указами виплату надбавок за безстрокову службу, за особливі умови праці та преміальні виплати. Просимо роз’яснити порядок призначення та розмір виплат, які згідно законодавства нам належать. Чи це стабільні суми, чи розмір їх залежить від фінансових надходжень у відповідний орган (у даному випадку Луцький МВ), хто саме визначає їх розмір для конкретного працівника? У Луцькому МВ склалась практика виплати мінімальних сум надбавок, хоча згідно наказів повинні виплачуватись максимальні суми. Крім того, ми зіткнулись з проблемою, що бухгалтерія проводить відрахування преміальних доплат у осіб, що знаходились на лікарняному чи у черговій  щорічній відпустці (утримання виплачених преміальних доплат за час перебування на лікарняних, а також утримання нарахованого грошового утримання за дні, додатково надані до чергової відпустки для проїзду до місця відпочинку, при невикористанні даних днів). Так в квітні 2006 року в частини працівників Луцького МВ було здійснено утримання сум преміальних виплат за час перебування на лікарняних та нарахованого грошового утримання за невикористані дні, додатково надані до чергової відпустки за 2005 рік, хоча кошторис за 2005 рік закрито та звітний період закінчився. Крім того, керівництвом відповідних відділів ніяких документів чи розпоряджень відносно «надлишково» нарахованих сум в фінансовий відділ не надавалось. Керівниками відділів оцінюється вклад кожного працівника в роботі і визначаються належні суми преміальних доплат, розмір яких залежить не від присутності працівника на робочому місці, а від результатів виконаної роботи. Крім того, лише безпосередній керівник володіє нформацією щодо відсутності працівника на роботі і лише він може поставити питання про вирахування з працівника сум за відсутність на роботі чи зняття з нього преміальних доплат. Однак фінвідділом, який не може оцінювати роботу кожного працівника, з власної ініціативи вносяться корективи у відповідні суми і проводяться утримання з працівників виплачених раніше коштів, хоча  лише безпосередній керівник може адекватно оцінити виконану працівником роботу (безпосереднім керівникам навіть не доводиться інформація про зміни, внесені фінвідділом у призначені надбавки, навіть зміна розміру окладу працівників). В зв’язку з викладеним просимо надати роз’яснення: чи повинні призначатись надбавки саме безпосередніми керівниками, чи повинно вирішуватись питання про зміну окладів чи надбавок працівників у присутності безпосереднього начальника, та які суми повинні виплачуватись в якості надбавок атестованим та вільнонайманим працівникам МВС? Чи може фінвідділ сам вносити корективи та приймати рішення відповідно належних працівнику доплат? Чи вправі фінвідділи без будь-якого звернення керівників підрозділів проводити вирахування встановлених керівництвом преміальних доплат та грошового утримання ?

8. Одночасно у нас виникає питання: чи передбачено законодавством норми навантаження на кожну посаду працівника МВС? Так як досить часто виникають ситуації, при яких особовий склад відділу укомплектований не повністю відповідно до штатного розпису і наявна частина працівників виконує роботу, яку за штатним розписом повинна виконувати значно більша кількість працівників. Також, працівниками виконуються додаткові обов’язки, які не  передбачені його безпосередніми функціями, а саме секретарі обслуговують архіви, працівники виконують роль наставників, а передбачені за це надбавки та доплати не нараховуються і не виплачуються. Фінвідділом вони взагалі не визнаються до призначення та нарахування. Працівників відділу дізнання  Луцького МВ призначають виконуючими обов’язки слідчого, при цьому не звільняючи від роботи дізнавача, та покладають на нього, крім його безпосередніх обов’язків, частину обов’язків слідчого. При цьому, при наявності офіційного наказу про призначення на посаду слідчого надбавки за слідство та слідчий стаж не нараховуються, та доплата за нього працівникам дізнання не проводиться. Чи правомірна така ситуація? Чи передбачені для працівників міліції доплати за розширений об’єм роботи та за виконання обов’язків відсутніх працівників, за здійснення наставництва?

9. Серед вільнонайманих працівників є випадки виконання ними роботи по сумісництву, а також виконання ними обов’язків за працівника, який відсутній (лікарняний, відпустка). Чи можливе таке виконання роботи, а також чи належить за виконану роботу поза свої безпосередні обов’язки будь-яка доплата?

10. В деяких випадках керівництвом Луцького МВ було видано наказ про призначення відповідних доплат, однак фінвідд лом дані виплати не проводяться або готується наказ на незаконне скасування призначених виплат (наприклад, на підставі наказу МВС України від 01.11.2003 року наказами по Луцькому МВ вільнонайманим співробітникам встановлена 50% надбавка за розширений фронт робіт. Однак наказом № 151 від 22.12.2005 року були зупинена з 01.11.2005 року дія наказів встановлення додаткових видів оплати праці вільнонайманих співробітників виданих в період з 01.03.2005 року до 31.10.2005 року. А також зупинено нарахування та видача матеріальної допомоги згідно підписаних заяв до 01.01.2006 року. З даного наказу виходить, що якщо надбавки встановлені в інший період, тобто до 01.03.2005 року або після 31.10.2005 року, то вони зберігаються. Крім того, не зважаючи на виданий наказ в січн 2006 року виплати були проведені. Виникає питання про законність даного наказу). Просимо роз’яснити дану ситуацію з посиланням на відповідн нормативн акти.

11. Працівникам Луцького МВ до 1999 року здійснювалось нарахування грошових коштів та видача на дану суму продуктів харчування. На даний час нарахування і виплата не проводяться. Як пояснили нам у фінвідділі, нарахування даних коштів скасовано, хоча з офіційним відповідним наказом чи розпорядженням нас ніхто не ознайомлював і до відома не доводив. Просимо роз’яснити, чи належить нарахування та виплата даних коштів працівникам МВС? У 1999 році працівникам Луцького МВ проводилося погашення заборгованості по пайкам видачею продуктів харчування, ціни на які було значно завищено, та не відповідали ні державним, ні навіть ринковими цінам. На підстав чого це проводись; чи повинні були ціни продуктів якось контролюватись?

12. Законодавством  передбачено перелік посад, виконання обов’язків на яких визначає статус державного службовця. Однак в Луцькому МВ, де штатна кількість співробітників сягає більше 400 осіб, лише два вільнонайманих працівники бухгалтерії мають статус рангованого державного службовця. Невже всі нш працівники Луцького МВ не виконують функції держави, пропрацювавши 20-30 років на посаді і захищаючи державу від протиправних посягань? Але при виході на пенсію вони мають значно менші розміри пенсії, ніж в державного службовця. Чому до даного часу не вносилось питання про віднесення працівників міліції до державних службовців, хоча відповідальність за корупцію ми несемо, як державні службовці? Чи  буде вирішене дане питання і коли?

13. За сумлінне ставлення до роботи та виконання своїх службових обов’язків керівництвом Луцького МВ та УМВС України у Волинській області видаються накази про преміювання та нагородження ряду працівників. Будь-яке заохочення чи відзнака передбачає автоматично грошовий еквівалент у передбачених розмірах. Накази видаються регулярно, однак видача відзнак та грошова виплата проводиться не завжди. Зокрема в зв’язку з професійним святом – Днем Міліції – у 2005 році було видано наказ № 877 від 13.12.2005 року, згідно якого ряд працівників було відзначено знаками, медалями, почесними грамотами, подяками. Однак до травня 2006 року виплати грошових еквівалентів та видача відзнак та медалей проведено вибірково. А вільнонайманим працівникам Луцького МВ взагалі виплат не проведено. До святкування міжнародного жіночого дня 8 березня, у 2006 році керівництвом Луцького МВ було видано наказ про заохочення жінок-співробітниць премією у розмірі 30 гривень кожній. Атестованим працівникам виплату було проведено разом з грошовим утримання в той же місяць, а вільнонайманим працівникам до травня 2006 року виплату не проведено. При неодноразовому звернення до начальника фінвідділу з даного питання було отримано відповідь, що на даний час відсутні кошти. Начальником ВФРЕ УМВС України у Волинській області Хімаковим В.В. також було дано відповідь  (вих. 7/493 від 27.04.2006 року), що відповідно до статей 68 та 75 Закону України «Про державний бюджет України на 2006 рік» виплата премій та інших видів заохочень чи винагород здійснюється лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетної установи, виплата премій та нагород на даний час не проводиться в зв’язку з обмеженим фінансуванням. На нашу думку, при виданні наказів про заохочення повинні бути передбачені джерела фінансування виплат і конкретні суми, в межах яких буде проведено виплату. Крім того частина не виплачених на даний період в грошових еквівалентах заохочень відноситься до бюджету 2005 року, який вже закритий та закінчився звітний період. Чи правомірне призупинення виплати грошових сум по даних наказах, чи буде і коли проведено виплату?

Також виникає питання, чому атестованим працівникам виплати хоча б частково проводяться, а вільнонайманим працівникам виплати взагалі не проводяться, хоча накази видаються спільно на всі категорії працівників?   Невже в наказах передбачаються різні джерела фінансування вільнонайманих та атестованих працівників, адже при отриманні не атестованими працівниками заробітної плати, що має і так мінімальний розмір, виплата премій покращила б їх матеріальний стан?

14. Кожен працівник має право на одноразову матеріальну допомогу, і працівники Луцького МВ звертаються до керівництва з клопотанням про надання допомоги. До 2006 року керівництвом накладалась резолюція про проведення необхідних виплат, однак фінансовий відділ вносив свої корективи: одним працівникам виплачувались кошти, а іншим виплати затягувались. А були випадки, що виплати не проводились взагалі, а при зверненні таких працівників у фінвідділ з’ясовувалось, що їх рапорти чи заяви про надання допомоги в бухгалтерії відсутні (хоча працівниками були здані). Чи передбачено кошти на дані виплати, і чи сума даних виплат є стабільною для різних категорій працівників? Так як в Луцькому МВ певна категорія працівників отримує допомогу по кілька разів в рік і в сумах, що в декілька разів більша за суми, що виплачуються для інших, та ще й в кілька разів більша за їх грошове утримання? В  той час же час деяким працівникам взагалі відмовляється у наданні матеріальної допомоги (існує практика, коли керівник, не враховуючи матеріальний стан конкретного працівника, після консультації з бухгалтерією виносить рішення про відмову у наданні допомоги, мотивуючи відсутністю грошей).

15. Відповідно до п.17 «Положення про проходження служби рядовим начальницьким складом органів внутрішніх справ України» – вагітні жінки і матері з числа рядового і начальницького складу користуються всіма правами і пільгами, встановленими законодавством. В зв’язку з тим, що служба в органах внутрішніх справ має певну специфіку, хотілось би знати, чи розповсюджуються, передбачені законами пільги як на атестованих жінок, працюючих в органах внутрішніх справ, що мають неповнолітніх дітей  (одного чи двох)? Чи вправі їх залучати без їх згоди до надурочних робіт, роботи та чергувань у вихідні та святкові дні, у нічний час, піднімати по тревозі при оголошенні збору особового складу, оскільки в  цих випадках діти залишаються без нагляду та материнської опіки не лише в робочий час, а і в час відпочинку? Просимо надати роз’яснення по даному питанню, зазначивши нормативні документи, що його регламентують (можливо, у нас є відповідні відомчі акти). Не хотілось би, щоб любов та шана до жінок проявлялась лише один раз в рік, в День 8-го Березня, а в будні доводилось вести постійну боротьбу за свої права.

16. Хотілося б також дізнатися порядок обчислення вислуги років співробітників, які закінчили цивільні вузи по спеціальності правознавство. Ряд працівників отримують вищу освіту в цивільних вузах, і за загальним порядком у вислугу років їм зараховується 1\2 терміну навчання. Однак виникає питання, чому зрівнюються працівники, які прийшли на службу в ОВС після закінчення різних вузів, по спеціальностях, не пов’язаних з обраною роботою, та працівники, як здобули юридичну освіту і були скеровані на службу в ОВС по державному розподілу? Чи враховується це при обчисленні вислуги років? Чи приймається до уваги при обчисленні вислуги років отримання освіти у вузах з військовою кафедрою, після закінчення яких працівники є військовозобов’язаними? Чи передбачена за це будь-яка надбавка до пенсій працівників ОВС? Якщо так, то в якому розмірі?

17. Для нормальної життєдіяльності міськрайоргану та ефективної роботи його працівників необхідний ряд матеріальних затрат (придбання бензину, паперу, забезпечення оргтехнікою, канцелярськими приладдями, конвертами для відправки пошти). Однак так склалась ситуація, що в Луцькому МВ на протязі останніх десяти років на матеріальне забезпечення не виділялось ніяких коштів. В результаті цього працівники для успішного виконання покладених на них службових обов’язк в вимушені самостійно, за власні кошти, заправляти автомобілі для доставки затриманих осіб в суд, для проведення відтворень обстановки та обставин події, купувати папір для друкування, різні канцелярські приладдя. В разі необхідності відправлення поштового повідомлення, працівник вимушений купити для цього конверти, оскільки в іншому випадку пошта не буде відправлена (відповіді заявникам про відмову в порушенні кримінальної справи на даний час не відправлені в  кількості близько 5 тисяч – через відсутність коштів на поштову кореспонденцію). Для роботи працівниками використовуються власна оргтехніка, оскільки в сучасних умовах друкувати на друкарських машинках, які вже вийшли з ладу і яких не вистачає для всіх працівників, просто неможливо. Луцький МВ забезпечений оргтехнікою лише в кількості 1-2 на відділ, а у відділеннях вони взагалі відсутні. Всі комп’ютери та принтери, на яких працюють працівники, придбані ними за власні кошти, однак це не перешкодило бухгалтерії спробувати поставити дану оргтехніку на баланс міськвідділу. Працівники якого вимушені робити ремонтні роботи в приміщеннях службових кабінетів за власні кошти та власними силами. Крім того, в примусовому порядку за власні кошти були виготовлені та встановлені двері в службових кабінетах (кошти з працівників були зібрані, але з виконавцем розрахунок не проведений, що привело до звернення зйого сторони в суд). Виходить, що весь міськвідділ утримується на кошти його працівників. Можливо, є всі підстави для звернення в УМВС України з питанням приватизації нами приміщення нашого міськвідділу. Крім того, керівництвом УМВС ставиться вимога про носіння форменого одягу, хоча формений одяг чоловікам видавався останній раз 4-5 років тому (на даний час прийшов в непридатний для носіння стан), а жінкам нічого з форменого одягу не видається. Будь-яка компенсація по даному факту не виплачується, а навпаки ставиться вимога про пошиття одягу за власні кошти, які не відшкодовуються.

При виконанні своїх службових обов’язків постійно виникає потреба в здійсненн телефонних дзвінків як на мобільні телефони, так міські та міжміські. Однак в Луцькому МВ міжміський зв’язок встановлено лише на кількох телефонах, доступ до яких відсутній у більшості працівників. В зв’язку з чим ми вимушені здійснювати дзвінки за власні кошти, чи відмовитись від їх здійснення, що значно ускладнює нашу роботу.

В зв’язку з цим просимо роз’яснити, чи виділяються будь-які кошти на матеріальне забезпечення Луцького МВ, причому окремо по кожному вказаному пункту?

18. В останній час, в зв’язку з недостатньою кількістю працівників (декретні відпустки, вакансії через незаповнені посади), виникла практика залучення до виконання службових обов’язків колишніх працівник в МВС, які на даний час перебувають на пенсії. Наказами по УМВС вони призначені на посади атестованих працівників МВ. Відповідно оплата їх роботи повинна проводитись з коштів, передбачених в кошторисі атестованих працівників. Однак в Луцькому МВ оплата праці 8 таких чоловік, пенсії яких в декілька разів перевищують заробітні плати штатних вільнонайманих працівників, проводиться за рахунок кошторису вільнонайманих прац вників. Що прямо впливає на зменшення розміру посадового окладу штатних вільнонайманих працівників, неможливості ними отримання в повному об’ємі матеріальної допомоги, премій, заохочень. Крім того, з окладів вільнонайманих працівників вираховуються гроші для утримання категорії працівників, які перебувають на посадах атестованих працівників. Чи правомірне таке нарахування та виплата заробітної плати, таке залучення цих працівників, та за які кошти вони повинні утримуватись?

19. Закон України «Про міліцію» передбачає ряд пільг для працівників міліції по оплаті комунальних платежів. В бюджетах попередніх років було зазначено, що дія даних норм призупинена і пільги не надаються. Проте, в бюджетах, починаючи з 2004 року, таких положень не має, але пільги працівникам міліції не надаються. Враховуючи специфіку служби працівників міл ції, держава передбачила і норми, яким працівникам міліції заборонено займатись підприємницькою діяльністю, отримувати додаткові кошти для прожиття своіх родин на роботах по сумісництву на інших підприємствах, організаціях та установах. Одночасно, бажаючи компенсувати це обмеження, державою було надано право на пільги. Не надання пільг працівникам міліції на протязі останніх років значно погіршило майнове становище наших родин. Враховуючи ту ситуацію, що наше грошове утримання залишається незначним, в порівнянн із постійно зростаючими оплатами за житло та комунальні послуги. Чи передбачається відновлення надання пільг працівникам міліції або грошова компенсація даних оплат?

20. Болісним для нас є і житлове питання. Отримати квартиру в Луцькому МВ залишається «рожевою» мрією, оскільки це у нас практично неможливо. Працівникам доводиться виходити на пенсію, так і не дочекавшись бажаного власного житла. Чи передбачається фінансування будівництва житла для працівників Луцького МВ? Чи вправі ми отримати для цієї цілі пільгові кредити? Якщо так, то яким категоріям працівників вони надаються (першочергово та в загальному порядку), на яких умовах та на який термін? Чи обов’язковою є видача кредиту при зверненні за ним працівника міліції?

Прийшовши на службу в ОВС, ми всі розуміємо, що обрали специфічну та складну роботу, ми взяли на себе обов’язок нести службу у денний та нічний час у вихідні та святкові дні. Проте вважаємо, що нам, як і всім громадянам України, повинна проводитись оплата виконаної роботи у розмірах, встановлених Законодавством; при чому – у повному об’ємі. Звернутись за роз’ясненням – це єдиний для нас спосіб вирішення питань, які тривалий час накопичувались у Луцькому МВ. Невирішення цих питань спричинило до зростання обурення в колективі. Тому просимо розглянути викладене нами вище, і окремо – по кожному пункту – дати роз’яснення з посиланням на нормативн акти.

Лише за п’ять місяців 2006 року в бухгалтерії Луцького МВ проведено дві перевірки фінансової діяльності ревізорами КРУ та ФЕВ УМВС України у Волинській області. Результати перевірок дуже дивують нас, оскільки були виявлені лише окремі незначні недоліки в роботі Фінвідділу Луцького МВ. Невже у нас все так добре?.. Звідки тоді ж  стільки питань, що виникають у нас з приводу матеріального забезпечення?

Нами викладений неповний перелік проблемних питань, які щодня виникають під час виконання службових обов’язків працівниками Луцького МВ. Що значною мірою впливає на ефективність нашої роботи, а тому просимо детально дати відповідь по кожному з вказаних нами пунктів. В разі необхідності просимо провести перевірку даної нформації та прийняти необхідні заходи. Відповідь із роз’ясненням просимо направити на адресу канцелярії Луцького МВ та довести її до в дома особового складу на загальних зборах. В разі відсутності реагування залишаємо за собою право звернення в судові органи та засоби масової інформації, що не буде сприяти авторитету органів внутрішніх справ.

З повагою, працівники Луцького міськвідділу внутрішніх справ

23 травня 2006 року»

You may also like...