Відкритий лист Голові правління АКБ «УКРСОЦБАНК»

Тимонькіну Борису Владиславовичу

Шановний Борисе Владиславовичу! Вимушені звернутись до Вас таким чином у зв’язку зі складною ситуацією, що склалася між нашим Підприємством та Харківською обласною філією АКБ «Укрсоцбанк».

27 грудня 2007року між нашим товариством ВАТ «ХАРКІВХОЛОДМАШ» та Харківською обласною філією АКБ «Укрсоцбанк» був укладений договір про надання мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №805/6/18/7-215 (довгостроковий).

Згідно умов вищезазначеного договору, а саме п.1.1. Кредитор зобов’язується надати Позичальнику грошові кошти у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання, надалі за текстом – “Кредит”, та п.1.1.1. Надання Кредиту буде здійснюватися в гривнях та доларах США окремими частинами, надалі за текстом кожна частина окремо – “Транш”, а у сукупності – “Транші”, зі сплатою 15 (п’ятнадцять) процентів річних в гривнях та 12 (дванадцять) процентів річних в доларах США та комісій, в розмірі та в порядку визначеному Тарифами на послуги по наданню кредитів, що містяться в Додатку 1 до цього Договору, що є невід’ємною складовою частиною цього Договору, надалі за текстом – “Тарифи”, в межах максимального ліміту заборгованості до 3000000,00 (Три мільйони) доларів США, з наступним порядком надання Траншів Кредиту:
1.1.1.1. по 19 березня 2008 року (включно) – 811140,00 (Вісімсот одинадцять тисяч сто сорок) доларів США;
1.1.1.2. по 19 червня 2008 року (включно) – 735240,00 (Сімсот тридцять п’ять тисяч двісті сорок) доларів США;
1.1.1.3. по 19 вересня 2008 року (включно) – 712000,00 (Сімсот дванадцять тисяч) доларів США;
1.1.1.4. по 19 грудня 2008 року (включно) – 566530,00 (П’ятсот шістдесят шість тисяч п’ятсот тридцять) доларів США;
1.1.1.5. по 19 березня 2009 року (включно) – 175090,00 (Сто сімдесят п’ять тисяч дев’яносто) доларів США.

З кінцевим терміном погашення всіх Траншів Кредиту – 19 грудня 2014 року на умовах, визначених цим Договором, з щорічним переглядом в залежності від фінансового стану Позичальника, обсягу грошових потоків, ліквідності забезпечення, тощо.

13 травня 2008 року ми звернулися до ХОФ АКБ «УКРСОЦБАНК» з листом №434 та заявкою на кредит/транш №2 на загальну суму 208000,00 доларів США.
Згідно умов вищезазначеного договору, а саме п.3.1., Кредитор зобов’язаний: протягом одного робочого дня від дати набрання чинності договорами, визначеними п.1.3. цього Договору, за умови виконання Позичальником п.п. 2.8., 3.3.1., 3.3.3., 3.3.3.1. цього Договору, відкрити Позичальнику в Харківській обласній філії АКБ “УКРСОЦБАНК” позичковий рахунок, вказаний в п.2.1. цього Договору, і перераховувати кредитні кошти на поточний рахунок Позичальника в межах максимального ліміту Кредиту в порядку, визначеному цим Договором, на підставі письмового звернення Позичальника.

Але ж ні 13.05.2008р. ні 14.05.2008р. ХОФ АКБ «УКРСОЦБАНК» нам не було надано відповідного траншу в розмірі 208000,00 доларів США, так саме не було надано будь-яких письмових пояснень. 15.05.2008р. ми звернулися до ХОФ АКБ «УКРСОЦБАНК» з листом №450 від 14.05.2008р. з вимогою надати нам письмове обґрунтоване роз’яснення у зв’язку з чим, та на підставі чого наша заявка на кредит/транш №2 на загальну суму 208000,00 доларів США не виконана по суті.
16.05.2008р. нами по пошті був отриманий лист від ХОФ АКБ «УКРСОЦБАНК» (вхідний №287), у якому Вами запропоновано нам укласти додаткову угоду до договору про надання мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №805/6/18/7-215 від 27.12.2008р. та іпотечного договору №805/13/18-5/7-1264 від 27.12.2008р. щодо підвищення відсоткової ставки. В тексті листа є посилання на те, що додаткова угода додається, але ж ніякого додатку до листа вхідний №287 від 16.05.2008р. немає, так як і немає вказаної Вами самої додаткової угоди.

Крім того, в вищезазначеному листі ми не отримали відповіді від ХОФ АКБ «УКРСОЦБАНК» на наші листи; та головне: у зв’язку з чим та на підставі чого саме наша заявка на кредит/транш №2 на загальну суму 208000,00 доларів США не виконана по суті та прострочена по термінам виплати нам кредиту-траншу.
Також 13.05.2008р. Вами вдруге було отримано наш лист за №438 від 12.05.2008р., який ми вимушені ПОВТОРНО направити Вам (в перше Ви отримали його у лютому 2008р., так і не надавши нам на нього відповіді), в якому ми сподівались отримати відповідь, на підставі чого нам нараховується комісія за невикористаний ліміт кредитної лінії з січня 2008р.

Нагадуємо Вам, що згідно банківських виписок, ХОФ АКБ «УКРСОЦБАНК» сумлінно, своєчасно та безпідставно списував з ВАТ «ХАРКІВХОЛОДМАШ» комісію за невикористаний ліміт кредитної лінії, що підтверджується наступним: п/д №01 від 09.01.2008р. – 58,22грн., п/д №010 від 09.01.2008р. – 59,62грн., п/д №1 від 05.03.2008р. – 40,55грн., п/д №34 від 31.03.2008р. – 345,78грн., п/д №35 від 31.03.2008р. – 317,16грн., п/д №CR005013 від 07.04.2008р. – 1431,52грн., п/д №16 від 05.05.2008р. – 3253,84грн.

Таким чином, на цей час ХОФ АКБ «Укрсоцбанк» не виконані зобов’язання, згідно діючого законодавства України та умов договору про надання мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №805/6/18/7-215 від 27.12.2008р., а саме надання кредиту/траншу на загальну суму 208000,00 доларів США.

30.05.2008р. нам за підписом Керуючого ХОФ АКБ «Укрсоцбанк» Ігоря Івановича Калініченко була надана відповідь на наші листи, яка зведена до наступного: з огляду на зміни, що відбулись з моменту укладання Договору кредиту №805/6/18/7-215 від 27.12.2008р., а саме зростання індексу інфляції та підвищення облікової ставки НБУ, а також інші фактори, вдруге пропонуємо Вам укласти з банком додаткову угоду на підвищення відсоткової ставки.

Таким чином, ХОФ АКБ «Укрсоцбанк» «відкриває нам очі на складну ситуацію у банківській сфері, тобто на свої проблеми», відмовляючи нам у видачі кредиту.
Авжеж, якщо Ви нагадуєте нам про свої проблеми, нагадуємо Вам також про наступне: нашим Товариством (Замовник) у травні 2008р. укладено генеральний договір будівельного підряду між будівельною організацією (Підрядник), згідно умов якого, ми зобов’язані своєчасно здійснювати авансові платежі та оплату виконаних на загальну суму 17200000,00грн. У зв’язку з тим, що цільове використання кредиту по договору про надання мультивалютної невідновлювальної кредитної лінії №805/6/18/7-215 від 27.12.2008р. є фінансування витрат по ремонту та модернізації основних засобів (виробничих та адміністративних приміщень) для послідуючої здачі в оренду, але в наслідок противоправних незаконних дій ХОФ АКБ «УКРСОЦБАНК» ми не отримали запланований кредит. Тому наше підприємство несе матеріальну відповідальність (пені, штрафи, покриття збитків) перед Підрядником, прями збитки та упущена вигода від несвоєчасної здачі в оренду відремонтованих будівель.

АКБ «УКРСОЦБАНК» розміщує на своєму офіційному сайті http://www.usb.com.ua/about/ наступну інформацію: «Нами отримано Ліцензію Національного банку України від 29.12.01 №5 та Дозвіл Національного банку України від 29.07.03 № 5—2 на право здійснення операцій, термін дії яких не обмежений, (згідно цих документів ХОФ АКБ «УКРСОЦБАНК» дозволяється здійснювати одночасно діяльність по залученню вкладів та інших коштів, що підлягають поверненню, і наданню кредитів, а також вести рахунки). Довіру провідних українських підприємств та організацій Укрсоцбанк завоював завдяки здатності відповідати найвищим стандартам корпоративного обслуговування. Ми займаємо провідні позиції на ринку факторингу, на якому наша частка становить близько 30%. Ми – єдиний з українських банків, який надає послуги міжнародного факторингу, обслуговуючи на цьому ринку експортно-імпортні операції в 20 країнах світу. Іншою формою нашої участі в обслуговуванні міжнародної діяльності клієнтів є надання документарних послуг, використання яких значно вигідніше і дешевше, ніж робота з живими грошима, оскільки дає змогу пришвидшити рух обігового капіталу. Ми динамічно розвиваємо проектне фінансування, яке на сьогодні є вкрай актуальним для реалізації серйозних інфраструктурних проектів та розвитку країни в цілому. Крім того, банк став позиціонувати себе як консультант і кредитор на ринку злиттів і поглинань, оскільки вважає цей сегмент надзвичайно перспективним. Тисячі українських компаній – флагманів вітчизняного ринку, – здобули свої провідні позиції великою мірою завдяки взаємовигідній співпраці й надійним партнерським відносинам з Укрсоцбанком». Але ж усе вище задеклароване є банальною «рекламою» яка іде в супереч необґрунтованих, незаконних дій ХОФ АКБ «УКРСОЦБАНК».

Шановний Борисе Владиславовичу!

Нам з Вами, можливо, належить працювати найближчими роками. Я хотів би, щоб це було останнє наше спілкування через непорозуміння. Запрошую вас до конструктивності та згоди, до толерантності, про яку часто і справедливо говорять у АКБ «УКРСОЦБАНК» та у нашій країні. Процес бізнес-консолідації такий важкий! Взаєморозуміння – так крихко. Зв’язки такі тонкі. Давайте берегти їх. Адже, саме цього від нас з вами чекають.

У разі незадоволення наших законних вимог, ми змушені будемо звернутися до Господарського Суду за захистом своїх прав, з покладанням на ХОФ АКБ «УКРСОЦБАНК» усіх збитків, у тому числі й упущеної вигоди.

Залишаємо за собою право на подальше висвітлювання ситуації, що склалася між нашими установами.

З повагою, Голова правління
ВАТ «ХАРКІВХОЛОДМАШ»                             КОРЕНЕВ А.І.

You may also like...