Для атестації прокурорів пропонують створити кадрові комісії

20 травня 2020 року у Верховній Раді зареєстровано проєкт Закону № 3517 «Про внесення змін до розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформ органів прокуратури».

Законопроєктом для організації та проведення атестації в органах прокуратури пропонується утворити кадрові комісії, зазначає Українське право.

Для атестації прокурорів пропонують створити кадрові комісії

На кожного прокурора, який підлягає атестації, повинні складатися атестаційні документи – біографічна довідка та характеристика ділових та особистих якостей. В атестаційних документах мають зазначатися основні біографічні дані прокурора, вказуються нагороди та заохочення, наявні дисциплінарні стягнення. Службова характеристика має містити оцінку виконання працівником службових обов’язків, відомості про його професійну підготовку, компетентність, вміння приймати рішення у складних ситуаціях, тощо.

Атестаційні документи подаються в атестаційну комісію після ознайомлення з ними працівника, який підлягає атестації.

Прокурор, який підлягає атестації, має бути ознайомлений з підготовленими атестаційними документами, під розписку, не пізніше ніж за тиждень до атестації. У разі незгоди із службовою характеристикою працівник може подати атестаційній комісії свої заперечення та додаткові відомості щодо службової діяльності.

Якщо працівник відмовляється від ознайомлення, складається відповідний акт.

Комісія на підставі оцінки стану професійної підготовленості працівника, його особистих якостей та результатів службової діяльності приймає рішення про відповідність чи невідповідність працівника займаній посаді або про неповну службову відповідність.

У разі прийняття рішення про невідповідність працівника займаній посаді комісія рекомендує відповідному керівникові перевести цього працівника за його згодою на іншу посаду, що відповідає його професійному рівню, або звільнити із займаної посади

Читайте также: