«ЧЕРНАЯ СТРЕЛА»: ТАЙНЫ ИГОРЯ ГОНЧАРОВА.Часть 5: Секреты экспертиз

В лозунговой окрошке последних дней сложно получить ответ на достаточно простой вопрос – от чего все-таки умер Игорь Гончаров? К примеру, интернет-издание «Украинская правда», ссылаясь на британскую “Independent”, абсолютно категорически заявляет : «его убили наркотиком». При этом публикуется текст экспертизы по материалам дела. Публикуется почти полно, с фамилиями экспертов и даже печатью. Но, по абсолютно непонятной причине, из текста экспертизы изъяты ответы на главные вопросы, заданные экспертам.Прежде всего, в тексте нет ответа на вопрос №3 – Какова причина смерти Гончарова И.И.? Вместо ответа многоточие. Почему? Ведь это главный вопрос, на который необходим аргументированный ответ. Впрочем, из текста экспертизы изъяты и другие вопросы, а именно:

1. Які ушкодження є у Гончарова І.І. відповідно до наданої медичної документації та результатів дослідження його трупа, який їх характер, локалізація, механізм та час утворення?

2. Згідно показів потерпілого від 27 червня 2003 року, тілесні ушкодження у нього утворилися внаслідок падіння з висоти власного зросту, в тому числі при падінні з нар в СІЗО, зі сходинок. Чи можливе утворення ушкоджень, які виявлені при дослідженні тіла Гончарова І.І при вказаних ним обставинах?

3. Яка причина смерті Гончарова І.І.?

4. Коли настала смерть Гончарова І.І.?

5. Якими захворюваннями страждав Гончаров І.І.? Внаслідок чого виникли дані захворювання потерпілого Гончарова І.І.? Чи є причинний зв’язок між отриманими тілесними ушкодженнями, виявленими на трупі, та настанням хвороби потерпілого Гончарова І.І.?

6. Яка групова належність крові Гончарова І.І.?

7. Чи вживав Гончаров І.І. незадовго до смерті алкоголь, чи наркотичні речовини? Якщо так, то в якій кількості? Чи не могло таке вживання алкоголю чи наркотичних речовин сприяти настанню смерті Гончарова І.І.?

11. Чи в повному обсязі проводилось лікування?

Можно предположить, что газета, в целях экономии площади, опустила как неважные, вопросы о принадлежности группы крови или принятия алкоголя. Однако, как можно было «опустить» ответы на главные вопросы – о причине смерти, о телесных повреждениях и связи их с заболеванием, приведшим к смерти, о том, в полном ли объеме проводилось лечение? Подобные текстовые «лакуны» заставляют предположить, что из текста экспертизы было выбрано лишь то, что подтверждало главный тезис автора статьи – Гончаров был убит инъекцией препарата тиопентал натрия, который был ему противопоказан. Чтобы не быть голословными, мы приводим тот самый, «купированный» текст экспертизы, который опубликовала «Украинская правда».

Міністерство охорони здоров’я України

Головне управління охорони здоров’я та медичного забезпечення Київської міської державної адміністрації

Бюро судово-медичної експертизи

м.Київ-141, Докучаєвська, 4

тел. 277-30-57

Відділ комісійних експертиз

м.Київ-073,Бондарський,7-а, тел.432-78-51

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТА

(Експертиза за матеріалами справи)

№ 153

На підставі постанови заступника начальника управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Столярчука Ю.В. від 01.08.2003 в приміщенні відділу комісійних експертиз Київського міського бюро судово-медичної експертизи експертна комісія у складі: голови – начальника Київського міського бюро судово-медичної експертизи судово-медичного експерта вищої кваліфікаційної категорії ЮРЧЕНКА В.Т., який має вищий клас судового експерта, стаж роботи за фахом 24 роки, членів – завідувача відділом судово-медичної експертизи трупів судово-медичного експерта другої кваліфікаційної категорії ТРУША М.М., який має четвертий кваліфікаційний клас судового експерта, стаж роботи за фахом 10 років, завідувача відділенням судово-медичної гістології судово-медичного експерта вищої кваліфікації КИСЕЛЬОВА С.В., який має третій кваліфікаційний клас судового експерта, стаж роботи за фахом 26 років, судово-медичного експерта вищої кваліфікаційної категорії ВИЛЕГЖАНІНА О.І., який має вищий кваліфікаційний клас судового експерта, стаж роботи за фахом 32 роки, лікаря-нейрохірурга вищої кваліфікаційної категорії ДИБКАЛЮКА С.В., який має вчений ступінь кандидата медичних наук, стаж роботи за фахом 13 років, і доповідача по справі судово-медичного експерта другої категорії ЗОСІМЕНКА В.В., який має п’ятий кваліфікаційний клас судового експерта, стаж роботи за фахом 7 років, провела судово-медичну експертизу за матеріалами кримінальної справи № 62-2222.

З правами й обов’язками експерта, що передбачені ст. 77 КПК України, ознайомлений. За відмову або ухилення від дачі висновку експерта, за дачу свідомо неправдивого висновку експерта та за розголошення даних досудового слідства або дізнання несу відповідальність за ст.ст. 384,385, 387 КК України.

Експерти: [Шість підписів]

При проведенні експертизи були присутні ____

Печатка із надписом “Відділ комісійних експертиз”

Експертиза почата 01. 08. 2003р.

Експертиза закінчена 03. 11. 2003р.

“Висновок експерта” викладений на 7 аркушах.

[…]

На разрешение комиссии экспертов поставлены следующие вопросы:

1. Які ушкодження є у Гончарова І.І. відповідно до наданої медичної документації та результатів дослідження його трупа, який їх характер, локалізація, механізм та час утворення?

2. Згідно показів потерпілого від 27 червня 2003 року, тілесні ушкодження у нього утворилися внаслідок падіння з висоти власного зросту, в тому числі при падінні з нар в СІЗО, зі сходинок. Чи можливе утворення ушкоджень, які виявлені при дослідженні тіла Гончарова І.І при вказаних ним обставинах?

3. Яка причина смерті Гончарова І.І.?

4. Коли настала смерть Гончарова І.І.?

5. Якими захворюваннями страждав Гончаров І.І.? Внаслідок чого виникли дані захворювання потерпілого Гончарова І.І.? Чи є причинний зв’язок між отриманими тілесними ушкодженнями, виявленими на трупі, та настанням хвороби потерпілого Гончарова І.І.?

6. Яка групова належність крові Гончарова І.І.?

7. Чи вживав Гончаров І.І. незадовго до смерті алкоголь, чи наркотичні речовини? Якщо так, то в якій кількості? Чи не могло таке вживання алкоголю чи наркотичних речовин сприяти настанню смерті Гончарова І.І.?

8. Чи вірно був поставлений діагноз Гончарову І.І.?

9. Чи відповідало лікування Гончарова І.І. поставленому діагнозу?

10.Чи не було протипоказане проведене лікування Гончарову І.І.?

11. Чи в повному обсязі проводилось лікування?

12. Чи не стало лікування, застосоване до Гончарова І.І., причиною погіршення стану його здоров’я або смерті?

13. Чи вірно було вибрано методику проведення лікування Гончарова І.І.?

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

“У Генеральній прокуратурі України проводиться досудове слідство по кримінальній справі за № 62-2222 за обвинуваченням Гончарова І.І., Гайдая В.П., Мельникова В.С. та інших у вчиненні ряду умисних вбивств та інших злочинів на території м. Києва та Київської області. У ході досудового слідства 1 липня 2003 року обвинуваченого Гончарова І.І. у зв’язку з погіршенням стану здоров’я було госпіталізовано до Київської міської лікарні швидкої медичної допомоги, де 1 серпня 2003 року він помер.”

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ

На исследование представлены:

“Акт судебно-медицинского исследования трупа” № 3173 от 01.08.2003г. (труп Гончарова Игоря Игоревича, 1959 г.р.) из которого следует: “…НАРУЖНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. Труп доставлен без одежды. труп мужского пола, правильного телосложения, удовлетворительного питания, длина тела 180 см…

На волосистой части головы при осмотре и ощупывании повреждений не обнаружено… Кости и хрящи носа на ощупь целы…Зубы естественные, без повреждений… На шее: на передней поверхности шеи ниже перстневидного хряща располагается овальной формы дефект размером 1,8 х 1 см со сглаженными краями проникающий в трахею; у левого края его имеется хирургическая нить фиксированная к коже, синего цвета, длиной 10 см…

В правой подключичной области располагается катетер с заглушкой фиксированный к коже хирургическим швом, здесь же располагается 6-ть белесоватых прямолинейных рубцов длиной 0,5 см с расстоянием между ними 0,5-1см. В левой подключичной области располагаются две точечные ранки прикрытые буроватой плотной корочкой выше уровня кожи… В правой подвздошной области располагается плотный белесоватый рубец длиной 6 см.

На передней брюшной стенке по серединной линии выше и ниже пупка располагается аналогичный рубец длиной 18 см. Два аналогичных хирургических рубца располагаются на уровне 6-го межреберья справа по передней подмышечной линии длиной 2 см и 3 см, с расстояниями между ними 1см…

В области крестца с переходом на ягодицы на участке 15 х 7 см располагается буровато-красного цвета раневая поверхность с четкими границами с дном ниже уровня кожи”

[…] пробел в ответах на основные вопросы – «УК»(!)

8 (10 и 12). Проводимое стационарное лечение по установленному диагнозу не было противопоказано больному Гончарову И.И.

Однако, выявленный в биологических объектах трупа Гончарова И.И. тиопентал натрия, свидетельствует о том, что данный препарат вводился больному незадолго до до момента наступления его смерти (факт введения тиопентала натрия не отображен в медицинской документации), принимая во внимание состояние больного и его гемодинамику – был ему противопоказан, и учитывая фармакологическое действие тиопентала натрия – через кардиотоксическое свое влияние мог способствовать быстрейшему наступлению смерти Гончарова И.И.

9 (13) Методика ведения пациента Гончарова И.И. была выбрана верно, обосновано, за исключением тиопентал натрия – в данном случае, исходя из реакции организма больного на данный препарат, было показано его замена препаратами выбора.

Эксперты:

Юрченко В.Т.

Вылегжанин А.И.

Труш Н.М.

Дыбкалюк С.В.

Киселев С.В.

Зосименко В.В.

Печатка із надписом “Відділ комісійних експертиз”

Эксперты киевского бюро судмедэкспертизы на нашу просьбу прокомментировать этот текст были категоричны в своем отказе. Разглашение данных досудебного следствия грозит им уголовной ответственностью. Но нам удалось узнать некоторые подробности этой экспертизы от весьма информированного источника вне стен этого заведения. И выяснились следующие странные вещи. Во-первых, как оказалось, было две судебно-медицинских экспертизы по материалам уголовного дела № 62-2222. Первую, выдержки из которой опубликовала «Украинская правда», проводило Киевское бюро судмедэкспертизы с 01. 08. 2003 г. по 03. 11. этого же года. Столь долгий срок проведения экспертизы был обусловлен длительностью и трудоемкостью токсикологической экспертизы. Ответ экспертов на вопрос о причинах смерти Гончарова абсолютно противоречит выводам авторов статьи в «Украинской правде». Смерть наступила отнюдь не вследствии «укола тиопентала» и даже не вследствии «спинальной травмы». Смерть Гончарова наступила вследствии серьезного заболевания сосудов спинного мозга. Заболевания, которое началось у Гончарова еще задолго до ареста. Возможно, оно началось в 1995 году после тяжелого сотрясения головного мозга, полученного им во время одного из задержаний. Кстати, медицинская карта Гончарова свидетельствует, что последствия этой травмы у него прогрессировали с каждым годом. Врачи, к которым обращался Гончаров, отмечали жалобы на частые головные боли, потери сознания, внезапную шаткость походки, депрессии.

Мало того, из-за этой болезни Гончаров был комиссован из органов внутренних дел!

Об этом, по крайней мере, свидетельствуют документы. Хотя, не исключено, что сотрясение мозга и последующие заболевания Гончаровым симулировались или преувеличивались. Цель? Спросите знакомого опера, нет ли у него на всякий случай справочки о том, что он, скажем, слегка невменяем, страдает энцефалопатией, подвержен перепадам настроения? У многих такие справочки имеются. На всякий случай. Потому что «случаев» в оперской жизни более, чем достаточно. И если вдруг «случится», что опера прижмет та же прокуратура скажем за «превышение служебных полномочий» при задержании особо опасного преступника, то такая справка может серьезно помочь в суде. Но вернемся к последней болезни Гончарова.

Толчком к стремительному развитию его заболевания действительно могла послужить спинальная травма, однако, как свидетельствуют специалисты, это мог быть не только удар по спине или травма от падения, но, даже резкое движение головой. Как бы то ни было, после обнаруженных следователями 27 июня 2003 года ссадин на лице Гончарова, последний еще несколько дней вполне нормально себя чувствовал в СИЗО и лишь 2 июля стал жаловаться на онемение конечностей, а 3 июля был доставлен в БСМП с параплегией – параличем конечностей. То есть, что-то послужило толчком к стремительному развитию болезни, которая и убила Гончарова. По словам медиков, Гончаров не имел ни единого шанса выйти живым из БСМП. Болезнь, которая поразила его спинной мозг, разрушила кровеносные сосуды этого органа, и никакая операция и никакое лечение помочь ему уже не могло. Врачи боролись только за время жизни этой «головы профессора Доуэля».

Откуда же взялся «смертельный» тиопентал натрия? Эксперты действительно обнаружили в образцах тканей Гончарова высокое содержание этого препарата. Однако, насторожило их отнюдь не это. Тиопентал широко применяется в реанимации и ничего удивительного в его наличии в теле человека, чье дыхание поддерживается искусственно – не было. Экспертов удивило другое – в листах назначений Гончарова тиопентал указан не был! Причина этого может быть вполне банальна, тяжелому больному, особенно в критической ситуации вливаются литры лекарств, и врачи просто по халатности могли не записать тот же тиопентал в лист назначений. В тоже время, существует информация, что судмедэкспертам история болезни попалась уже в несколько «подкорректированном виде», то есть без части листов. Это по всей видимости было связано не с тиопенталом, и к этому мы вернемся чуть позже. Было ли ошибкой назначение Гончарову тиопентала? Дать ответ на этот вопрос сложно. Тиопентал действительно «тяжелый» препарат, угнетающий сердечную деятельность, однако, в случае, когда приходится бороться за уходящую жизнь больного, его широко применяют, невзирая на побочные эффекты. Главное же состоит в том, что для того, чтобы убить Гончарова, в тот момент тиопентал был абсолютно не нужен. Достаточно было бы просто выключить аппарат искусственного дыхания или не ввести вовремя препарат, поддерживающий кровяное давление. И все. Никаких инъекций, никаких результатов экспертиз и прочих опасных последствий. Поэтому нынешний шум вокруг тиопентала можно считать не более, чем красивой, но несостоятельной версией.

Но вернемся к «странной» истории болезни. В ней, в частности было указано, что «12.06.02 Гончаров в тяжелом состоянии был доставлен в БСМП с клиникой прогрессирующего разлитого перитонита и тогда же оперирован по жизненным показаниям. Выполнена операция лапаратомия, санация, ревизия, дренирование брюшной полости по поводу вскрывшейся гематомы брыжейки тонкой кишки (как исход разрыва брыжейки тонкой кишки). Течение заболевания осложнилось выраженным спаечным процессом в брюшной полости. По поводу чего оперирован дважды повторно: 2-я операция 25.06.02 г. релапаратомия висцеролиз, интубация тонкого кишечника. 3-я операция 4.07.02 г релапаратомия, повторный висцеролиз. Резекция петли подвздошной кишки с перфоративным отверстием (острая язва) и дивертикулом Меккеля с анастомозом конец в конец. Реинтубация тонкой кишки. Программированная лапарастомия.»

Переводя на нормальный человеческий язык – Гончаров, судя по документам, был трижды прооперирован после серьезной травмы живота, приведшей к разрыву брыжейки тонкой кишки и дальнейших осложнений. То есть, у него был удален отрезок тонкой кишки и ее брыжейки и проведены другие хирургические манипуляции. Кроме того, до этих операций, судя по медицинской документации, Гончарову была удалена разорванная от удара селезенка. Эксперты, как следует из заключения, шрамы от операций на теле действительно обнаружили. «В правой подвздошной области располагается плотный белесоватый рубец длиной 6 см. На передней брюшной стенке по серединной линии выше и ниже пупка располагается аналогичный рубец длиной 18 см. Два аналогичных хирургических рубца располагаются на уровне 6-го межреберья справа по передней подмышечной линии длиной 2 см и 3 см, с расстояниями между ними 1см…» Однако, самое удивительное заключается в том, что под этими шрамами эксперты обнаружили совершенно нормальный, неоперированный кишечник и здоровую селезенку. Что не может не привести к выводу, что все эти операции носили, скажем так, «косметический» характер и не были вызваны какой-либо необходимостью, кроме одной – исключить Гончарова из процесса допросов, затем «актировать», а заодно, возможно, и подставить тех, кто эти мнимые телесные повреждения ему якобы нанес. К этому вопросу мы также вернемся несколько позже, а пока продолжим рассказ об экспертизе.

Когда киевские судмедэксперты закончили свою работу, их ожидала совершенно удивительная реакция со стороны неких неизвестных сотрудников генеральной прокуратуры. Конкретно «прокурорскими» было сказано, что результаты экспертизы ошибочны, и что Гончаров умер в результате избиения его сотрудниками милиции. После этого образцы тканей Гончарова были переданы в Главное бюро судебно-медицинской экспертизы Украины, которые к такому «нужному» прокуратуре выводу и пришли. Таким образом, сейчас налицо имеется два взаимоисключающих вывода судебно-медицинской экспертизы относительно причин смерти Гончарова. Заболевание сосудов или спинальная травма.

Возникает закономерный вопрос – почему Генпрокуратура была так заинтересована в «милицейской» версии смерти Гончарова? Настолько заинтересована, что пошла на проведение второй, альтернативной судмедэкспертизы? «Прокурорские» и милиция всегда были не в лучших отношениях, однако в тот момент, осенью 2003 года Пискун явно пытался при помощи трупа Гончарова решить свои личные проблемы с МВД. Кстати, отставка Пискуна последовала непосредственно вслед за его заявлением о том, что в Киевской области действует еще одна «банда оборотней». Не правда ли, странно? Какую игру вел тогда Пискун и какое место в этой игре занимал труп Гончарова и голова Гонгадзе, мы еще не знаем. Скорее всего, это выяснится в ближайшее время. Но хватит о высокой и весьма грязной политике. Вернемся к нашему трупу. Создавшуюся коллизию вокруг двух разных по выводам экспертиз одного тела решить совсем не сложно. Несмотря на то, что Гончаров был кремирован, остались образцы его тканей. По которым запросто можно провести третью, на этот раз самую независимую экспертизу. Вопрос только в том, кто ее будет проводить на этот раз? Специалисты ФБР? Французы? Неужели наступило очередное «де жавю» дела Гонгадзе?

Часть 6

Станислав Речинский, «УК», Евгений Лауэр, «Трибуна»

Часть 1

Часть 2

Часть 3

Часть 4

You may also like...