Моніторинговий візит до Бердичівської виправної колонії № 70: зарплата від 64 до 2132 гривень та підозріло низький рівень фіксації травматизму

Моніторинговий візит до Бердичівської виправної колонії №70: зарплата від 64 до 2132 гривень та підозріло низький рівень фіксації травматизму
Заробітна плата від 64 до 2132 гривень, відсутність у лікарні кімнат для зберігання харчових продуктів та приймання їжі, підозріло низький рівень фіксації травматизму та інші порушення побачили наші монітори під час повторного візиту до установи.

Загальна інформація

БВК №70 розташована за адресою: місто Бердичів, Житомирська область, вулиця Низгірецька, 1.

Керівник установи — полковник внутрішньої служби Доробалюк Олександр Павлович.

БВК №70 — установа максимального рівня безпеки для тримання чоловіків засуджених за умисні особливо тяжкі злочини, а також чоловіків, переведених з колоній середнього рівня безпеки за допущені злісні порушення режиму тримання, та засуджених, які скоїли злочини під час відбування покарання.

Установа складається з виробничої зони, харчоблоку, житлової зони з дільницями СПС, дільниці КДіР, сектору максимального рівня безпеки для тримання засуджених довічно (в тому числі багатомісні камери для тримання засуджених довічно), сектору максимального рівня безпеки для тримання осіб, засуджених до певного строку покарання, медичної частини, банно-прального комбінату, дільниці ДІЗО/ПКТ, ДПК, карцерів, дільниці СІЗО, адміністративних приміщень.

Штатна чисельність персоналу установи складає 230,5 посад. Фактична чисельність — 185 посад. Загальний некомплект персоналу в установі — 4141,5 співробітника. В установі працюють два психологи.

Планове наповнення установи — 407 осіб. Фактична кількість — 261 особа, з них — 47 засуджених довічно. В установі є п’ять відділень СПС, одне законсервовано.

Протягом поточного року до установи прибули 29 засуджених, один — в дільницю СІЗО. У 2023 році помер один засуджений. Працевлаштовано 72 особи: по договору ЦПХ — 68 і чотири згідно з трудовим договором. У ДІЗО перебула одна особа, в карцері — дві, в ДПК — 17 осіб. У медичній частині на лікуванні перебували чотири особи.

На обліку ВІЛ/СНІД  — 22 особи. На оперативно-профілактичному обліку в установі перебувало: схильні до самогубства — 14; схильні до членоушкоджень — 20, до втечі — чотири особи. Злісні порушники режиму утримання — 46 осіб.

Протягом 2023-2024 року не зафіксовано жодної скарги від засуджених на неналежні умови утримання і неналежне надання медичної допомоги. 12 осіб мають інвалідність: І гр. — одна, ІІ гр. — три, ІІІ гр. — вісім осіб. 31 особа відторгнута загалом.

У власному користуванні засуджені мають 130 планшетів з доступом до мережі інтернет, також зареєстровано 130 електронних адрес.

Групою моніторів проведено опитування 142 засуджених.

Гуманітарні потреби — будівельні матеріали, пральні машини.

Попередні зауваження

Попереднє відвідування БВК №70 групою моніторів було здійснено 24.06.2022 року.

За результатами попереднього відвідування установи було встановлено:

 1. У приміщенні ДІЗО туалет не має дверцят, у приміщеннях відчутна вологість;
 2. У приміщенні ДПК несправний кран водопостачання;
 3. Деякі житлові приміщення потребують ремонту;
 4. Порушення права на надання медичної допомоги.

Рекомендації, надані за результатом попереднього відвідування, були виконані частково, а саме: відремонтовані житлові приміщення.

[Бердичівська виправна колонія №70]

[Бердичівська виправна колонія №70]

Медична частина №70 філії ДУ “ЦОЗ ДКВС України” у Житомирській області

Завідувач медичної частини №70 філії державної установи “Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України” у Житомирської області (далі — медична частина) — Баліцький Володимир Станіславович.

Стаціонар медичної частини має в наявності дві палати для соматичних хворих, розрахованих на сім ліжко-місць, один інфекційний ізолятор, розрахований на одне ліжко-місце. Згідно зі штатним розкладом вакантна посада: лікар загальної практики — сімейний лікар — 1 ст. У стаціонарі медичної частини на день візиту перебувало чотири особи.

Під час відвідування моніторинговою групою було вивчено медичну документацію, оглянуті приміщення медичної частини на їхню відповідність вимогам законодавства України та міжнародним стандартам і були виявлені недоліки в роботі медичної частини №70, що призводять до порушення прав засуджених в Бердичівській виправній колонії №70, зокрема:

1. Порушення права засуджених осіб на захист від катування або нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження або покарання (стаття 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод) та Порушення права на охорону здоров’я та медичну допомогу (стаття 49 Конституції України)

1.1 В порушення пункту 37 Постанови кабінету міністрів України №285 від 02.03.2016 року “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики”, відсутній документ, що підтверджує вільний доступ до будівель і приміщень медичного закладу маломобільних груп населення, отримання якого є обов’язковим.

1.2 Відповідно до вимог пункту 7 частини 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 22.12.2023 року №1394 “Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2024 році”, НСЗУ оплачує медичні послуги, які надаються за направленнями в паперовій формі пацієнтів, які утримуються в установах виконання покарань або слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби, до забезпечення створення закладами охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби технічної можливості виписувати електронні направлення. Проте, через відсутність у засуджених осіб укладених декларацій з лікарем первинної медичної допомоги, вони не мають можливості отримати необхідні медичні послуги за кошти НСЗУ, що призводить до порушення вимог абзаців 4 та 5 статті 4 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”.

1.3 В порушення вимог Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації № 003-6/о “Інформована добровільна згода пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення i на присутність або участь учасників освітнього процесу”, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14.02.2012 року №110, встановлено відсутність підписаної пацієнтами, які перебувають у стаціонарі в приміщенні ізолятора для осіб із розладами психіки, інформованої добровільної згоди на проведення діагностики та лікування.

Зазначене може свідчити про відсутність добровільної згоди пацієнтів для застосування щодо них методів діагностики, профілактики та лікування, що є порушенням статті 43 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” та пункту 47 рекомендацій Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (CPT/Inf(93)12-part) (далі — Стандарти КЗК).

[Бердичівська виправна колонія №70]

1.4 Відповідно до журналу тілесних ушкоджень, в установі у 2023 році було зафіксовано чотири випадки. Водночас у 2024 році, згідно з медичною документацією, не було зафіксовано жодного випадку тілесних ушкоджень. Такий низький рівень фіксації травматизму, враховуючи фактичну чисельність засуджених осіб, свідчить про відсутність звернень засуджених до медичної частини Бердичівської виправної колонії №70 при отриманні тілесних ушкоджень та формальний підхід до фіксації тілесних ушкоджень медичними працівниками при медичному огляді засуджених осіб.

Своєю чергою відсутність фіксації тілесних ушкоджень належним чином не відповідає пункту 60 рекомендацій Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (CPT/Inf(93)12-part), де зазначено, що медичні служби у місцях позбавлення волі можуть зробити свій внесок у запобігання насильству проти осіб, яких тримають під вартою, шляхом систематичної реєстрації тілесних ушкоджень, а також, якщо це необхідно, через інформування відповідних органів влади.

[Бердичівська виправна колонія №70]

[Бердичівська виправна колонія №70]

1.5 У медичній частині не організовано проведення замісної підтримувальної терапії (далі — ЗПТ) осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів, відповідно до Порядку проведення замісної підтримувальної терапії осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.03.2012 року №200.

Наркозалежним особам не забезпечується соціально-психологічний супровід, когнітивно поведінкова терапія (КПТ), профілактика рецидивів, мотиваційне інтерв’ю, групи взаємодопомоги тощо.

Таким чином дані особи позбавлені можливості отримувати ЗПТ, що порушує їхнє право на вибір методів лікування відповідно до статті 38 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”. Разом із тим Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, висловлює чітку позицію, що в’язні повинні мати доступ до замісної підтримувальної терапії (ЗПТ) тією ж мірою, що й вільні особи, та відповідати загальному принципу рівності медичної допомоги в установах виконання покарань і серед вільних осіб. (Доповідь Комітету за результатами візиту в Україну у 2009 році (140.CPT / Inf (2011) 29)., 2013року (164.CPT/Inf (2014) 15).

1.6 Під час перевірки дільниці ДІЗО моніторами було встановлено, що при поміщенні засудженого до дисциплінарного ізолятора практикується долучення до справи медичної довідки, яка містить інформацію про стан здоров’я, скарги та згідно з висновком якої засуджений за станом здоров’я в ДІЗО, ПКТ, карцері утримуватися може. Виявлені факти засвідчують, що працівники установи володіють конфіденційною інформацією щодо стану здоров’я засуджених осіб, які перебувають у дільниці ДІЗО. Зазначене порушує вимоги статті 39-1 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” щодо права осіб на таємницю про стан здоров’я.

Крім того, Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, неодноразово рекомендував, щоби лікарі не посвідчували, що стан здоров’я засуджених дозволяє поміщення в ДІЗО/ПКТ. У зв’язку з цим КЗК хотів би підкреслити, що медичні працівники, які працюють в установах виконання покарань, є особистими лікарями ув’язнених, що забезпечує наявність позитивних стосунків між лікарем і пацієнтом та є важливим фактором збереження здоров’я, благополуччя та добробуту в’язнів. Зазначене вище підриває позитивні відносини між засудженими та лікарями (Доповідь Комітету за результатами візиту в Україну в 2005 році (144.CPT/Inf (2007) 22), 2009 році (151.CPT/Inf (2011) 29). На додаток, воно суперечить п. 43.3 Європейських в’язничних правил.

[Бердичівська виправна колонія №70]

2. Незабезпеченість медичної частини обладнанням, виробами медичного призначення та лікарськими засобами. Порушення правил пожежної безпеки

2.1 В порушення вимог Табеля оснащення обладнанням одного робочого місця лікаря-стоматолога та зубного техніка, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11.04.2005 №158, в медичній частині відсутній дентальний рентген апарат, що унеможливлює проведення поглибленого стоматологічного обстеження засуджених та не забезпечує своєчасне надання належної стоматологічної допомоги.

[Бердичівська виправна колонія №70]

2.2 Під час перевірки справності дефібрилятора було встановлено відсутність електродів. Разом з тим, Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, рекомендував, щоб медичні служби в усіх відвіданих в’язницях (і всіх інших пенітенціарних установах в Україні) були оснащені обладнанням для порятунку життя лікарями (Доповідь Комітету за результатами візиту в Україну у 2017 році 87. CPT/Inf (2018) 41.

[Бердичівська виправна колонія №70]

2.3 В порушення вимог наказу МОЗ України від 16.12.2003 №584 “Про затвердження Правил зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах”, лікарські засоби зберігаються без урахування температурних режимів, зазначених виробниками. В приміщенні для зберігання ліків у шафі було зафіксовано одну упаковку лікарського засобу “Витаксон” та одну упаковку “Аскорбінова кислота”, умови зберігання яких не можуть перевищувати температуру вищу ніж 8°С. Крім того, в даному приміщенні у зв’язку з відсутністю встановленого кондиціонеру, неможливе підтримання температури повітря відповідно до вимог інструкцій про застосування лікарських засобів у літній період (п.4 розд. ІІ абз.9 п.3 розд.V наказу МОЗ №584 у редакції наказу МОЗ №610 від 03.04.2022 року).

[Бердичівська виправна колонія №70]

[Бердичівська виправна колонія №70]

2.4 В порушення Порядку організації медичної допомоги на первинному, вторинному (спеціалізованому), третинному (високоспеціалізованому) рівнях із застосуванням телемедицини, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.10.2015 року №681, персонал медичної частини позбавлений можливості здійснювати запити на телемедичне консультування та отримувати консультацію для надання медичної допомоги засудженим особам з технічних причин.

[Бердичівська виправна колонія №70]

2.5 В порушення вимог Норми належності постільних речей, спеціального одягу та спеціального взуття (інвентарне майно) для засуджених, які проходять лікування у лікувально-профілактичних закладах, закладах на правах лікувальних, у медичних частинах при установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, затвердженого наказом МЮУ від 20.02.2012 року № 280/5, засуджені особи не отримують госпітальне майно (костюм, халат та туфлі госпітальні). Засуджені перебувають у стаціонарі у повсякденному одязі, іноді зі своєю постільною білизною.

[Бердичівська виправна колонія №70]

2.6 В порушення Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених Міністерством внутрішніх справ України від 30.12.2014 року №1417, приміщення медичної частини не обладнані системами пожежогасіння та пожежної сигналізації, наявні пошкоджені розетки, оголені електричні дроти.

[Бердичівська виправна колонія №70]

2.7 Приміщення кабінету лікарів і рентгенкабінету не забезпечені вогнегасниками, що є порушенням вимог п. 3.6 глави 3 розділу V Правил та порушенням п. 10.18. глави 10 Державні санітарні правила і норми “Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур”, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 04.06.2007 року №294, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.10.2007 року за №1256/14523.

2.8 Згідно з п. 2.23. глави 2 Державних санітарних правил і норм “Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур”, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 04.06.2007 №294, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.11.2007 року за № 1256/14523, не допускається розміщення в процедурній устаткування, яке не передбачене проєктною документацією. Разом з тим, в порушення даних вимог, у рентген-кабінеті зберігається стороннє устаткування. Крім того, приміщення перебуває в аварійному стані та потребує капітального ремонту. Зазначене не забезпечує безпечних умов для перебування пацієнтів та може становити загрозу їхньому життю та здоров’ю.

[Бердичівська виправна колонія №70]

[Бердичівська виправна колонія №70]

[Бердичівська виправна колонія №70]

2.9 В порушення вимог Норм забезпечення меблями, інвентарем і предметами господарчого призначення виправної колонії максимального рівня безпеки, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 27.07.2012 №1118/5 (далі — Норми забезпечення), в медичній частині відсутні наступні приміщення: кімната для зберігання харчових продуктів і чистого посуду та кімната для приймання їжі. У зв’язку з цим засуджені вимушені приймати їжу та зберігати продукти харчування в палатах. Відсутність вищезазначеного переліку приміщень порушує право на гідні умови тримання засуджених, які перебувають на лікуванні, та призводить до порушення санітарно-гігієнічних норм.

[Бердичівська виправна колонія №70]

2.10 В порушення статті 115 Кримінально-виконавчого кодексу України, в ізоляторі не дотримуються вимоги щодо норми жилої площі на одного засудженого в умовах стаціонарного лікування (не менше 5 м²). Загальна площа приміщення палати для соматичних хворих, де розташовані п’ять ліжок, згідно з планом будівлі складає всього 19,1 м².

[Бердичівська виправна колонія №70]

3. Порушення права на належну психіатричну допомогу

В порушення п.8 ч.5 глави 2 Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі, затвердженого спільним наказом Міністерства юстиції України та Міністерства охорони здоров’я України від 15.08.2014 року № 1348/5/572, в стаціонарі відсутній належним чином облаштований ізолятор для осіб із розладами психіки для засуджених, які становлять небезпеку для оточення.

4. Недотримання інфекційного контролю та епідеміологічного нагляду. Порушення права на приватність

4.1 В порушення Заходів та Засобів щодо запобігання інфікуванню при проведенні догляду за пацієнтами, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 03.08.2020 року №1777, у медичній частині обладнано лише один ізолятор для інфекційних хворих, що унеможливлює одночасне розміщення хворих на небезпечні інфекційні захворювання окремо одне від одного та інших засуджених.

4.2 В порушення вимог правила 19.3 Європейських пенітенціарних правил (Рекомендація № R (2006)2 Комітету Міністрів держав-учасниць) санвузол в ізоляторі для інфекційних хворих та в палаті для соматичних хворих не обладнано дверцятами, у зв’язку з чим не дотримується право засуджених на приватність.

[Бердичівська виправна колонія №70]

5. Порушення прав засуджених та ув’язнених осіб при проведенні первинного та профілактичних медичних оглядів

Згідно з пунктом 7 глави III розділу II Порядку, засуджені, які працюють на об’єктах харчування (крім робіт, пов’язаних з посадами продавців, завідувачів продовольчих та речових складів, комірників), у переробної промисловості, у будинках дитини, закладах загальної середньої освіти, підрозділах з професійної підготовки у спеціальних виховних колоніях, медичних частинах (фельдшерських пунктах) та лікарняних закладах ДКВС (крім робіт, пов’язаних із наданням медичної допомоги), пральнях, лазнях, кімнатах для тривалих побачень, гуртожитках, клубах, на об’єктах водозабезпечення та каналізації, дільницях розведення i вирощування тварин, проходять обов’язкові попередні та профілактичні медичні огляди відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 року №559 “Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок”, на кожного засудженого зазначеної категорії заводиться форма первинної облікової документації № 1-ОМК “Особиста медична книжка”, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.02.2013 року №150, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 23.04.2013 року за №662/23194.

Разом з тим, моніторингова група зафіксувала відсутність особистої медичної книжки у двох працівників їдальні та результатів обстеження в медичній документації, що проводяться лікарями-спеціалістами (у тому числі лабораторних, клінічних та інших досліджень), які необхідні для допуску до роботи на об’єктах харчування.

6. Порушення прав осіб, хворих на вірусний гепатит С

В порушення вимог Стандартів медичної допомоги при ВГС у дорослих, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 15.01.2021 року №51, не всі особи з підозрою на вірусний гепатит С проходять ПЛР-тестування, у зв’язку з чим люди не отримують необхідного лікування, що може призвести до погіршення стану їхнього здоров’я та поширення зазначеного інфекційного захворювання серед засуджених та ув’язнених осіб.

7. Порушення права осіб з інвалідністю (стаття 9 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю)

7.1 Диспансерний нагляд здійснюється за 12 особами, які мають інвалідність. З них І гр. — одна особа; Ⅱ гр. — три особи; Ⅲ гр. — вісім осіб. Разом з тим, в порушення вимог Закону України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”, особи з інвалідністю не отримують належних діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм, що спричиняють обмеження нормальної життєдіяльності.

Під час вивчення медичної документації засуджених встановлено, що дві особи з інвалідністю не мають індивідуальні програми реабілітації (далі — ІПР). Крім того, не виконуються рекомендації ІПР, у зв’язку з чим люди не отримують належних діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями та наслідками травм, які спричиняють обмеження нормальної життєдіяльності.

7.2 В порушення вимог Державних будівельних норм України В.2.2-17:2006 “Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення”, в медичній частині не створено умов щодо утримання людей з інвалідністю (відсутні пандуси, поручні тощо).

[Бердичівська виправна колонія №70]

8. Порушення права засуджених на належні санітарно-гігієнічні умови перебування в умовах закладу охорони здоров’я

8.1 Окремі приміщення медичної частини не відповідають вимогам статті 22 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного добробуту населення” та пункту 53 Стандартів КЗК. Камери-палати медичної частини потребують проведення ремонтних робіт з заміною санітарно-технічного обладнання. В палатах значна захаращеність особистими речами, постільні речі та деякі матраци потребують заміни.

[Бердичівська виправна колонія №70]

[Бердичівська виправна колонія №70]

[Бердичівська виправна колонія №70]

8.2 В порушення “Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами”, затверджених наказом МОЗ України від 08.06.2015 року №325, філією ДУ “ЦОЗ ДКВС України” у Житомирській області не укладено угоду зі спеціалізованою установою на утилізацію медичних відходів, у зв’язку з чим у медичній частині з початку 2024 року не організовано належного збирання, сортування та утилізацію медичних відходів.

9. Порушення права на працю і соціальний захист

Відповідно до статті 118 КВК України, засуджені до позбавлення волі мають право працювати. Праця здійснюється на добровільній основі на підставі договору цивільно-правового характеру або трудового договору.

Згідно зі статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років за наявності певного страхового стажу.

Під час моніторингового візиту на виробництві установи та в майстернях були опитані засуджені, які працюють. Перевірена відповідна документація.

[Бердичівська виправна колонія №70]

[Бердичівська виправна колонія №70]

[Бердичівська виправна колонія №70]

Засуджений Ж., засуджений Ч. — виготовлення бетонних конструкцій.

Засуджений С., засуджений У., засуджений З. — виготовлення металопродукції.

Засуджений П., засуджений Б, — пошив рукавиць.

Засуджений К. — ремонт автомобілів.

Відповідно до довідки про заробітну плату/винагороду, які були нараховані засудженим за березень, засуджений Ж. отримав 2132 гривні, засуджений Ч. — 1959 гривень, засуджений С. — 64 гривні, засуджений К. — 520 гривень.

Згідно зі статтею 119 КВК України, праця осіб, засуджених до позбавлення волі, оплачується відповідно до її кількості і якості. Окрім цього, у пункті 5.1. Інструкції про умови праці та заробітну плату засуджених до обмеження волі або позбавлення волі, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 07.03.2013 року №396/5, зазначено, що заробітна плата, нарахована засудженим, за умови виконання ними норм виробітку або тривалості робочого часу, не може бути менше законодавчо встановленого мінімального розміру заробітної плати. Засуджені мають отримувати мінімальну заробітну плату.

У той час, відповідно до договорів ЦПХ і довідки про заробітну плату за березень 2024 року, заробіток відповідних засуджених складав від 64 до 2132 гривень, що є значно менше за мінімальну заробітну плату по країні, яка станом на серпень 2023 року складає 6700 гривень.

Разом з тим, варто зазначити, що працівники з-поміж опитаних засуджених, що працюють в установі на виробництві і в майстернях, виробляють продукцію і виконують систематично визначені трудові функції, що є ознакою трудових правовідносин, а не цивільних. Тому, необхідно укладати з такими працівниками не договори цивільно-правового характеру, а трудові договори.

Нагадаємо, що працівники, які виконують систематично визначені трудові функції, при цьому правові стосунки стосовно них оформлені як цивільно-правові, а не в рамках строкового трудового договору, позбавлені права на забезпечення матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання роботи, права на забезпечення безпеки і нешкідливі умови праці, права на обладнане робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці. Стосовно них не відбуваються нарахування та сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне страхування. Відповідно їм не рахується пенсійний стаж і не реалізуються норми соціального забезпечення.

10. Інші порушення

10.1. У спальному приміщенні, де мешкають засуджені довічно, спальні ліжка розташовані впритул, що порушує право на приватність.

11. Неналежні умови тримання в ДІЗО

Порушення права на гідні умови тримання (стаття 25 Загальної декларації прав людини, стаття 48 Конституції України).

З 2015 року до нормативно-правових актів, які регламентують діяльність виправних колоній, внесено зміни та виключено норму, яка передбачала фіксацію до стін ліжок у дисциплінарних приміщеннях на денний час.

Попри це в приміщеннях ДІЗО установи збереглися засоби для такої фіксації, що створює умови для можливих зловживань з боку працівників установи та виступає додатковим каральним елементом під час покарання, оскільки засуджені позбавлені можливості сидіти та лежати на ліжку протягом дня.

[Бердичівська виправна колонія №70]

Рекомендації:

 1. Забезпечити контроль за належним веденням медичної документації відповідно до Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі, затвердженого спільним наказом Міністерства юстиції України та Міністерства охорони здоров’я України від 15.08.2014 року № 1348/5/572 та інших нормативно-правових актів;
 2. Виконати вимоги пункту 37 Постанови кабінету міністрів України №285 від 02.03.2016 року “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики”;
 3. Забезпечити доступність будівель установи відповідно до Державних будівельних норм України В.2.2-17:2006 “Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення”;
 4. Забезпечити засуджених осіб угодами з лікарями, які надають первинну медичну допомогу в закладах охорони здоров’я Міністерства охорони здоров’я України;
 5. Забезпечити отримання інформованої згоди пацієнтів на обстеження та лікування у встановленій формі;
 6. Забезпечити своєчасну та належну фіксацію тілесних ушкоджень у засуджених;
 7. Припинити практику посвідчування лікарями стану здоров’я засуджених та ув’язнених при поміщенні їх в дільницю ДІЗО/ПКТ;
 8. Забезпечити проведення ремонтних робіт у приміщеннях медичної частини відповідно до санітарно-протиепідемічних вимог до закладів охорони здоров’я;
 9. Забезпечити медичну частину госпітальним майном (костюм, халат та капці госпітальні);
 10. Забезпечити аптеку медичної частини усіма необхідними лікарськими засобами та медичними виробами;
 11. Забезпечити вжиття заходів для належного зберігання лікарських засобів;
 12. Забезпечити належну утилізацію лікарських засобів та виробів медичного призначення;
 13. Забезпечити обладнання необхідної кількості ізоляторів для інфекційних хворих;
 14. Забезпечити обладнання ізолятора для осіб із розладами психіки та поведінки відповідно до вимог;
 15. Забезпечити дотримання встановленої норми площі з розрахунку для однієї засудженої особи, згідно з вимогами статті 115 Кримінально-виконавчого Кодексу;
 16. Забезпечити належну медичну допомогу особам, хворим на вірусний гепатит С;
 17. Забезпечити проведення належного обліку профілактичного огляду;
 18. Обладнати протипожежну систему відповідно до встановлених вимог;
 19. Забезпечити належну роботу телемедичного комплексу для здійснення запитів лікарями на телемедичне консультування;
 20. Забезпечити можливість отримання замісної підтримувальної терапії на підставі діагнозу психічних і поведінкових розладів внаслідок вживання опіоїдів;
 21. Провести заміну накладок до зовнішнього автоматичного дефібрилятора;
 22. Забезпечити проведення належного медичного огляду осіб, які працюють з харчовою продукцією, та видачу особистих медичних книжок;
 23. Забезпечити проведення індивідуальної реабілітації осіб, які її потребують;
 24. Демонтувати замки відкидних ліжок в камерах ДІЗО;
 25. Переглянути практику реалізації права засуджених на оплачувану працю згідно з законодавством про працю.

Превентивний моніторинговий візит здійснено в рамках проєкту “Зменшення страждань в’язнів у контексті війни в Україні”, що фінансується урядом Данії у партнерстві з DIGNITY — Данський інститут проти катувань, відповідно до Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання, враховуючи положення Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями та рішень Європейського суду з прав людини, на підставі статті 24 Кримінально-виконавчого кодексу України — Відвідування установ виконання покарання. Візит здійснено групою моніторів Харківської правозахисної групи і ГО “Захист в’язнів України”. Відвідування здійснили монітори:

 • Діденко Андрій Андрійович — помічник народного депутата України Ярослава Юрчишина;
 • Зуйков Сергій Юрійович — помічник народного депутата України Костянтина Касая, член громадської ради при Міністерстві юстиції України;
 • Цвілий Олег Володимирович — член громадської ради при Міністерстві юстиції України.

Дата візиту: 01 травня 2024 року

Дата попереднього візиту: 24 червня 2023 року

Автори: Андрій Діденко, Сергій Зуйков, Олег Цвілий

Джерело: портал Харківської правозахисної групи

You may also like...