Моніторинговий візит до Дніпропетровської спеціалізованої туберкульозної лікарні №89: тут грубо порушуються права в’язнів

Моніторинговий візит до Дніпропетровської спеціалізованої туберкульозної лікарні №89: тут грубо порушуються права в'язнів
У закладі лікуються в’язні з усієї країни, які засуджені до позбавлення волі та хворі на туберкульоз. Зовсім недавно це була єдина спеціалізована колонія-лікарня в країні. У лікарні грубо порушуються права в’язнів. Ліжка хворих на активну форму туберкульозу розташовані впритул одне до одного.В ізоляторі, разом із соматично хворою особою, понад тиждень перебував психічно хворий чоловік у збудженому стані.

Загальна інформація

Туберкульозна лікарня складається з наступних підрозділів: адміністративний корпус з консультативно-діагностичним блоком, амбулаторно-поліклінічне відділення з дільницею карантину, діагностики та розподілу і дільницею слідчого ізолятора, клініко-діагностична лабораторія, аптека та аптечний склад, відділення інтенсивної терапії, чотири відділення для лікування хворих на активну форму туберкульозу, кабінет МІО, допоміжні приміщення.

Згідно зі штатним розписом заклад укомплектовано 96 посадами, з них: лікарі — 34 посади, середній персонал — 44 посади, молодший персонал — 18 посад. Вакантні посади: завідувач відділення — одна посада (призваний до лав ЗСУ), лікар-фтизіатр — одна посада (призваний до лав ЗСУ). Весь персонал має відповідні сертифікати щодо спеціалізації та категорії.

Станом на 07.12.2023 року (з початку 2023 року) в лікарні померло 16 засуджених, з-поміж них — вісім подань розглянути на ЛКК, матеріали передані до суду, а вісім осіб померли раптово або були в лікарні короткий термін. Разом з тим у виправній колонії померло п’ять засуджених, суїцид скоїв один засуджений. По факту всіх летальних випадках надавалась інформація до Прокуратури та Поліції. Для порівняння, у 2022 році в лікарні померло 11 засуджених, а в установі — 13 засуджених (двоє — від захворювання, 11 — від отруєння метанолом, один — від суїциду).

Станом на 07.12.2023 року на засіданнях ЛКК було розглянуто 12 подань засуджених. З-поміж 12 осіб, документи стосовно яких знаходилися в суді, чотирьох осіб було звільнено за статтею 84 КК України та виписано з лікарні, один помер в апеляційних термін після позитивного рішення суду, сім померли під час судового розгляду.

Туберкульозна лікарня розрахована на 240 ліжок. Станом на 07.12.2023 року в лікарні перебувають 242 пацієнти. Диспансерний нагляд здійснюється за: ВІЛ інфіковані — 133 особи (з яких 132 приймають АРТ). З розладами психіки — 25 осіб. Начальник Лікарні — Юрченко О.В.

[Дніпропетровська спеціалізована туберкульозна лікарня №89]

[Дніпропетровська спеціалізована туберкульозна лікарня №89]

[Дніпропетровська спеціалізована туберкульозна лікарня №89]

Під час візиту моніторинговою групою було досліджено документацію, яка стосується життєдіяльності установи, оглянуті приміщення лікарні, палати для тримання пацієнтів на їхню відповідність вимогам законодавства України та міжнародних стандартів.

Під час візиту були виявлені недоліки в роботі лікарні, що призводять до порушення прав засуджених та ув’язнених при наданні медичної допомоги в лікарні та амбулаторно-профілактичному відділенні лікарні, зокрема:

1. Порушення права засуджених осіб на захист від катування або нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження або покарання та Порушення права на охорону здоров’я та медичну допомогу

1.1 В ізоляторі для осіб із розладами психіки, за металевими ґратами було виявлено дві особи, одна з яких страждала на психічні розлади, а інша — на соматичні захворювання. Таким чином грубо порушується ізоляція: відокремлення особи, яка за своїм психічним станом представляє безпосередню небезпеку для себе або інших осіб. Чоловік із психічними розладами перебував в ізоляторі понад тиждень, був у збудженому стані, неадекватно себе поводив, мав численні поверхневі різані рани обличчя, які згідно з медичною документацією наніс собі власноруч. Дані обставини та факт розміщення особи, яка страждає на психічні розлади з особою з соматичними захворюваннями, свідчать про порушення права засуджених на охорону здоров’я та медичну допомогу та можуть бути розцінені, як жорстоке, неналежне або таке, що принижують гідність, поводження.

[Дніпропетровська спеціалізована туберкульозна лікарня №89]

[Дніпропетровська спеціалізована туберкульозна лікарня №89]

[Дніпропетровська спеціалізована туберкульозна лікарня №89]

1.2 Не на всіх пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні в лікарні, заведена форма первинної облікової документації № 003/о “Медична карта стаціонарного хворого”.

1.3 Засудженим особам не пропонується підписання інформованої добровільної згоди на проведення діагностики та лікування.

1.4 У лікарні не організовано проведення замісно-підтримувальної терапії (далі — ЗПТ) осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів. Наркозалежним особам не забезпечується соціально-психологічний супровід, когнітивно-поведінкова терапія (КПТ), профілактика рецидивів, мотиваційне інтерв’ю, групи взаємодопомоги тощо.

1.5 У лікарні не заведені “Контрольна карта диспансерного нагляду за ВІЛ-інфікованою особою” №030-5/0.

1.6 Через відсутність у засуджених осіб укладених декларацій з лікарем первинної медичної допомоги, вони не мають можливості отримати необхідні медичні послуги за кошти НСЗУ, що призводить до порушення вимог абзаців 4 та 5 статті 4 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”.

1.7 У закладі не ведеться журнал обліку результатів проходження профілактичного медичного огляду.

2. Порушення права засуджених та ув’язнених осіб на інформацію про стан здоров’я, методів лікування та права на таємницю про стан здоров’я

Під час перевірки дільниці ДІЗО моніторами було встановлено, що при поміщенні засудженого в дисциплінарний ізолятор практикується долучення до справи медичної довідки, яка містить інформацію про стан здоров’я, діагноз і згідно з висновком з якої засуджений за станом здоров’я може утримуватися в ДІЗО, ПКТ, карцері. Виявлені факти свідчать, що працівники установи володіють конфіденційною інформацією щодо стану здоров’я засуджених осіб, які перебувають в дільниці ДІЗО. Зазначене порушує вимоги статті 39-1 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я” щодо права осіб на таємницю про стан здоров’я. Крім того, Європейський комітет з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню неодноразово рекомендував, щоб лікарі не посвідчували, що стан здоров’я засуджених дозволяє поміщення в ДІЗО/ПКТ. Медичні працівники, які працюють в установах виконання покарань, є особистими лікарями ув’язнених, що забезпечує наявність позитивних стосунків між лікарем і пацієнтом. Зазначене вище підриває позитивні відносини між засудженими та лікарями. На додаток, воно суперечить п. 43.3 Європейських в’язничних правил.

3. Недотримання інфекційного контролю та епідеміологічного нагляду

3.1 У медичній частині не дотримано вимоги для ізоляції хворих на туберкульоз, палати використовуються більше ніж на одну-дві особи (одна палата-камера на п’ять та чотири ліжко-місця), двері до палати не оснащені ущільненим порогом, ущільнювачами по краях, не забезпечена рециркуляція повітря за допомогою механічної вентиляції.

3.2 Пацієнти не в повному обсязі забезпечені засобами індивідуального захисту, не здійснюється суворий контроль за дотриманням маскового режиму на території установи серед в’язнів, не проводиться щоденний температурний скринінг засуджених.

4. Порушення права засуджених на належні санітарно-гігієнічні умови перебування в умовах закладу охорони здоров’я

4.1 Приміщення лікарні потребують проведення ремонтних робіт із заміною санітарно-технічного обладнання та електромережі. Присутній наявний неприємний запах, антисанітарія, на стелях деяких камерних приміщень надмірна вологість, стіни вкриті пліснявою, значна захаращеність особистими речами, підлога та санвузол брудні, постільні речі вологі, матраци потребують заміни.

[Дніпропетровська спеціалізована туберкульозна лікарня №89]

[Дніпропетровська спеціалізована туберкульозна лікарня №89]

4.2 У відділеннях лікарні порушуються вимоги щодо норми жилої площі на одного засудженого в умовах стаціонарного лікування (не менше 5 м²). Площа палати має бути розрахована на розташування ліжка з можливістю підійти з трьох боків. Водночас у відділенні для лікування хворих на активну форму туберкульозу ліжка розташовані впритул одне до одного.

[Дніпропетровська спеціалізована туберкульозна лікарня №89]

[Дніпропетровська спеціалізована туберкульозна лікарня №89]

4.3 Засуджені особи не отримують госпітальне майно (костюм, халат та туфлі госпітальні). Засуджені перебувають у стаціонарі у повсякденному одязі, іноді зі своєю постільною білизною.

[Дніпропетровська спеціалізована туберкульозна лікарня №89]

[Дніпропетровська спеціалізована туберкульозна лікарня №89]

5. Порушення прав осіб, хворих на вірусний гепатит С

Протягом 2023 року в медичній частині було проведено 615 тестування осіб на наявність вірусного гепатиту С, з яких у 196 осіб встановлено підозру на захворювання. Методом ПЛР протестовані 96 осіб. Не всі особи з підозрою на вірусний гепатит С проходять ПЛР-тестування, у зв’язку з чим вони не отримують необхідного лікування, що може призвести до погіршення стану їхнього здоров’я та поширення зазначеного інфекційного захворювання серед засуджених та ув’язнених осіб. Крім того, аптека лікарні не забезпечена препаратами для лікування вірусного гепатиту C (ВГС).

6. Порушення права осіб з інвалідністю (стаття 9 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю)

6.1 Диспансерний нагляд здійснюється за 26 особами, які мають інвалідність. З них Ⅱ гр. — чотири особи; Ⅲ гр. — 22 особи. Особи з інвалідністю не отримують належних діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм, що спричиняють обмеження нормальної життєдіяльності. Під час вивчення медичної документації засуджених встановлено, що не всі особи з інвалідністю мають індивідуальні програми реабілітації (далі — ІПР). Крім того, не виконуються рекомендації ІПР.

6.2 В установі не створено умов щодо утримання осіб з інвалідністю (відсутні пандуси, поручні тощо).

7. Порушення правил пожежної безпеки

7.1 Приміщення лікарні не обладнані системами пожежогасіння та пожежної сигналізації.

7.2 Приміщення кабінету лікарів та рентгенкабінету не забезпечені вогнегасниками.

Зазначене не забезпечує безпечних умов перебування пацієнтів в умовах стаціонару та може становити загрозу їх життю та здоров’ю.

[Дніпропетровська спеціалізована туберкульозна лікарня №89]

8. Незабезпеченість медичної частини обладнанням, виробами медичного призначення та лікарськими засобами

8.1 У лікарні відсутній дентальний рентген апарат, що унеможливлює проведення поглибленого стоматологічного обстеження засуджених та не забезпечує своєчасне надання належної стоматологічної допомоги.

8.2 Під час перевірки справності дефібрилятора було встановлено відсутність електродів.

9. Інші порушення

9.1 У лікарні відсутній доступ до мережі інтернет. Опитані засуджені стверджували, що не мають можливості відправити електронні листи в прокуратуру України, Уповноваженому Верховної Ради з прав людини.

9.2 У дільниці інтенсивної терапії перебував засуджений Р. до одного і шести місяців обмеження волі. На питання до адміністрації, чому даний пацієнт перебуває не в цивільній лікарні, а в закладі позбавлення волі, отримана відповідь, що відносно нього відбувається кримінальне переслідування за новим звинуваченням. Разом з тим, дана установа не є слідчим ізолятором.

[Дніпропетровська спеціалізована туберкульозна лікарня №89]

9.3. Засуджений Г. представився старшим днювальним лікарні й повідомив, що п’ять років він працює без оплати.

9.4 Засуджений З. скаржився на якість дієтичного харчування, він стверджував, що впродовж тижня видають одне яйце і масло кидають в кашу, через що незрозуміло, чи є масло і яка його кількість?

9.5 У третьому відділенні хворих на туберкульоз на все відділення одна лампочка, засуджені скаржаться на холод.

9.6 Засуджений П. з четвертого відділення скаржився на стан здоров’я і на якість лікування.

9.7 Засуджений С. звернувся з проханням розібратися з приводу дати закінчення строку покарання. Засуджений стверджував, що строк його покарання закінчився, і він перебуває в установі незаконно. Ознайомившись з відповідною документацією і отримавши пояснення від керівництва установи, було з’ясовано що питання щодо законності тримання засудженого П. перебуває на розгляді суду і на контролі прокуратури.

Рекомендації:

Міністерству юстиції України:

Вжити заходів, спрямованих на усунення виявлених порушень прав людини та недопущення катувань, інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання у Дніпропетровській спеціалізованій туберкульозної лікарні №89 філії Державної установи “Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України” у Дніпропетровській та Донецькій областях.

Державній установі “Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України”:

 1. Забезпечити надання належної психіатричної медичної допомоги відповідно до Закону України “Про психіатричну допомогу”;
 2. Провести ремонтні роботи у приміщеннях лікарні;
 3. Організувати проведення замісної підтримувальної терапії особам, які її потребують;
 4. Припинити практику посвідчування лікарями стану здоров’я засуджених під час поміщення їх в дільницю ДІЗО/ПКТ;
 5. Своєчасне обстежувати та лікувати осіб з підозрою на захворювання вірусним гепатитом С;
 6. Дотримуватися заходів з соціального дистанціювання засуджених осіб в умовах карантинних обмежень, а також права засуджених осіб на особистий простір та приватність;
 7. Належне вести медичну документацію;
 8. Надавати належну стоматологічну допомогу;
 9. Забеспечити дієтичним харчуванням засуджених з хронічними захворюваннями;
 10. Замінити накладки до зовнішнього автоматичного дефібрилятора;
 11. Покращити доступності приміщень лікарні для маломобільних груп населення;
 12. Виконувати індивідуальні програми реабілітації осіб з інвалідністю;
 13. Дотримуватися вимог пожежної безпеки в лікарні;
 14. Забезпечити контроль за дотриманням належних санітарно-гігієнічних умов в стаціонарі;
 15. Забезпечити проведення належного обліку профілактичного огляду;
 16. Припинити практику кидати масло в кашу і видавати порційно;
 17. Забезпечити засудженим доступ до мережі інтернет.

Превентивний моніторинговий візит до багатопрофільної лікарні №89 (ДУ “Центр охорони здоров’я ЦОЗ ДКВС України в Дніпропетровській та Донецьких областях)” було здійснено Харківською правозахисною групою, EPLN і ГУ “Захист в’язнів України”. Моніторингова група у складі помічника народного депутата України Костянтина Касая, членів громадської ради при Міністерстві юстиції України Серія Зуйкова, помічника народного депутата України Ярослава Юрчишина, координатора програм ХПГ Андрія Діденка, а також експерта робочої групи міжнародних партнерів України з тюремної реформи Юга де Сюремена. Мета візиту: аналіз дотримання прав людини в місцях несвободи під час війни. Візит здійснено в рамках проєкту “Зменшення страждань в’язнів у контексті війни в Україні”, що фінансується урядом Данії у партнерстві з DIGNITY — Данський інститут проти катувань.

Дата візиту: 7-8 грудня 2023 року

Автор: Андрій Діденко

Джерело: Інформаційний портал Харківської правозахисної групи

You may also like...