Кого та як будуть умовно-достроково звільняти від відбування покарання для захисту держави

фото: babel.ua
Яким буде порядок прийняття засуджених на військову службу, чи будуть соціальні гарантії і чи матимуть вони право звільнитися з військової служби.

Незабаром Верховна Рада розгляне законопроект про мобілізацію засуджених, пише видання SUD.UA. 8 квітня Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував прийняти в першому читанні законопроект 11079-1, який внесла група народних депутатів, серед яких Олена Шуляк, Сергій Іонушас, Олексій Гончаренко та інші.

Отже, законопроектом «Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального, Кримінально-виконавчого кодексів України та інших законів України щодо запровадження інституту умовно-дострокового звільнення осіб від відбування покарання для безпосередньої їх участі у обороні країни, захисті її незалежності та територіальній цілісності» пропонується доповнити Кримінальний кодекс статтями 81-1 та 336-2 наступного змісту.

Під час проведення мобілізації та/або дії воєнного стану до осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі, судом може бути застосоване умовно-дострокове звільнення для проходження ними військової служби за контрактом.

Але таке умовно-дострокове звільнення не застосовується до осіб, які були засуджені за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, засуджені за скоєння умисного вбивства двох або більше осіб, або поєднане із зґвалтуванням або сексуальним насильством, а також засуджені за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених статтями 152 – 156-1 , 258 – 258-6 , частиною четвертою статті 286-1 КК (тобто, не будуть звільняти також осіб, які засуджені за згвалтування, сексуальне насильство, примушування до вступу в статевий зв’язок і подібні злочини, терористичний акт, фінансування тероризму і подібні, а також засуджених за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили загибель кількох осіб).

У разі застосування судом умовно-дострокового звільнення така особа звільняється умовно-достроково від відбування лише основного покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі.

Умовно-дострокове звільнення для проходження військової служби за контрактом може бути застосовано судом, якщо засуджений виявив бажання проходити військову службу за контрактом та відповідає вимогам проходження військової служби за контрактом, визначеним статтею 21-5 Закону  «Про військовий обов’язок і військову службу» (яким залишилось до граничного віку перебування на службі не менше трьох років; придатні до військової служби за станом здоров’я;  пройшли професійно-психологічний відбір; мають достатній рівень фізичної підготовки для виконання обов’язків військової служби).

У разі вчинення особою, до якої було застосовано УДЗ від відбування покарання, протягом невідбутої частини покарання нового кримінального правопорушення суд призначає їй покарання за правилами, передбаченими статтями 71 і 72 КК.

У новій статті 336-2 КК передбачать, що ухилення від проходження військової служби за контрактом особою, яку під час проведення мобілізації та дії воєнного стану звільнено умовно-достроково для проходження військової служби, – карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

У Кримінальному процесуальному кодексі встановлять, що судове рішення про умовно-дострокове звільнення або про відмову негайно після набрання ним законної сили надсилається до відповідного ТЦК, а також до установи виконання покарань для його виконання. Далі особа доставляється Національною гвардією до відповідного ТЦК та передається для укладення контракту та подальшої його відправки до спеціалізованого підрозділу військової частини для проходження військової служби.

Порядок взаємодії з питань проходження засудженими військово-лікарської комісії, професійно-психологічного відбору, доставлення особи, звільненої умовно-достроково, перелік ТЦК, які здійснюють облік осіб, звільнених умовно-достроково, а також їх відправку до спеціалізованого підрозділу військової частини для проходження військової служби, врегулюють спільним нормативно-правовим актом Міністерства юстиції, Міністерства оборони та МВС.

У Кримінально-виконавчому кодексі встановлюється, що за заявою засудженого установа виконання покарань вживає невідкладних заходів щодо можливості представлення його до умовно-дострокового звільнення від відбування покарання для проходження військової служби та організовує проходження ним первинного медичного огляду у закладах охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби та інших закладах охорони здоров’я державної чи комунальної форми власності.

Питання щодо можливості представлення засудженого до умовно-дострокового звільнення розглядається установою виконання покарань за участю ТЦК за місцем розташування установи виконання покарань, а також представника військової частини.

Адміністрація установи виконання покарань за направленням ТЦК забезпечує проходження засудженим військово-лікарської комісії. У разі визнання засудженого придатним до військової служби за станом здоров’я копія довідки ВЛК невідкладно надається адміністрації установи виконання покарань.

За результатами прийнятого рішення щодо можливості представлення засудженого до умовно-дострокового звільнення установа виконання покарань невідкладно надсилає до суду подання, заяву засудженого про бажання проходити військову службу за контрактом, письмову згоду командира військової частини, копію військово-облікових документів та копію висновку (постанови) військово-лікарської комісії про придатність особи до військової служби для розгляду.

В Законі «Про військовий обов’язок і військову службу» встановлюється, що Збройні Сили України та інші військові формування не можуть комплектуватися особами, які мають судимість за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, умисне вбивство двох або більше осіб, або поєднане із зґвалтуванням або сексуальним насильством, а також мають судимість за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених статтями 152- 156-1 , 258-258-6 , частиною четвертою статті 286-1 Кримінального кодексу України, якщо такі судимості не погашені або не зняті в установленому законом порядку.

Також цей закон доповнюють новою главою «Особливості прийняття на військову службу за контрактом та проходження військової служби у ЗСУ особами з числа громадян України, яких умовно-достроково звільнено від відбування покарання».

Порядок прийняття на військову службу

Так, у новій статті 21-5, яка буде регулювати прийняття на військову службу до Збройних Сил України осіб, які умовно-достроково звільнені від відбування покарання, встановлять наступне.

Особи, які умовно-достроково звільнені від відбування покарання за умов, передбачених статтею 81-1 КК, приймаються на військову службу до ЗСУ, за контрактом на посади рядового, сержантського і старшинського складу, а також офіцерського складу, у відповідності до військового звання, за якими вони перебувають на військовому обліку. Перелік посад, які можуть бути заміщені особами, звільненими умовно-достроково від відбування покарання з підстав, визначених статтею 81-1 КК, визначається Генеральним штабом ЗСУ.

На військову службу за контрактом приймаються особи, звільнені умовно-достроково від відбування покарання з підстав, визначених статтею 81-1 КК, які відповідають таким вимогам проходження військової служби:

  • яким залишилось до досягнення віку, передбаченого статтею 22 цього Закону, не менше трьох років;
  • придатні до військової служби за станом здоров’я;
  • пройшли професійно-психологічний відбір;
  • мають достатній рівень фізичної підготовки для виконання обов’язків військової служби.

Для прийняття на військову службу осіб, які виявили бажання 6 проходити військову службу за контрактом і розглядаються до умовно-достроково звільнення від відбування покарання, установи виконання покарань звертаються до ТЦК за місцем їх розташування.

Процедура оформлення на військову службу за контрактом, порядок і правила укладення контракту, припинення (розірвання) контракту та наслідки його припинення (розірвання), порядок присвоєння військових звань та проходження військової служби визначаються окремими положеннями.

Також вводиться стаття 21-6 «Особливості проходження військової служби особами, звільненим умовно-достроково від відбування покарання».

Відповідно до неї у контракті про проходження військової служби осіб, звільнених умовно-достроково, випробування не встановлюється.

Для військовослужбовців із числа осіб, звільнених умовно-достроково від відбування покарання, які приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на посади, строк військової служби становить до закінчення особливого періоду.

Особи, звільнені умовно-достроково, проходять військову службу виключно у відповідних спеціалізованих підрозділах військових частин (спеціалізованих військових частинах).

У стаття 21-7 «Соціальний та правовий захист військовослужбовців із числа осіб, яких умовно-достроково звільнено від відбування покарання, на підставі статті 81-1 КК» встановлять, що військовослужбовцям, із числа осіб, яких умовно-достроково звільнено та які проходять військову службу за контрактом щорічна основна відпустка, а також відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин не надається.

Військовослужбовцю на підставі висновку військово-лікарської комісії надається відпустка для лікування у зв’язку з хворобою або відпустка для лікування після поранення (контузії, травми або каліцтва) із збереженням грошового та матеріального забезпечення. Відпустка надається виключно за місцем перебування військовослужбовця в закладах охорони здоров’я.

Порядок звільнення з військової служби

Також вводяться норми, що регулюють порядок звільнення з військової служби військовослужбовців, з числа осіб, яких умовно-достроково звільнено від відбування покарання.

Так, звільнення здійснюється в порядку, передбаченому положеннями про проходження військової служби громадянами України. Контракт осіб, яких умовно-достроково звільнено від відбування покарання, на підставі статті 81-1 КК, припиняється (розривається), а військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, звільняються з військової служби на підставах:

а) за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку або про непридатність до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців;

б) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення або обмеження волі;

в) у зв’язку із закінченням особливого періоду або оголошенням рішення про демобілізацію.

Крім того, у Законі «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі» визначать, що адміністративний нагляд за особами, звільненими з установи виконання покарань з підстав, визначених статтею 81-1 КК, здійснюється командиром військової частини, в якій особа проходить військову службу. Особи, щодо яких встановлено адміністративний нагляд, беруться у військовій частині на окремий облік у військовій частині.

Автор: Наталя Мамченко 

Джерело:  Судово-юридична газета

You may also like...